Регулярні спеціальні перевезення

 Регулярні спеціальні перевезення 
     45. Регулярні   спеціальні  перевезення  організовуються  для 
перевезення  працівників  підприємств,  установ  та   організацій, 
учнів,  студентів,  туристів,  екскурсантів та інших організованих 
груп пасажирів. 
     46. Регулярні спеціальні перевезення здійснюються на підставі 
договору, згідно з яким перевізник надає підприємству, установі та 
організації, яка виступає замовником послуг, послуги з перевезення 
організованої  групи  пасажирів  за  певним маршрутом і визначеним 
розкладом руху, протягом передбаченого договором строку.
{  Пункт  46  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 983 
( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     47. Перевізник проводить стажування водіїв перед переведенням 
його на новий маршрут  або  на  відмінну  модель  автобуса,  видає 
паспорт маршруту  із  зазначенням  схеми  маршруту,  графіка  руху 
автобуса, графіка роботи та відпочинку водіїв. 
     48. Під  час  здійснення  регулярних  спеціальних  перевезень 
пасажирський  перевізник забезпечує в установленому законодавством 
порядку страхування пасажирів.
{  Пункт  48  в  редакції  Постанови  КМ  N 125 ( 125-2008-п ) від 
27.02.2008 } 
     49. Передній  трафарет  автобуса повинен містити напис чорною 
фарбою \”Спеціальне перевезення\” та  офіційне  найменування  (повне 
або скорочене) замовника послуг. 
     У салоні  автобуса розміщується інформація про перевізника та 
страховика із зазначенням найменування,  адреси, номера телефону і 
страхової суми.
{  Пункт  49  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 983 
( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     50. Під  час  здійснення регулярного спеціального перевезення 
водій  повинен мати копію договору із замовником послуг та паспорт 
маршруту.
{  Пункт  50  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 983 
( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
                     Нерегулярні перевезення 
     51. Нерегулярні   перевезення   здійснюються   на  замовлення 
юридичної або фізичної особи як разові  перевезення  організованої 
групи пасажирів за визначеним маршрутом. 
     52. До нерегулярних перевезень належать: 
     туристично-екскурсійні; 
     весільні та святкові; 
     ритуальні; 
     одноразові перевезення до місць відпочинку; 
     інші перевезення, що не заборонені пунктом 55 цих Правил. 
     53. У разі здійснення нерегулярних перевезень забороняється: 
     здійснення перевезень    одним    перевізником    або   одним 
транспортним засобом за  одним  маршрутом,  або  між  тими  самими 
пунктами більш як два рази на тиждень; 
     організація (зокрема   шляхом  пропонування  фізичним  особам 
проїзду самостійно або за допомогою інших осіб чи засобів  масової 
інформації)  та  здійснення перевезення за заздалегідь визначеними 
напрямками,  надання послуг з перевезення автобусом за заздалегідь 
визначеним   маршрутом,  між  визначеними  кінцевими  пунктами,  з 
установленими часом відправлення, прибуття і вартістю проїзду; 
     встановлення та  стягнення  плати   за   проїзд   з   окремих 
пасажирів; 
     самовільне (не   передбачене   умовами  договору)  визначення 
початкових, проміжних і кінцевих пунктів перевезення; 
     здійснення посадки  та  висадки  пасажирів  у  пунктах  і  на 
зупинках,  визначених для посадки і висадки пасажирів на маршрутах 
з регулярним перевезенням. 
     У разі порушення зазначених вимог перевезення  не  вважається 
нерегулярним  і  повинно  здійснюватись  відповідно до вимог,  які 
встановлені для регулярних або регулярних спеціальних перевезень. 
     54. Під  час   здійснення   нерегулярних   перевезень   водію 
забороняється  проводити  посадку  та/або  висадку  пасажирів у не 
визначених договором місцях. 
     55. Замовлення юридичною або  фізичною  особою  автобуса  для 
нерегулярних    перевезень   здійснюється   шляхом   укладення   з 
перевізником  письмового  договору  про  замовлення  транспортного 
засобу. 
     Суб\’єкт господарювання,  який надає туристичні та екскурсійні 
послуги і здійснює перевезення власним чи орендованим транспортним 
засобом, укладає договір перевезення з кожною особою. 
     56. Договір   на   здійснення   нерегулярних  перевезень,  що 
укладається між юридичною або фізичною особою  та  перевізником  у 
письмовій формі, повинен містити дату і час здійснення перевезень, 
початковий та кінцевий  пункти  маршруту,  маршрут  перевезення  і 
державний реєстраційний номер транспортного засобу. 
     Типову форму  договору про здійснення нерегулярних перевезень 
( z1130-12 ) затверджує Мінінфраструктури. 
     57. У дорожньому  листі  перевізник  зазначає  початковий  та 
кінцевий   пункти   маршруту,   найменування  замовника  послуг  з 
нерегулярних перевезень, а також: 
     для фізичних осіб – прізвище,  ім\’я та  по  батькові,  адресу 
проживання; 
     для юридичних  осіб  –  найменування  юридичної  особи  та її 
місцезнаходження. 
     58. Під  час здійснення нерегулярних перевезень  пасажирський 
перевізник   забезпечує  в  установленому  законодавством  порядку 
страхування пасажирів.
{  Пункт  58  в  редакції  Постанови  КМ  N 125 ( 125-2008-п ) від 
27.02.2008 } 
     59.  Після  закінчення  поїздки замовник послуг (уповноважена 
ним особа) підписом у дорожньому листі підтверджує обсяг виконаної 
роботи.
{  Пункт  59  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 983 
( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     60. Передній трафарет автобуса містить напис червоною  фарбою 
\”Нерегулярне перевезення\”. 
     У салоні  автобуса розміщується інформація про перевізника та 
страховика із зазначенням найменування,  адреси,  номера телефону, 
страхової суми. 
     61. Під  час здійснення нерегулярних перевезень водій повинен 
мати  копію  договору  перевізника  із  замовником  послуг і копію 
договору   обов\’язкового   особистого   страхування  від  нещасних 
випадків на транспорті.
{  Пункт  61  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 983 
( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     62. Основні вимоги щодо забезпечення  безпечного  перевезення 
пасажирів  під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень 
встановлюються Мінінфраструктури та МВС. 

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code