Містобудівний розрахунок, градостроительный расчет в Киеве

 

Градостроительный расчёт в Киеве

Містобудівний розрахунок в м. Києві для
отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

 

Згідно наказу Мінрегіону
України від 07.07.2011 N 109 для
отримання містобудівних умов та обмежень до заяви замовником
додаються:

засвідчена в установленому порядку копія документа про
право власності (користування) земельною ділянкою;

ситуаційний план (схема)
щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);

викопіювання з
топографо-геодезичного плану М 1:2000;

кадастрова
довідка з містобудівного кадастру
(у разі наявності);

черговий кадастровий
план (витяг із земельного кадастру – за
умови відсутності містобудівного кадастру);

фотофіксація
земельної ділянки (з оточенням);

містобудівний
розрахунок з техніко-економічними показниками
запланованого об\’єкта будівництва.

 

Вот единственный государственный документ
который регламентирует порядок (процедуру) разработки градостроительного
расчета.

 

До Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України надходять письмові та
усні звернення щодо вдосконалення положень Порядку надання містобудівних умов
та обмежень забудови земельної ділянки, їх складу та змісту (далі – Порядок
затвердженого наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109, зареєстрованого
у Міністерстві юстиції 22.07.20 і 1 за №912/19650.

 

Окремі звернення стосуються скасування
містобудівного розрахунку, який у відповідності до Порядку додається до заяви
для отримання містобудівних умов та обмежень.

 

На підставі опрацювання звернень, їх
обговорення з фахівцями місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких
відносяться питання: містобудування та архітектури, а також проектувальниками
Мінрегіон України надає роз\’яснення.

 

Містобудівний розрахунок – розрахунок щодо
граничнодопустимих параметрів забудови, умови ув\’язки архітектурно-планувального
та об\’ємне просторового рішення, системи обслуговування, інженерних комунікації
транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою із дотриманням
чинних нормативних документів (пункт 1.2 Порядку).

 

Містобудівний розрахунок є однією з форм
викладення інвестиційних намірів замовника (забудовника), який дає можливість
органу місцевої самоврядування перед прийняттям рішення щодо надання
містобудівних умов та обмежень надати їм оцінку з точки зору відповідності
будівельним нормам, правилам та затвердженій містобудівній документації.

 

Така форма відносин дає можливість
інвестору до початку проектних робіт та відповідних фінансових витрат з\’ясувати
з місцевим органом виконавчої влади правильність його намірів та захистити його
від непрофесійних проектних рішень та неефективних витрат на збір вихідних
даних та розробку проектної документації.

 

Містобудівний розрахунок стимулює
інвестора до своєчасного діалогу з місцевою владою та застерігає саму владу від
прийняття незаконних рішень.

 

Наявність містобудівного розрахунку дає
можливість відкритого та публічного розгляду інвестиційних намірів інвестора та
своєчасного інформування громади про забудову територій у відповідності до
затвердженої містобудівної документації.

 

Містобудівний розрахунок не є стадією
проектування і розробляється та надається у довільній формі
з доступною та стислою інформацією про основні
параметри об\’єкту будівництва та його техніко-економічні показники назва
об\’єкту, очікувані поверховість, площа забудови, загальна площа об\’єкту,
відповідність щільності забудови (при житловому будівництві) та інша
інформація, яка на думку інвестора дає повне уявлення про його наміри).

 

Містобудівний розрахунок не підлягає
погодженню з органами місцевої влади.

 

У разі, якщо містобудівний розрахунок
містить інформацію та/або креслення, які не відповідають будівельним нормам та
правилам, положенням відповідної містобудівної документації або не дають
можливість з\’ясувати основні наміри інвестора, спеціально уповноважений орган
містобудування та архітектури зобов\’язаний протягом десяти днів у письмовій
формі поінформувати про це заявника.

 

Таким образом, одна из основных частей градостроительного расчета есть разработка предпроектных предложений с текстовой и
расчетной частью.

  

Примерный состав
градостроительного расчета:

Текстовая часть.

Анализ
градостроительной ситуации.

Основные технико-экономические
показатели.

 

Расчет функционально-планировочной организации
территории по ДБН 360-92**

(основные площадки, к-во мест для легкового
автотранспорта…).

 

Графическая часть (предпроектные предложения: ситуационная
схема размещения участка здания, схемы генерального плана участка, планов
здания, фасадов, 3
d модель, фотофиксация местности).

 

В результате соответствия
намерений застройки градостроительной документации, строительным нормам
получаем градостроительные условия и ограничения в специально уполномоченном
органе градостроительства и архитектуры на безоплатной основе.

 

Містобудівні умови та
обмеження складаються з текстової та графічної частин.

Текстова частина містобудівних умов та обмежень містить розділи:

\”Загальні дані\”;

\”Містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки\”.

Розділ \”Загальні дані\” містить:

а) назву об\’єкта будівництва;

б) інформацію про замовника;

в) наміри забудови;

г) адресу будівництва або місце розташування об\’єкта;

ґ) документ, що
підтверджує право власності або користування земельною ділянкою;

д) площу земельної ділянки;

е) цільове призначення земельної ділянки;

є) посилання на містобудівну документацію (у разі
наявності);

ж) функціональне призначення земельної ділянки;

з) основні техніко-економічні показники об\’єкта будівництва.

Розділ
\”Містобудівні умови та
обмеження забудови земельної
ділянки\” містить:

а) граничнодопустиму висоту будівель;

б) максимально
допустимий відсоток забудови
земельної ділянки;

в) максимально допустиму щільність населення
(для житлової забудови);

г) відстані від об\’єкта,
який проектується, до меж
червоних ліній та ліній регулювання забудови;

ґ) планувальні обмеження (зони охорони
пам\’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні
смуги, санітарно-захисні та інші
охоронювані зони);

д) мінімально
допустимі відстані від
об\’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд;

е) охоронювані зони інженерних комунікацій;

є) вимоги до необхідності
проведення інженерних вишукувань згідно
з державними будівельними
нормами ДБН А.2.1-1-2008 \”Інженерні вишукування для
будівництва\”;

ж) вимоги щодо
благоустрою з урахуванням
положень Закону України \”Про
благоустрій населених пунктів\”;

з) забезпечення умов транспортно-пішохідного зв\’язку;

и) вимоги щодо наявності
місць для постійного зберігання автотранспорту;

і) вимоги щодо охорони
культурної спадщини з урахуванням положень Закону України
\”Про охорону культурної
спадщини\”.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code