Права та обов\’язки сторін

 Права та обов\'язки сторін 
28. Замовник має право:
відмовитися від прийняття закінчених робіт (об\'єкта
будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість
їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній
документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені
підрядником, замовником або третьою особою;
здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську
діяльність підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль
за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
делегувати в установленому законодавством порядку
повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій
особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній,
проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають
відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі підряду
їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не
звільняє його від відповідальності перед підрядником за
невиконання або неналежне виконання договірних зобов\'язань, а
також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю,
вартістю та обсягами виконання робіт; { Абзац четвертий пункту 28
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 601 ( 601-2009-п )
від 17.06.2009 }
вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до
початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість
додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10
відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт,
визначених у договорі підряду;
вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли
внаслідок допущених підрядником порушень, або виправити їх своїми
силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі
збитки, завдані замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому
числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування
збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує
їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений
договором підряду, стає неможливим;
відмовитися від договору підряду в будь-який час до
закінчення виконання робіт (будівництва об\'єкта), оплативши
підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків,
завданих такою відмовою;
ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати
розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності
істотних порушень підрядником умов договору підряду;
вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених
порушенням договору підряду, якщо договором підряду або законом не
передбачено інше.
Замовник також має інші права, передбачені договором підряду,
Цивільним ( 435-15 ) і Господарським ( 436-15 ) кодексами України,
цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.
29. Замовник зобов\'язаний:
надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт),
передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси
відповідно до договору підряду;
передати підряднику завдання на проектування, інші вихідні
дані, необхідні для розроблення проектної документації, надати
йому допомогу в погодженні проектної документації у разі, коли
розроблення та погодження проектної документації за умовами
договору підряду покладено на підрядника;
сприяти підряднику в порядку, встановленому договором
підряду, у виконанні робіт;
прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;
негайно повідомити підрядника про виявлені недоліки в роботі;
оплатити підряднику виконані до консервації об\'єкта
будівництва роботи та відшкодувати йому пов\'язані з нею витрати;
укласти договір страхування ризиків випадкового знищення або
пошкодження об\'єкта будівництва, якщо це передбачено договором
підряду;
сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в
разі невиконання або неналежного виконання ним зобов\'язань за
договором підряду, якщо він не доведе, що порушення договору
сталося не з його вини;
забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього
періоду будівництва об\'єкта в порядку, встановленому
законодавством; { Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 }
виконувати належним чином інші зобов\'язання, передбачені
договором підряду, Цивільним ( 435-15 ) і Господарським ( 436-15 )
кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами
законодавства.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code