ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З БЮДЖЕТОМ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З БЮДЖЕТОМ 

 

     Стаття 18. Кредитні відносини та списання 

                заборгованості по позичках банку 

 

     Процентні  ставки  за  кредити,  одержані  підприємствами  та 

організаціями агропромислового комплексу до 1 вересня  1990  року, 

не змінюються.

     Всі види позичок  банку,  одержані  на  будівництво  об\’єктів 

соціальної сфери в сільській місцевості (незалежно від строків  їх 

одержання, а також від того,  входять  чи  не  входять  колективні 

сільськогосподарські  підприємства  і  радгоспи  в  агропромислові 

формування), підлягають списанню. 

 

     Стаття 19. Пільги щодо податків та інших відрахувань 

 

     (  Дію частини першої статті 19 зупинено в частині звільнення 

від   оподаткування   прибутку  згідно  з  Декретом  N  12-92  від 

26.12.92   )   Доходи   підприємств   (об\’єднань)   і  організацій 

агропромислового         комплексу        по        обслуговуванню 

сільськогосподарського  виробництва,  підприємств  по  видобуванню 

торфу,   радгоспів  по  вирощуванню  квітково-декоративних  рослин 

оподатковуються за ставкою, зменшеною на 50 процентів.

     (  Дію частини другої статті 19 зупинено в частині звільнення 

від   оподаткування   прибутку  згідно  з  Декретом  N  12-92  від 

26.12.92    )    Колективні    сільськогосподарські,   рибальські, 

міжгосподарські  сільськогосподарські підприємства та організації, 

радгоспи  та  інші  сільськогосподарські товариства колективної та 

приватної власності, фермерські господарства і створені на їх базі 

асоціації,  господарські товариства, селянські спілки звільняються 

від  оподаткування доходів, одержаних від сільськогосподарської та 

несільськогосподарської  діяльності,  крім  випадків, передбачених 

іншими актами законодавства. ( Частина друга статті 19 із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 )

     Новостворені   фермерські   господарства   звільняються   від 

оподаткування  на  3  роки.  В трудонедостатніх селах – на 5 років 

(крім  земельного  податку).  ( Частина третя статті 19 в редакції 

Закону  N  3180-12  від  05.05.93; із змінами, внесеними згідно із 

Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 ) 

 

 

 

     (  Дію частини шостої статті 19 зупинено в частині звільнення 

від   оподаткування   прибутку  згідно  з  Декретом  N  12-92  від 

26.12.92   )  За  працівниками  колективних  сільськогосподарських 

підприємств      (включаючи     кооперативи     по     виробництву 

сільськогосподарської    продукції,    спілки    селян   та   інші 

агроформування), створених на базі колгоспів, зберігається порядок 

оподаткування   доходів   та   фонду  оплати  праці,  встановлений 

відповідно для колгоспників і колгоспів. 

 

     Стаття 20. Оподаткування промислових та інших 

                підприємств і організацій, що не входять 

                до агропромислового комплексу 

 

     (  Дію частини першої статті 20 зупинено в частині звільнення 

від   оподаткування   прибутку  згідно  з  Декретом  N  12-92  від 

26.12.92  ) Доходи промислових та інших підприємств і організацій, 

що   не   входять  до  агропромислового  комплексу,  одержані  від 

виробництва,   переробки   та   зберігання   сільськогосподарської 

продукції,  їх філіалів (цехів), підсобних промислів, розташованих 

у  сільській  місцевості, оподатковуються за ставкою, зменшеною на 

50 процентів.

     (  Дію частини другої статті 20 зупинено в частині звільнення 

від   оподаткування   прибутку  згідно  з  Декретом  N  12-92  від 

26.12.92 ) Для  створення зазначених підприємств (філіалів, цехів, 

підсобних  промислів)  кредити  надаються  на  пільгових умовах, і 

перші три роки діяльності вони звільняються від оподаткування.

     У разі припинення діяльності таких підприємств до  закінчення 

чотирирічного строку сума податку обчислюється у повному  розмірі, 

встановленому для цього виду підприємств і  організацій,  за  весь 

період їх діяльності. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code