Умови погашення кредиту та внесення інших платежів, які мають передбачатися у кредитних угодах

 Умови погашення кредиту та внесення інших платежів, які мають передбачатися у кредитних угодах 

 

     20. Погашення кредиту та внесення плати за  користування  ним 

розпочинається  позичальником  через  два  місяці після завершення 

терміну  використання  кредиту,  встановленого  в  пункті  18  цих 

Правил. 

 

     21. Погашення  кредиту  та внесення плати за користування ним 

може   проводитися   коштами   та/або   частково    чи    повністю 

сільськогосподарською продукцією власного виробництва за цінами та 

на  умовах,  визначених  кредитною   угодою,   рівними   частинами 

щоквартально,  до 15 числа місяця,  що настає за звітним періодом, 

або до 30 листопада поточного року.  Погашення позики  в  останній 

рік   повинно  бути  проведено  до  закінчення  терміну  кінцевого 

погашення кредиту.

     За  еквівалент  розрахунків  при визначенні обсягу коштів або 

сільськогосподарської  продукції,  що  підлягають сплаті в рахунок 

погашення  кредиту та відсотків за користування ним, береться 1 кг 

живої  маси  великої  рогатої худоби за орієнтовними цінами на час 

укладення  кредитної угоди з уточненням у подальшому на час видачі 

та  погашення кожної частини кредиту. ( Пункт 21 доповнено абзацом 

згідно з Постановою КМ N 145 ( 145-2001-п ) від 14.02.2001 )

     Рівень  орієнтовних  цін  на  сільськогосподарську  продукцію 

визначається  фондами  згідно з ціновою інформацією Ради міністрів 

Автономної   Республіки   Крим   та  облдержадміністрацій  на  час 

укладення  кредитних  угод.  ( Пункт 21 доповнено абзацом згідно з 

Постановою КМ N 145 ( 145-2001-п ) від 14.02.2001 ) 

 

     22. За бажанням позичальника  може  передбачатися  дострокове 

погашення  кредиту  та/або  внесення  плати  за  користування ним. 

Фонди,  в тому числі їх відділення, не мають права чинити перешкод 

позичальникам у реалізації цього права.

     Забудовник може щороку вносити плату за користування кредитом 

починаючи  з  першого  року  його  одержання,  якщо  це обумовлено 

кредитною угодою. ( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою 

КМ N 145 ( 145-2001-п ) від 14.02.2001 ) 

 

     23. У разі порушення умов кредитних угод, в тому числі у разі 

використання  кредиту  не  за  призначенням,  фонди  мають   право 

вимагати  дострокового  погашення кредиту та дострокового внесення 

позичальниками  інших  платежів,  передбачених  цими  угодами.  За 

прострочення  платежу  нараховується  пеня  з розрахунку подвійної 

річної  облікової  ставки  Національного  банку України, що діє на 

день виникнення боргу.

(  Пункт  23  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1196 

( 1196-2005-п ) від 15.12.2005 ) 

 

     24. Оформлення,  облік і контроль за здійсненням  операцій  з 

погашення кредитів ведеться згідно із законодавством. 

 

     25. Факт    повного    виконання   позичальником   фінансових 

зобов\’язань за кредитною  угодою  оформляється  відповідним  актом 

сторін кредитної угоди. 

 

     26. У  разі  невиконання  позичальником  умов кредитної угоди 

фонд відповідно до законодавства здійснює  заходи  щодо  стягнення 

заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитної угоди. 

 

       V. Контроль за цільовим використанням коштів кредиту 

 

     27. У   разі  подання  позичальником  недостовірних  даних  у 

документах для отримання кредиту,  передбачених цими Правилами, до 

нього застосовуються санкції, передбачені законодавством. 

 

     28. Позичальники   повинні   надавати   представникам  фондів 

безперешкодну  можливість  для   огляду   споруджуваних   житлових 

будинків   з   надвірними   підсобними  приміщеннями  і  перевірки 

документів,  які  підтверджують  фактичні   витрати   та   цільове 

використання  кредиту,  а  також  актів  приймальних  комісій  або 

виданих бюро технічної інвентаризації довідок про реєстрацію будов 

із  зазначенням  їх  оцінної  вартості  або  виправдних документів 

(рахунки, квитанції, чеки торгівельних організацій тощо).

     Перевірка освоєння   та   цільового   використання    кредиту 

оформляється   актом,   який  підписується  працівником  фонду  та 

позичальником. 

 

     29. Мінфін і місцеві фінансові органи здійснюють контроль  за 

дотриманням   фондами   вимог   законодавства   під   час  видачі, 

обслуговування та погашення кредиту. 

 

     30. Посадові особи,  які допустили порушення умов цих Правил, 

несуть відповідальність згідно із законодавством. 

 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code