СОЦІАЛЬНА ЗАХИЩЕНІСТЬ СЕЛЯН І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

СОЦІАЛЬНА ЗАХИЩЕНІСТЬ СЕЛЯН І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

     Стаття 8. Перевага села в соціально-культурному та 

               побутовому забезпеченні 

 

     Селу надається перевага порівняно з містом (у  розрахунку  на 

душу населення) у спорудженні житла, об\’єктів освіти,  культури  і 

спорту, охорони здоров\’я, побуту, торгівлі, газифікації,  водо-  і 

електропостачання, телефонізації, зв\’язку, комунальних об\’єктів, в 

послугах радіо і телебачення, забезпечуються рівні з містом  умови 

постачання  промисловими та продовольчими товарами, а також рівень 

медичного,  культурного,    спортивного,    комунально-побутового, 

транспортного  і  торговельного    обслуговування    за    науково 

обгрунтованими нормативами. 

 

     Стаття 9. Пільги особам, які переселяються і проживають 

               у трудонедостатніх населених пунктах 

 

     Особи, які переселяються в трудонедостатні сільські  населені 

пункти,  і  місцеве  населення  віком  до  40  років,  зайняте   в 

сільському  господарстві,  переробних  та  обслуговуючих   галузях 

агропромислового  комплексу  або  соціальній  сфері    цих    сіл, 

забезпечуються  житлом  і  господарськими  будівлями  за   рахунок 

державного бюджету. Житло, збудоване  в  сільській  місцевості  за 

рахунок бюджетних коштів, через 10 років  передається  в  особисту 

власність цим громадянам за умови їх постійної роботи в зазначених 

галузях.

     Критерій трудонедостатніх  населених  пунктів  з  урахуванням 

чисельності працездатних жителів та інших факторів, а  також  види 

пільг визначаються Урядом України, а перелік цих населених пунктів 

– місцевими Радами народних депутатів. 

 

     Стаття 10. Збереження і розвиток сільської 

                поселенської мережі 

 

     Держава захищає сільську  поселенську  мережу  незалежно  від 

категорії, величини  та  місця  розташування  сільських  населених 

пунктів. Будь-які  перетворення  сільських  поселень  (об\’єднання, 

роз\’єднання, перейменування, переведення до іншої категорії  тощо) 

можуть здійснюватись  за  рішенням  сесій  районних  Рад  народних 

депутатів лише з волі жителів цих поселень.

     Запроваджується  організація   постійного    обстеження    та 

паспортизації сільської поселенської мережі (моніторинг).  Порядок 

здійснення моніторингу встановлюється Урядом. 

 

     Стаття 11. Пільги для індивідуального житлового будівництва 

                на землях сільських населених пунктів 

 

     Уряд України,   місцеві   державні   адміністрації   сприяють 

розвитку індивідуального житлового будівництва на землях сільських 

населених пунктів,  створюють сільським забудовникам (як місцевому 

населенню,  так  і  громадянам,  які  переселяються  до  сільської 

місцевості)   пільгові   умови   щодо   забезпечення  будівельними 

матеріалами   і   обладнанням,   надання  їм  послуг  і  пільгових 

довгострокових державних кредитів.

{  Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }

     Індивідуальні сільські   забудовники  користуються  державним 

пільговим   кредитом  за  умови  проживання  на  землях  сільських 

населених пунктів або переселення до сільської місцевості, якщо їх 

загальні  річні  видатки на оплату державного пільгового кредиту з 

урахуванням  процентної  ставки перевищують 20 процентів сукупного 

річного доходу сім\’ї.

{  Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }

     Інші сільські  забудовники користуються кредитом на загальних 

підставах залежно від вартості кредитних ресурсів.

     25 процентів   суми   пільгового  довгострокового  державного 

кредиту компенсується забудовникам через 5  років  після  введення 

будівель   в   експлуатацію   за   умови  їх  постійної  роботи  у 

сільськогосподарському виробництві,  переробній  та  обслуговуючих 

галузях  агропромислового  комплексу,  що функціонують у сільській 

місцевості,   соціальній   сфері   села   та   органах   місцевого 

самоврядування  на  селі,  а  молодим  сім\’ям  ця пільга надається 

відразу після введення будівель в експлуатацію.

     Розміри   індивідуальних  жилих  і  господарських  споруд  на 

селі не обмежуються.

     Порядок надання     державних    пільгових    кредитів    для 

індивідуальних сільських забудовників визначається Урядом України.

     Індивідуальні забудовники,  які  споруджують  жилі  будинки і 

господарські  споруди,   працюють   у   сільському   господарстві, 

переробній та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що 

функціонують у сільській  місцевості,  соціальній  сфері  села  та 

органах   місцевого  самоврядування  на  селі  і  не  користуються 

державним пільговим кредитом,  отримують  компенсацію  за  рахунок 

держави  у  розмірі  35  процентів  вартості зазначених будинків і 

споруд. Ця пільга зберігається також за зазначеними особами у разі 

спорудження  житла  та  господарських  будівель  на  кооперативних 

засадах.  Цим же  забудовникам  при  спорудженні  житла  підрядним 

способом  компенсується  з  державного  бюджету  частина  вартості 

будівництва жилого будинку і господарських споруд,  що не належить 

до  прямих  витрат підрядних будівельних організацій і включається 

до кошторисів (розрахунків вартості) будівництва згідно з  діючими 

нормативними актами.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code