Організаційно-економічні та правові заходи, що забезпечують пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу

Організаційно-економічні та правові заходи, що забезпечують пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу 

 

     Пріоритетність соціального розвитку села та  агропромислового 

комплексу  забезпечується  державою  шляхом    здійснення    таких 

організаційно-економічних і правових заходів:

     надання  агропромисловим  товаровиробникам  права    вільного 

вибору  форм  власності  і  напрямів  трудової  та   господарської 

діяльності, повної власності на результати своєї праці;

     створення  необхідної  ресурсної    бази    для    всебічного 

задоволення    виробничих    потреб    і    розвитку    соціальної 

інфраструктури;

     зміни державної інвестиційної політики,  зокрема  спрямування 

інвестицій на першочергове створення матеріально-технічної бази по 

виробництву    засобів    механізації,    хімізації,    переробної 

промисловості,  будівельної   індустрії    для    агропромислового 

комплексу з метою поліпшення його соціально-економічного становища 

і  наукового  забезпечення  та  соціальних  умов   життєдіяльності 

трудових колективів;

     (  Дію  абзацу  п\’ятого  статті  1 зупинено згідно з Декретом 

N  14-93    від   22.01.93 )   повного   ресурсного   забезпечення 

капітальних вкладень для соціально-економічного розвитку села   та 

агропромислового комплексу;

     еквівалентного товарообміну між  промисловістю  та  сільським 

господарством на основі паритетного ціноутворення на їх продукцію;

     регулювання  відносин  агропромислових  товаровиробників    і 

держави  за    допомогою    системи    бюджетного    фінансування, 

кредитування, оподаткування, страхування і з широким застосуванням 

комплексу пільг;

     формування належної соціальної інфраструктури села;

     спрямування  демографічної  політики  на  зміну   міграційних 

процесів на користь села, створення соціально-економічних умов для 

природного  приросту  сільського  населення,  всебічного  розвитку 

сім\’ї;

     підготовки  і  підвищення кваліфікації спеціалістів та кадрів 

масових  професій  для  всіх  господарств  і  напрямів  виробничої 

діяльності;

     створення   рівних   можливостей   для   всіх  громадян,  які 

проживають   і   постійно   працюють  у  сільській  місцевості,  в 

задоволенні  соціальних,  культурно-освітніх  і  побутових потреб; 

створення системи аграрного законодавства. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code