Порядок оформлення і видачі кредиту

Порядок оформлення і видачі кредиту 

 

     10. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди, 

що укладається після  підтвердження  права  позичальника  на  його 

одержання та визначення суми кредиту. 

 

     11. Для    підтвердження   права   на  одержання  кредиту  та 

визначення його суми індивідуальний забудовник подає до фонду такі 

документи:

     заяву на ім\’я керівника виконавчого органу фонду про  надання 

кредиту;

     клопотання органу  місцевого   самоврядування   про   надання 

кредиту;

     паспорт громадянина України (для перевірки особи);

     довідку про склад сім\’ї (форма N 3);

     документи, необхідні   для    визначення    платоспроможності 

позичальника  (довідку  з  місця роботи позичальника і членів його 

сім\’ї із зазначенням доходу,  одержаного за попередні 12  місяців, 

тощо);

     довідку, видану бюро технічної інвентаризації  про  наявність 

(або відсутність) приватного житла;

     витяг з   рішення   органу   місцевого   самоврядування   про 

відведення земельної ділянки та надання дозволу на забудову;

     проектно-кошторисну документацію на спорудження або  добудову 

житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями,  погоджену 

з районним архітектором,  вартість  виготовлення  якої  за  згодою 

позичальника може входити до суми кредиту;

     довідку   органу   місцевого   самоврядування  про  наявність 

(відсутність)  земельної  ділянки  (паю),  її  розмір.  ( Пункт 11 

доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 145 ( 145-2001-п ) від 

14.02.2001 ) 

 

     12. Рішення   про   надання   або   про   відмову  у  наданні 

індивідуальному забудовникові  кредиту  приймає  виконавчий  орган 

фонду  на  підставі  поданих  відповідно  до  пункту 11 цих Правил 

документів у термін не пізніше 30 днів  з  дати  реєстрації  заяви 

забудовника.

     У разі  прийняття  рішення  про  відмову  у  наданні  кредиту 

виконавчий  орган  або  відділення  фонду  в  місячний  термін   у 

письмовій  формі  повідомляє  про це індивідуального забудовника з 

обгрунтуванням причин відмови.

     Позитивне рішення виконавчого органу фонду  є  підставою  для 

укладення з індивідуальним забудовником кредитної угоди. 

 

     13. Кредитна  угода укладається відповідно до законодавства з 

урахуванням вимог цих Правил.

     Зміни та   доповнення   до   кредитної   угоди   оформляються 

додатковою угодою і є невід\’ємною частиною кредитної угоди. 

 

     14. Зобов\’язання   позичальника  за  кредитною  угодою  мають 

забезпечуватися такими способами:

     договором поруки, за яким поручителем може бути підприємство, 

установа або організація,  що є місцем  роботи  позичальника,  або 

нотаріально посвідчене поручительство одного чи кількох громадян;

     договором про іпотеку будівель,  що споруджуються за  рахунок 

кредиту,  а у разі коли житло будується на земельній ділянці,  яка 

належить позичальнику за правом приватної власності,  – також  про 

іпотеку земельної ділянки;

     договором  застави  іншого майна та майнових прав. ( Пункт 14 

доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 145 ( 145-2001-п ) від 

14.02.2001 ) 

 

     15. Кредитна  угода  укладається  на  всю  суму кредиту,  яка 

видається частинами,  поетапно (чотири етапи)  згідно  з  графіком 

будівництва:

     перший етап  –  земляні  роботи,  спорудження  фундаменту  та 

цокольної частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні роботи;

     другий етап –  спорудження  поверхів  будівлі,  придбання  та 

встановлення   віконних   і   дверних  блоків,  спорудження  даху, 

покрівлі;

     третій етап  – внутрішні опоряджувальні роботи,  облаштування 

внутрішніх   систем    інженерного    забезпечення,    спорудження 

господарських будівель;

     четвертий етап –  зовнішні  опоряджувальні  роботи,  зовнішні 

інженерні мережі, спорудження під\’їздів та підходів.

     За згодою сторін кредитної угоди графік будівництва може бути 

змінений.

     Графік будівництва  з  визначеними термінами виконання етапів 

є складовою кредитної угоди. 

 

     16. Кредит   може   надаватися  позичальникові  матеріальними 

ресурсами,  необхідними для житлового будівництва,  або коштами  у 

безготівковій формі залежно від умов кредитної угоди. 

 

 

 

     17. Видача кредиту здійснюється в міру виконання робіт згідно 

з   актами   про   завершені   етапи    будівництва,    складеними 

позичальником,  підрядною  організацією та відділенням фонду,  а у 

разі виконання робіт власними силами позичальника –  позичальником 

і відділенням фонду.

     Під час  видачі  кожної  частини   кредиту   переоформляється 

попереднє  строкове  зобов\’язання позичальника за його підписом та 

вносяться зміни до графіка.

     Позичальник може одержати кошти авансом у безготівковій формі 

на придбання будівельних  матеріалів,  конструкцій,  обладнання  в 

розмірі  до  25  відсотків  суми  кредиту,  якщо  це обумовлюється 

кредитною угодою. 

 

     18. Термін використання  кредиту  обумовлюється  у  кредитній 

угоді  і не повинен перевищувати двох років з дня одержання першої 

його частини. 

 

     19. Оформлення,  облік і контроль за здійсненням  операцій  з 

надання кредитів ведеться згідно із законодавством. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code