Визначення обсягів бюджетних коштів для надання кредитів індивідуальним забудовникам на селі та їх розподіл

Визначення обсягів бюджетних коштів для надання кредитів індивідуальним забудовникам на селі та їх розподіл 

 

     31. Під   час   складання  проектів  державного  та  місцевих 

бюджетів  фонди  визначають  потребу  у  коштах   для   пільгового 

кредитування індивідуального житлового будівництва на селі.

     Пропозиції фондів щодо обсягу коштів,  необхідних  для  цього 

виду  кредитування  у державному бюджеті,  в установленому порядку 

подаються  Мінагрополітики,  а  стосовно  місцевих бюджетів – Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській 

міській державним адміністраціям. 

 

     32. Узагальнені  дані  щодо  обсягу  коштів,  необхідних  для 

пільгового  кредитування  індивідуального житлового будівництва на 

селі у державному бюджеті,  з пропозиціями  про  їх  розподіл  між 

Автономною  Республікою  Крим,  областями  і м.  Севастополем та з 

відповідними   розрахунками   Мінагрополітики   подає  Мінфіну  та 

Мінекономіки. 

 

     33. Мінфін, Мінекономіки під час складання проекту державного 

бюджету    на   основі   розрахунків,   поданих   Мінагрополітики, 

передбачають   обсяги   кредитування   індивідуального   житлового 

будівництва  на  селі  (програма  \”Власний дім\”) з виділенням їх у 

бюджетній класифікації окремим рядком. 

 

     34. Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном, Мінрегіонбудом 

та   Міжвідомчою   координаційною   комісією  з  питань  підтримки 

індивідуального  житлового  будівництва  на селі здійснює протягом 

п\’яти  робочих  днів  розподіл  коштів загального фонду державного 

бюджету, передбачених за програмою \”Державне пільгове кредитування 

індивідуальних сільських забудовників\”, між регіонами: 

 

     60 відсотків  обсягу  –  пропорційно  до  фактичних   обсягів 

видатків  місцевих  бюджетів та інших джерел для надання пільгових 

кредитів індивідуальним сільським забудовникам; 

 

     30 відсотків обсягу – пропорційно до  чисельності  сільського 

населення регіону; 

 

     10 відсотків обсягу – з урахуванням ефективності використання 

бюджетних коштів за  відповідними  критеріями  (обсяги  повернутих 

кредитів, введеного в експлуатацію житла, вартість одиниці житла). 

 

     Кошти спеціального  фонду  державного  бюджету розподіляються 

між регіонами в межах фактичного обсягу повернення коштів, наданих 

для кредитування індивідуальних сільських забудовників у регіонах. 

 

     Кошти, передбачені  у  державному  бюджеті  для  кредитування 

індивідуального житлового будівництва на селі,  перераховуються за 

розподілом   Мінагрополітики   як  головного  їх  розпорядника  на 

реєстраційні рахунки,  відкриті фондам  у  територіальних  органах 

Державного казначейства як одержувачам таких коштів, відповідно до 

Порядку обслуговування    державного    бюджету    за    видатками 

( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством. Кошти з інших 

джерел  фінансування  перераховуються  безпосередньо  на   рахунки 

фондів у встановленому порядку. 

 

     Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном,  Мінрегіонбудом та 

Міжвідомчою   координаційною   комісією   з    питань    підтримки 

індивідуального  житлового  будівництва  на  селі може здійснювати 

перерозподіл  коштів  загального  фонду  державного  бюджету   між 

регіонами  пропорційно  до потреби,  визначеної у пропозиціях Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської 

міської  держадміністрацій щодо зменшення обсягів бюджетних коштів 

у разі неможливості їх використання  або  необхідності  збільшення 

обсягів у межах річного ліміту асигнувань.

{  Пункт  34  в  редакції  Постанови  КМ  N 145 ( 145-2001-п ) від 

14.02.2001;  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1588 

( 1588-2002-п  )  від  25.10.2002;  в  редакції Постанови КМ N 560 

( 560-2008-п ) від 18.06.2008 } 

 

     35.   Складення   та   подання   фінансової   звітності   про 

використання  бюджетних  коштів,  а  також контроль за їх цільовим 

витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку. 

{  Пункт  35  в  редакції  Постанови  КМ  N 560 ( 560-2008-п ) від 

18.06.2008 } 

 

     36. Сформовані за рахунок бюджетних джерел кошти фондів,  які 

не використано у звітному бюджетному році, вилученню не підлягають 

і використовуються за призначенням у наступному році. 

 

     37.  Кошти,  які  надходять  від  погашення кредитів, наданих 

позичальникам  за  рахунок  державного  бюджету  зараховуються  на 

відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах 

Державного  казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування 

індивідуального житлового будівництва на селі. ( Правила доповнено 

пунктом  37  згідно  з  Постановою  КМ  N  145  ( 145-2001-п ) від 

14.02.2001,  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1588 

( 1588-2002-п ) від 25.10.2002 ) 

 

     38.   Витрати   фондів   для   надання  фінансової  підтримки 

індивідуальним  забудовникам  та  за  іншими напрямами діяльності, 

передбаченими   пунктом  7  Положення  про  порядок  формування  і 

використання  коштів  фондів  підтримки  індивідуального житлового 

будівництва  на  селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України  від  3  серпня 1998 р. N 1211 ( 1211-98-п ), фінансуються 

відповідно  до  затверджених  облдержадміністраціями кошторисів за 

рахунок  коштів,  одержаних  фондами  від  проведення кредитування 

індивідуальних   сільських   забудовників,   включаючи  кошти,  що 

надходять  від  сплати  відсотків  за  користування  кредитами  за 

рахунок   державного   бюджету,   та   за   рахунок  інших  джерел 

фінансування, крім асигнувань коштів по державному бюджету.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code