Права та обов\’язки учасників транспортного процесу

Права та обов\’язки учасників транспортного процесу 
     145. Перевізник зобов\’язаний: 
     1) забезпечити дотримання персоналом вимог законодавства  про 
автомобільний транспорт та захист прав споживачів; 
     2) вживати заходів до забезпечення безпечної, зручної поїздки 
пасажирів і зберігання та/або доставки багажу згідно  з  договором 
перевезення і розкладом руху; 
     3) організувати проведення контролю технічного та санітарного 
стану  автобусів  чи  легкових  автомобілів перед початком роботи, 
крім автомобільного самозайнятого перевізника; { Підпункт 3 пункту 
145   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  983 
( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     4) організувати  проведення   щозмінного   передрейсового   і 
післярейсового  медичного огляду водіїв транспортних засобів, крім 
автомобільного  самозайнятого перевізника; { Підпункт 4 пункту 145 
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983 ( 983-2009-п ) 
від 09.09.2009 } 
     5) видавати  водіям  та іншим працівникам передбачені законом 
документи; 
     6) мати  документи  для  здійснення  перевезень   згідно   із 
законодавством; 
     7) утримувати  транспортні  засоби  в належному технічному та 
санітарному стані,  забезпечувати їх своєчасну подачу для  посадки 
пасажирів і відправлення; 
     8) здійснювати    перевезення   пасажирів   з   використанням 
сертифікованих транспортних  засобів  відповідного  типу,  на  які 
оформлені документи згідно із законодавством; 
     9) організовувати  проїзд  пасажирів  до місця призначення за 
маршрутом без додаткових фінансових витрат  пасажирів,  насамперед 
осіб  з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, 
вагітних  жінок,  пасажирів  з  дітьми  дошкільного  віку,  у разі 
припинення   поїздки  через  технічну  несправність  транспортного 
засобу  чи  настання  надзвичайної або невідворотної за даних умов 
події;  {  Підпункт  9  пункту  145 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 983 ( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     10) здійснювати перевезення пасажирів з квитками і пасажирів, 
яким згідно із законодавством надано пільги щодо плати за проїзд; 
     11) надавати пасажирам достовірну і своєчасну інформацію  про 
найменування  зупинок,  можливі пересадки,  розмір плати за проїзд 
тощо; 
     12) компенсувати   шкоду,   заподіяну   здоров\’ю   та   майну 
пасажирів; 
     13) забезпечувати попередній та поточний продаж квитків; 
     14) здійснювати  обов\’язкове  особисте  страхування пасажирів 
від нещасних випадків на транспорті; 
     15)  забезпечувати  перед початком пасажирського міжнародного 
автомобільного   перевезення   перевірку   наявності  у  пасажирів 
документів, необхідних для в\’їзду до держави прямування, держав за 
маршрутом  слідування,  та  відмовляти  у міжнародному перевезенні 
пасажирам,  які  не  пред\’явили необхідні документи; { Підпункт 15 
пункту  145  в  редакції  Постанови  КМ  N  672 ( 672-2011-п ) від 
22.06.2011 } 
     16)  виконувати  вимоги  цих  Правил,  Правил дорожнього руху 
(  1306-2001-п,  306а-2001-п  )  та  правил технічної експлуатації 
транспортних засобів. 
     146. Перевізник має право: 
     1) скасовувати рейси транспортних засобів у  разі  виникнення 
обставин,  які  він  не  міг  передбачити і виникненню яких не міг 
запобігти,  з поверненням пасажирам (або замовнику послуг) коштів, 
сплачених ними за перевезення; 
     2) обмежувати  або  припиняти  перевезення  в разі стихійного 
лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації; 
     3) припиняти  рух  транспортних  засобів  у  разі  виникнення 
загрози життю та здоров\’ю пасажирів; 
     4) зазначати   в  багажній  квитанції  стан  багажу,  що  має 
зовнішні пошкодження, або відмовлятися від його перевезення в разі 
заперечення пасажира проти внесення відповідної позначки; 
     5) вимагати  від  органу виконавчої влади чи органу місцевого 
самоврядування,  замовника  послуг  та  автостанцій виконання умов 
договору;  {  Підпункт 5 пункту 146 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 983 ( 983-2009-п ) від 09.09.2009 } 
     6) брати  участь  у  конкурсах  на  перевезення  пасажирів на 
маршрутах; 
     7)  подавати  організаторам  регулярних перевезень пропозиції 
щодо підвищення рівня організації обслуговування пасажирів; 
     8) надавати   пасажирам   пільги   щодо   оплати   послуг   з 
перевезення; 
     9) пропонувати пасажирам додаткові послуги. 
