ПОРЯДОК забезпечення громадян доступним житлом

ПОРЯДОК забезпечення громадян доступним житлом 

 

 

     1. Цей  Порядок  визначає  механізм   забезпечення   громадян 

доступним     житлом     відповідно    до    Державної    цільової 

соціально-економічної програми будівництва (придбання)  доступного 

житла   на   2010-2017   роки,  затвердженої  постановою  Кабінету 

Міністрів України від 11 листопада 2009 р.  N 1249

 

     Забезпечення громадян  доступним  житлом  здійснюється шляхом 

надання державної підтримки,  яка полягає  у  сплаті  державою  30 

відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або 

надання пільгового іпотечного житлового кредиту (далі  –  державна 

підтримка). 

 

     2. Терміни,   що  вживаються  у  цьому  Порядку,  мають  таке 

значення: 

 

     нормативна площа – максимальна площа житла, з розрахунку якої 

надається державна підтримка,  яка становить 21 кв. метр загальної 

площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім\’ю; 

 

     об\’єкт фінансування  –  об\’єкт   житлового   будівництва   чи 

квартира в об\’єкті житлового будівництва; 

 

     члени сім\’ї громадянина – чоловік (дружина),  батьки, діти, у 

тому  числі  усиновлені,  баба,  дід,  що  перебувають  на  обліку 

громадян,  які потребують поліпшення житлових умов, у складі сім\’ї 

громадянина. 

 

     3. Виконавець        заходів        Державної        цільової 

соціально-економічної  програми будівництва (придбання) доступного 

житла на 2010-2017 роки (далі – виконавець) визначається у порядку 

використання   коштів,   передбачених   у  державному  бюджеті  на 

відповідний  рік  для  надання   державної   підтримки   з   метою 

будівництва (придбання) доступного житла, затвердженому відповідно 

до законодавства. 

 

     4. Державна підтримка надається шляхом: 

 

     сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого  бюджету 

30  відсотків  вартості  нормативної  площі доступного житла.  При 

цьому громадянин вносить на свій  поточний  рахунок,  відкритий  в 

уповноваженому   банку,  кошти  в  обсязі  70  відсотків  вартості 

нормативної площі доступного житла; 

 

     надання уповноваженими банками або виконавцем (у  разі,  коли 

це передбачено законом) пільгового іпотечного житлового кредиту на 

строк до  30  років.  Відсоткова  ставка  фінансування  за  такими 

кредитами  встановлюється  у  розмірі  не  більше облікової ставки 

Національного банку плюс 2 відсотки. 

 

     5. Для  розрахунку  обсягу   державної   підтримки   вартість 

1 кв.   метра   загальної  площі  житла  не  повинна  перевищувати 

граничної вартості 1 кв.  метра житла,  що визначається  згідно  з 

порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 

відповідний  рік  для  надання   державної   підтримки   з   метою 

будівництва (придбання) доступного житла,  затвердженим відповідно 

до законодавства. 

 

     Вартість загальної  площі  житла,  що  перевищує   нормативну 

площу, сплачується громадянином за вартістю, визначеною у договорі 

про будівництво. 

 

     У разі коли  визначена  забудовником  вартість  1  кв.  метра 

загальної  площі  житла  перевищує  граничну вартість 1 кв.  метра 

житла,  зазначену в абзаці першому цього пункту,  громадянин, який 

виявив  бажання  придбати таке житло,  сплачує різницю вартості за 

власний рахунок. 

 

     6. Державна підтримка надається виходячи з нормативної  площі 

житла. 

 

     7. Для  розгляду пропозицій щодо формування переліку об\’єктів 

житлового  будівництва,  на  добудову   (будівництво)   яких   або 

придбання  житла  в яких можуть спрямовуватися кошти,  зазначені в 

абзаці другому пункту  4  цього  Порядку,  утворюється  міжвідомча 

комісія,  склад  якої  затверджується  Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

     До участі   у   відборі   житлових   об\’єктів    допускаються 

забудовники    (замовники,    управителі,    продавці)   (далі   – 

забудовники),  які подали в установленому порядку гарантійний лист 

і погоджений керівником територіального органу Держархбудінспекції 

в Автономній Республіці Крим,  областях,  мм. Києві та Севастополі 

графік    виконання   будівельно-монтажних   робіт,   форми   яких 

затверджуються Міністерством регіонального  розвитку,  будівництва 

та житлово-комунального господарства. 

 

     Рішення Міжвідомчої комісії оформляється протоколом. 

 

     8. Право на державну підтримку мають громадяни: 

 

     які перебувають на обліку громадян,  що потребують поліпшення 

житлових умов, та визначені центральними органами виконавчої влади 

або  органами  місцевого  самоврядування,  які  ведуть  зазначений 

облік, такими, що мають право на доступне житло; 

 

     середньомісячний грошовий  дохід   яких   (заробітна   плата, 

пенсія,  соціальна  та  матеріальна  допомога,  стипендія  та інші 

соціальні   виплати,   дохід   від   підприємницької,    наукової, 

викладацької,  творчої  діяльності та іншої незалежної професійної 

діяльності,   усі    види    винагород,    грошове    забезпечення 

військовослужбовців,   дивіденди,   проценти,  роялті,  дохід  від 

відчуження цінних паперів та корпоративних прав) разом  з  членами 

їх  сімей  з  розрахунку  на одну особу не перевищує п\’ятикратного 

розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному  регіоні, 

розрахованого згідно з даними Держстату. 

 

     9. Виконавець для надання державної підтримки: 

 

     1) укладає: 

 

     з уповноваженими  ним  банками  – договори про співпрацю щодо 

відкриття та обслуговування поточних рахунків громадян для надання 

державної  підтримки,  в  яких  обов\’язково  передбачається  умова 

стосовно  безспірного  списання  виконавцем  з  поточного  рахунка 

громадянина коштів для будівництва (придбання) доступного житла; 

 

     із забудовником  –  договір  про  резервування житлової площі 

та/або договір про сприяння у будівництві,  а  також  договір  про 

будівництво   (придбання)  доступного  житла.  Сума  відшкодування 

витрат за часткове виконання  функцій  замовника  виконавцем,  яка 

визначається у кожному із зазначених договорів, становить не більш 

як 0,4 відсотка вартості договору; 

 

     з громадянином  –  договір  про  обслуговування  коштів   для 

будівництва  (придбання)  доступного  житла,  відповідно  до якого 

громадянин доручає виконавцю розпоряджатися коштами  на  поточному 

рахунку,  які  складаються з суми вартості об\’єкта фінансування та 

суми винагороди (відшкодування).  Сума винагороди  (відшкодування) 

за обслуговування коштів, яка визначається у кожному із зазначених 

договорів, становить не більш як 0,7 відсотка вартості договору; 

 

     2) затверджує    порядок    взаємодії    між     громадянами, 

забудовниками  та  уповноваженими  банками  і  вимоги  до  них  за 

погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code