Освітлення приміщень виробничих і складських будинків

Освітлення приміщень виробничих і складських будинків
4.4. Для освітлення приміщень слід використовувати, як правило, найбільш економічні розрядні
лампи. Використання ламп розжарювання для загального освітлення допускається тільки у випадках
неможливості або техніко-економічної недоцільності використання розрядних ламп. 
Для місцевого освітлення, крім розрядних джерел світла, рекомендується використовувати лампи розжарювання, в тому числі галогенні. Вибір джерел світла за кольоровими характерис тиками слід провадити за додатком Е. Застосування ксенонових ламп у приміщеннях не дозво ляється.

4.5. Норми освітленості, наведені в таблиці 1, слід підвищувати на один ступінь шкали освіт- леності в таких випадках:
а) при роботах І – VI розрядів, якщо зорова робота виконується більше половини робочого дня;
б) при підвищеній небезпеці травматизму, якщо освітленість від системи загального освітлення
складає 150 лк і менше (робота на дискових пилках, гільйотинних ножицях тощо);
в) при спеціальних підвищених санітарних вимогах (наприклад, на підприємстві харчової та
хіміко-фармацевтичної промисловості), якщо освітленість від системи загального освітлення 500 лк і
менше;
г) при роботі або виробничому навчанні підлітків, якщо освітленість від системи загального
освітлення 300 лк і менше;
д) за відсутності в приміщенні природного світла і постійному перебуванню працюючих, якщо
освітленість від системи загального освітлення 750 лк і менше;
є) при спостереженні за деталями, що обертаються зі швидкістю, яка дорівнює або більша 500 об/хв, або об\’єктами, що рухаються зі швидкістю, яка дорівнює або більша 1,5 м/хв;
ж) при постійному пошуку об\’єктів розрізнення на поверхні розміром 0,1 м2 і більше.
За наявності одночасно кількох ознак норми освітленості слід підвищувати не більше ніж на один ступінь.

 1. В приміщеннях, де виконуються роботи IV-VI розрядів, норми освітленості слід знижувати
  на один ступінь при короткочасному перебуванні людей або за наявності устаткування, яке не
  потребує постійного обслуговування.
 2. При виконанні в приміщеннях робіт І-ІІІ, IVa, IVб, IVb, Va розрядів слід застосовувати
  систему комбінованого освітлення. Передбачати систему загального освітлення допускається при
  технічній неможливості або недоцільності влаштування місцевого освітлення, що конкретизується в
  галузевих нормах, узгоджених з органами Державного санітарного нагляду.

За наявності в одному приміщенні робочих і допоміжних зон слід передбачати локалізоване загальне освітлення (за будь-якої системи освітлення) робочих зон і менш інтенсивне освітлення допоміжних зон, зараховуючи їх до розряду VІІІa.
4.8. Освітленість робочої поверхні, створена світильниками загального освітлення в системі
комбінованого, повинна складати не менше 10 % нормованої для комбінованого освітлення при
таких джерелах світла, які застосовуються для місцевого освітлення. При цьому освітленість повинна
бути не менше 200 лк при розрядних лампах, не менше 75 лк – при лампах розжарювання.
Створювати освітленість від загального освітлення в системі комбінованого більше 500 лк при
розрядних лампах і більше 150 лк при лампах розжарювання допускається тільки за наявності
обґрунтувань. 
У приміщеннях без природного світла освітленість робочої поверхні, утворена світильниками загального освітлення в системі комбінованого, слід підвищувати на один ступінь.
4.9. Відношення максимальної освітленості до мінімальної не повинно перевищувати для робіт
І – III розрядів при люмінесцентних лампах 1,3, при інших джерелах світла -1,5, для робіт розрядів
IV – VII – 1,5 і 2,0 відповідно.
Нерівномірність освітленості допускається підвищувати до 3,0 в тих випадках, коли за умов технології світильники загального освітлення можуть установлюватися тільки на площадках, ко лонах або стінах приміщення.
4.10. У виробничих приміщеннях освітленість проходів та ділянок, де робота не виконується,
повинна складати не більше 25 % від нормованої освітленості, але не менше 75 лк при розрядних
лампах і не менше 30 лк при лампах розжарювання.

4.11. У цехах з повністю автоматизованим технологічним процесом слід передбачати освітлення для спостереження за роботою устаткування, а також додаткове включення світильників загального і місцевого освітлення для забезпечення необхідної (відповідно до таблиці 1) освітленості при ремонтно-налагоджувальних роботах.

4.12.Показник осліпленості від світильників загального освітлення (незалежно від системи освітлення) не повинен перевищувати значень, вказаних у таблиці 1. 
Показник осліпленості не обмежується для приміщень, довжина котрих не перевищує подвійної висот підвішування світильників над підлогою, а також для приміщень з тимчасовим перебуванням людей і для площадок, призначених для проходу або обслуговування устаткування.

4.13. Для місцевого освітлення робочих місць слід використовувати світильники з непросвічуючими відбивачами. Світильники повинні розташовуватися так, щоб їх елементи, які світяться, не влучали в поле зору працюючих на освітленому робочому місці і на інших робочих місцях. 
Місцеве освітлення робочих місць, як правило, повинно бути обладнане регуляторами освітлення.
Місцеве освітлення зорових робіт з тривимірними об\’єктами розрізнення слід виконувати:
– при дифузійному відбиванні фону – світильником, у якого відношення найбільшого лінійного розміру поверхні, яка світиться, до висоти її розташування над робочою поверхнею складає не більше 0,4 при направленні оптичної осі в центр робочої поверхні під кутом не менше 30° до вертикалі: 
– при направлено-розсіяному і змішаному відбиванні фону – світильником, у якого відношення найменшого лінійного розміру поверхні, яка світиться, до висоти її розташування над робочою поверхнею складає не менше 0,5, а її яскравість – від 2500 до 4000 кд/м2.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code