     147. Водій автобуса зобов\’язаний: 
     1) мати посвідчення водія на  право  керування  транспортними 
засобами відповідної категорії;
{  Підпункт 1 пункту 147 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ N 620 ( 620-2011-п ) від 09.06.2011 } 
     2)  виконувати  вимоги  цих  Правил,  Правил  дорожнього руху 
(  1306-2001-п,  306а-2001-п  )  та  правил технічної експлуатації 
автобуса; 
     3) мати із собою і пред\’являти  для  перевірки  уповноваженим 
особам передбачені законодавством документи; 
     4) дотримуватися   визначеного   маршруту  та  розкладу  руху 
автобуса; 
     5) приймати,  розміщувати  та  видавати  багаж  пасажирам  на 
передбачених графіком руху зупинках; 
     6) стежити  за  виконанням  пасажирами  своїх  обов\’язків  та 
безпечним розміщенням ними багажу і ручної поклажі в автобусі; 
     7) здійснювати висадку пасажирів у разі заправлення  автобуса 
паливом під час виконання перевезення; 
     8) вживати   необхідних   заходів   до  забезпечення  безпеки 
пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті  (туман, 
ожеледь  тощо),  які не дають змоги продовжити поїздку,  а також у 
разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді; 
     9) перевіряти під час посадки на приміському або  міжміському 
маршрутах  наявність  в  осіб  квитків  на  проїзд та квитанцій на 
перевезення багажу; 
     10) зупиняти під час виконання  рейсу  в  режимі  маршрутного 
таксі  автобус для посадки на вимогу в місцях зупинки громадського 
транспорту,  а також в інших місцях,  але не  ближче  ніж  за  100 
метрів  від  місця  зупинки  громадського  транспорту,  якщо це не 
суперечить Правилам дорожнього руху ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ); 
     11) зупиняти автобус для  посадки  та  висадки  пасажирів  на 
відстані не більше ніж 0,5 метра від краю проїзної частини дороги; 
     12) пройти   перед   виїздом   на   маршрут  медичний  огляд, 
забезпечити   перевірку   технічного   стану    і    комплектності 
транспортного засобу; 
     13) дотримуватися  визначеного законодавством режиму праці та 
відпочинку; 
     14) бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами; 
     15) оголошувати найменування і тривалість зупинки; 
     16) продавати квитки пасажирам до  початку  руху  автобуса  у 
передбачених законодавством випадках; 
     17) забезпечити  у  разі відставання пасажира від автобуса на 
шляху прямування збереження його ручної поклажі, багажу; 
     18) у разі здійснення міжміських або  міжнародних  перевезень 
надавати  допомогу пасажирам з обмеженими фізичними можливостями в 
розміщенні  ручної  поклажі,  багажу,  милиць,  візків  та   інших 
особистих речей, а також під час посадки і висадки з автобуса; 
     19) перевіряти  у  разі обслуговування пасажирів з обмеженими 
фізичними можливостями після прибуття до  пункту  призначення,  чи 
здійснив  пасажир  заплановану висадку та чи не забув багаж та/або 
ручну поклажу чи особисті речі; 
     20) забезпечувати перевезення багажу в  багажних  відділеннях 
автобуса (у разі їх наявності) або розміщення так, щоб не заважати 
вільному проходу пасажирів уздовж салону автобуса та не  блокувати 
доступ до основних і аварійних виходів. 
     148. Водій автобуса має право: 
     1) вимагати від пасажирів виконання їх обов\’язків; 
     2) перевіряти  під  час  посадки  в  автобус  на  приміських, 
міжміських та міжнародних маршрутах наявність квитків на проїзд  і 
квитанцій на перевезення багажу; 
     3) не видавати багаж,  якщо пасажир не пред\’явив квитанцію на 
перевезення багажу; 
     4) не допускати до поїздки пасажира,  якщо в салоні  відсутні 
вільні  місця (крім випадків,  коли в пасажира є квиток на місце в 
салоні); 
     5) відмовити у разі виконання  рейсів  у  режимі  маршрутного 
таксі у зупинці для посадки та/або висадки у місці,  розташованому 
на  відстані  ближче  ніж  100  метрів  від  облаштованої  зупинки 
громадського  транспорту,  або на порушення Правил дорожнього руху 
( 1306-2001-п, 306а-2001-п ); 
     6) не  допускати  до поїздки пасажирів,  які не мають квитків 
або  не  пред\’являють   посвідчення   встановленого   зразка,   що 
підтверджує  право  на  пільги щодо оплати проїзду,  перебувають у 
стані   алкогольного   чи   наркотичного   сп\’яніння,    порушують 
громадський  порядок,  мають при собі небезпечні вантажі,  зокрема 
легкозаймисті,  вибухонебезпечні  і  такі,  що  можуть  забруднити 
транспортний засіб чи одяг пасажирів. 
