ПРІОРИТЕТНІСТЬ У ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЯХ

ПРІОРИТЕТНІСТЬ У ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЯХ 

 

      Стаття 5. Розмір державних централізованих 

                капіталовкладень для агропромислового комплексу 

 

     Розмір  державних    централізованих   капіталовкладень,   що 

спрямовуються на зміцнення матеріально-технічної  бази  соціальної 

сфери  села та агропромислового комплексу,  має становити не менше 

одного  процента  від  вартості  валового  внутрішнього   продукту 

України.  Ці  капіталовкладення  виділяються  в Державному бюджеті 

України окремим рядком.  (  Частина  перша  статті  5  в  редакції 

Закону N 216/97-ВР від 16.04.97 )

     На будівництво об\’єктів невиробничого призначення в сільській 

місцевості використовується не менш   як  50  процентів  державних 

централізованих капіталовкладень, передбачених цією статтею.

     Відповідно до зміни цін на будівельні  матеріали,  обладнання 

та  послуги  здійснюється  індексація  виділених   централізованих 

капіталовкладень.

     Централізовані капіталовкладення спрямовуються  передусім  на 

реалізацію державних програм. 

 

     Стаття 6. Державне інвестування розвитку соціальної 

               сфери села та агропромислового комплексу 

 

     Будівництво в сільській місцевості об\’єктів  освіти,  охорони 

здоров\’я, культури і спорту, водопроводів,  каналізаційних  систем 

та споруд, мережі  газо-  і  електропостачання,  шляхів,  об\’єктів 

служби побуту, благоустрій територій, а у трудонедостатніх  селах, 

крім цього, спорудження житла здійснюється за  рахунок  державного 

і місцевого бюджетів. До  2000  року  виконати  державні  програми 

газифікації, водопостачання, електрифікації,  будівництва  шляхів, 

благоустрою  сіл,   а    також    відродження    трудонедостатніх, 

занепадаючих  сільських  населених  пунктів.  У   випадках,   коли 

спорудження  зазначених  об\’єктів  здійснюється  за  власні  кошти 

суб\’єктів    господарювання,    то    понесені    ними     витрати 

відшкодовуються з Державного бюджету України і місцевих бюджетів. 

( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно  із  Законом 

N 216/97-ВР від 16.04.97 )

     Функції  розпорядника  цільових  державних    централізованих 

капіталовкладень у соціальну сферу  села  покладаються  на  органи 

місцевого та  регіонального  самоврядування  і  місцеву   державну 

адміністрацію,  які  несуть  однакову  відповідальність  з  іншими 

учасниками  інвестиційного  процесу за  цільове та   ефективне  їх 

використання.

     (  Дію  частини третьої статті 6 зупинено згідно  з  Декретом 

N  14-92  від 26.12.92 ) При будівництві об\’єктів соціальної сфери 

села за рахунок державних централізованих капіталовкладень податок 

на добавлену вартість не сплачується.

     Будівництво        меліоративних,             гідротехнічних, 

електроенергетичних споруд та мереж, обводнення земель, здійснення 

протиерозійних заходів, хімічної меліорації, закладка багаторічних 

насаджень,  будівництво  і  технічне  переозброєння    підприємств 

переробної    промисловості,   сприяння   розвиткові   фермерських 

господарств,   колективних   та   інших   підприємств,  формування 

виробничої  інфраструктури  в  сільській  місцевості  здійснюються 

відповідно  до  державних  програм. ( Частина четверта статті 6 із 

змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 

03.03.2005 )

     (  Дію частини п\’ятої статті 6 зупинено на 2001 рік згідно із 

Законом  N  2120-III  (  2120-14  )  від  07.12.2000  ) Витрати на 

утримання   всіх  закладів  соціально-культурного  та  спортивного 

призначення  в  сільській  місцевості,  в  тому числі будинків для 

інвалідів  і  ветеранів  праці, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а 

також на проведення фізкультурно-спортивних заходів фінансуються з 

бюджету.     Забороняється     ліквідація,     реорганізація    та 

перепрофілювання  закладів  охорони  здоров\’я, освіти, соціального 

захисту населення (будинки-інтернати для престарілих та інвалідів) 

у  сільській  місцевості.  (  Частина  п\’ята  статті 6 із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 216/97-ВР від 16.04.97 )

     Усі шляхи, що зв\’язують  сільські  населені  пункти  (у  тому 

числі в межах цих населених пунктів) з мережею  шляхів  загального 

користування, належать до категорії шляхів загального користування 

і разом з усіма під\’їзними  шляхами до сільських населених пунктів 

передаються  на  баланс  Українському  державному   концерну    по 

будівництву, ремонту та утриманню автомобільних шляхів. 

 

     Стаття 7. ( Дію статті 7 зупинено в частині звільнення 

                 від  оподаткування   прибутку   згідно   з 

                 Декретом N 12-92 від 26.12.92 ) 

                 Економічне стимулювання трудових колективів 

                 підприємств і організацій, які виконують 

                 роботи для агропромислового комплексу 

 

     Непрофільні промислові підприємства,  що  виконують  державне 

замовлення на проектування та  виготовлення  машин,  обладнання  і 

запасних частин для агропромислового комплексу, включаючи  об\’єкти 

соціально-культурного  призначення,  забезпечуються    матеріалами 

централізовано.  Одержані   за    рахунок    цього    доходи    не 

оподатковуються.

     Доходи будівельних, монтажних, проектних та інших підприємств 

і організацій,  одержані  в  результаті  спорудження  в  сільській 

місцевості житла, об\’єктів  побуту,  культури,  торгівлі,  охорони 

здоров\’я,  фізкультури  і  спорту,  освіти,    зв\’язку,    шляхів, 

енергетичних, газових  і  водорозподільних  систем,  тваринницьких 

приміщень,  інженерно-технічних  комплексів    машинно-тракторного 

парку та інших об\’єктів, які впливають на  поліпшення  соціального 

становища села, не оподатковуються.

     Не оподатковується частина доходу  підприємств,  організацій, 

що витрачається на розвиток та утримання  соціальної  сфери  села, 

об\’єктів торгівлі і побутового обслуговування, фізичної культури і 

спорту в сільській місцевості. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code