     149. Водію автобуса забороняється: 
     1) починати  рух  до повного зачинення дверей та відчиняти їх 
до повної зупинки автобуса; 
     2) змінювати маршрут і графік руху; 
     3) розмовляти з пасажирами,  їсти,  пити, курити під час руху 
автобуса; 
     4) продавати пасажирам квитки під час руху автобуса; 
     5) відмовляти  пасажирам в обслуговуванні,  крім передбачених 
законодавством та цими Правилами випадків; 
     6) обирати пасажирів за вигідністю їх прямування; 
     7) перевозити  в  автомобілі  гострі   і   ріжучі   предмети, 
пожежонебезпечні,  вибухові, отруйні, їдкі, сморідні та наркотичні 
речовини, вогнепальну зброю без чохлів, інші небезпечні предмети; 
     8) перевозити  тварин,   крім   передбачених   законодавством 
випадків; 
     9)  порушувати  вимоги  цих  Правил,  Правил  дорожнього руху 
(  1306-2001-п,  306а-2001-п  )  та  правил технічної експлуатації 
транспортного засобу. 
     150. Водій таксі зобов\’язаний: 
     1) здійснювати посадку пасажирів на стоянці в порядку  черги, 
надавати   право   позачергового   користування  таксі  згідно  із 
законодавством; 
     2) відчиняти двері таксі,  відкривати багажник та  перевіряти 
його закриття під час посадки пасажирів; 
     3) повідомляти пасажирам про розмір оплати проїзду, показання 
таксометра на початку і в кінці поїздки  та  роз\’яснювати  порядок 
користування таксі; 
     4) здійснювати   перевезення   до   пункту   призначення   за 
визначеним пасажиром маршрутом або найкоротшим  шляхом  за  згодою 
пасажира; 
     5) дотримуватися  визначеного  законодавством режиму праці та 
відпочинку; 
     6) бути ввічливим і уважним до пасажирів; 
     7) мати із собою і пред\’являти  для  перевірки  уповноваженим 
особам передбачені законодавством документи; 
     8) отримувати  згоду  пасажира на запропонування іншим особам 
здійснити поїздку; 
     9) передавати забуті речі у міський стіл знахідок; 
     10) вживати заходів  для  своєчасної  доставки  пасажирів  до 
місця  призначення  у  разі  виходу  транспортного  засобу  з ладу 
(зупинити попутне таксі, викликати таксі по телефону тощо); 
     11) допомогти пасажирові укласти багаж; 
     12) видати на вимогу пасажира  чек  для  оплати  транспортної 
послуги; 
     13) виконувати договірні зобов\’язання щодо подачі автомобіля, 
доставки пасажира, умов та розміру оплати; 
     14)  виконувати  вимоги  цих  Правил,  Правил дорожнього руху 
(  1306-2001-п,  306а-2001-п  )  та  правил технічної експлуатації 
транспортного засобу. 
     151. Водій  таксі,  що  є  найманим працівником,  крім вимог, 
передбачених пунктом 150 цих  Правил,  повинен  перед  виїздом  на 
маршрут  пройти  медичний  огляд  і  провести перевірку технічного 
стану транспортного засобу  з  внесенням  відповідної  позначки  у 
дорожній лист. 
     152.   Автомобільний  самозайнятий  перевізник,  що  здійснює 
перевезення  на  власному  транспортному   засобі,   крім   вимог, 
передбачених  пунктом 150 цих Правил,  зобов\’язаний проходити один 
раз на рік медичний огляд, за результатами якого видається довідка 
встановленого   зразка,  та  здійснювати  технічне  обслуговування 
транспортного засобу на станції технічного обслуговування згідно з 
регламентом  проведення  сервісного  обслуговування  транспортного 
засобу,  але  не  рідше  ніж  один  раз  на  три  місяці,  про  що 
проставляється   відмітка   в   сервісній   книжці,   форма   якої 
затверджується Мінінфраструктури.
{  Пункт  152  в  редакції  Постанови  КМ N 983 ( 983-2009-п ) від 
09.09.2009 } 
     153. Водій таксі має право: 
     1) відмовити  у  поїздці  пасажирові,  який перебуває у стані 
алкогольного  чи  наркотичного  сп\’яніння,   порушує   громадський 
порядок,  має  при  собі  речі,  заборонені для перевезення,  може 
забруднити салон автомобіля; 
     2) вимагати від  перевізника  створення  умов  для  безпечної 
роботи на маршруті, дотримання режиму праці та відпочинку водіїв. 
     154. Водію таксі забороняється: 
     1) відмовляти  пасажирові  в  обслуговуванні,  крім випадків, 
передбачених законодавством та цими Правилами; 
     2) пропонувати  особі  поїздку  без  згоди   пасажирів,   які 
перебувають у салоні таксі; 
     3) здійснювати перевезення пасажирів, якщо в автомобілі таксі 
відсутній або не працює таксометра; 
     4) перевозити  групу  пасажирів  у  кількості,  що  перевищує 
пасажиромісткість транспортного засобу; 
     5) установлювати за поїздку розмір плати,  який не відповідає 
показанням таксометра; 
     6) обирати пасажирів за вигідністю їх прямування; 
     7) нав\’язувати  спільний   проїзд   кільком   пасажирам   або 
здійснювати  перевезення пасажирів не найкоротшим шляхом,  якщо на 
те відсутня їх згода; 
     8) перевозити  в  автомобілі  гострі   і   ріжучі   предмети, 
пожежонебезпечні,  вибухові,  отруйні,  їдкі, сморідні, наркотичні 
речовини, вогнепальну зброю без чохлів, інші небезпечні предмети; 
     9) перевозити  тварин,   крім   передбачених   законодавством 
випадків; 
     10) брати  плату  з пасажирів за час простою у разі зупинки в 
дорозі з вини водія; 
     11) їсти, пити та курити під час руху; 
     12)  порушувати  вимоги  цих  Правил,  Правил дорожнього руху 
(  1306-2001-п,  306а-2001-п  )  та  правил технічної експлуатації 
транспортного засобу. 
     155. Водій  таксі  несе  відповідальність за життя і здоров\’я 
пасажирів, псування або втрату прийнятого до перевезення багажу. 
     155-1.   Під   час   здійснення   пасажирського  міжнародного 
автомобільного перевезення автомобільний перевізник, автомобільний 
самозайнятий перевізник,  крім обов\’язків, визначених пунктами 147 
і 150 цих Правил,  зобов\’язані перед початком  такого  перевезення 
перевірити наявність у пасажирів документів, необхідних для в\’їзду 
до  держави  прямування,  держав  за  маршрутом   слідування,   та 
відмовити у перевезенні пасажирам,  які на їх вимогу не пред\’явили 
необхідні документи.
{  Правила  доповнено  пунктом  155-1 згідно з Постановою КМ N 672 
( 672-2011-п ) від 22.06.2011 } 
     156. Пасажир таксі має право: 
     1) на високоякісне та безпечне перевезення; 
     2) вибирати на свій розсуд будь-яке таксі,  що  перебуває  на 
стоянці; 
     3) вимагати від водія: 
     виконання   вимог   Правил  дорожнього  руху  (  1306-2001-п, 
306а-2001-п  ),  цих  Правил  та  законодавства  про  захист  прав 
споживачів,  проведення розрахунку згідно з показаннями таксометра 
та видачі йому чека; 
     здіснення перевезення без підсадки інших пасажирів; 
     здійснення перевезення найкоротшим шляхом; 
     4) визначати шлях прямування до пункту призначення; 
     5) перевозити  на  руках  дитину дошкільного віку на задньому 
сидінні; 
     6) звертатися до перевізника та інших організацій  з  вимогою 
роз\’яснити порядок надання транспортних послуг і їх оплати; 
     7) на компенсацію заподіяної шкоди. 
     157. Пасажир таксі зобов\’язаний: 
     1) виконувати вимоги цих Правил; 
     2) здійснювати посадку та висадку з правого боку тільки після 
повної зупинки транспортного засобу; 
     3) під час руху не  відволікати  увагу  водія  від  керування 
транспортним засобом; 
     4) не  допускати  дій,  які загрожують безпеці перевезення та 
дорожнього руху; 
     5) не курити і не відкривати вікон у салоні без погодження  з 
водієм та іншими пасажирами; 
     6) оплатити у разі виходу транспортного засобу з ладу частину 
вартості проїзду згідно з показаннями таксометра; 
     7) розрахуватися з водієм у повному обсязі  після  закінчення 
поїздки,  у тому числі у разі її припинення за власним бажанням, а 
в разі зупинки за власною потребою – оплатити частину перевезення, 
що  здійснене,  згідно з показаннями таксометра та внести аванс на 
час чекання за домовленістю (якщо в межах такого часу  пасажир  не 
з\’явився, перевезення вважається закінченим); 
     8)  під  час  міжнародного  автомобільного  перевезення  мати 
належним  чином  оформлені  документи,  необхідні  для  в\’їзду  до 
держави прямування, держав за маршрутом слідування, та пред\’являти 
їх    на   вимогу   автомобільного   перевізника,   автомобільного 
самозайнятого  перевізника.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code