У розділі «Характеристика об\’єкта стандартизації» зазначають:

У розділі «Характеристика об\’єкта стандартизації» зазначають:

— коротку характеристику об\’єкта стандартизації та його відповідність потребам національної економіки й суспільства, споживачів, сучасному рівневі розвитку техніки та знань;

— взаємозв\’язок об\’єкта стандартизації з іншими об\’єктами даної і суміжних сфер стандартизації відповідно до прийнятих для них систем об\’єктів стандартизації;

— наявність чинних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів (національних, ISO, IEC та інших міжнародних організацій зі стандартизації), які стосуються даного об\’єкта стандартизації, а також установлювані ними положення і значення основних характеристик об\’єкта стандартизації;

— своєчасність розроблення НД та ступінь готовності до його впровадження й застосовування. А.1.6 У розділі «Розділи й основні положення, установлювані НД» подають попередній перелік

розділів документа і їхні орієнтовні назви, а також перелік основних положень, які планують викласти в кожному з них. Доцільно виділити положення, що стосуються таких аспектів об\’єкта стандартизації:

— безпечність продукції (процесів, послуг) для життя, здоров\’я та майна людей;

— охорона природного довкілля, запобігання аваріям і техногенним катастрофам;

— забезпечення взаємозамінності, сумісності та уніфікації продукції;

— підвищення технічного рівня та якості продукції (процесів, послуг);

— підвищення рівня захисту інтересів споживачів;

— ощадження всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва;

— систематизація (класифікація) інформації, упорядкування термінології, систем величин;

— положення, пов\’язані зі створенням умов, розробленням методів та засобів використовування сучасних інформаційних технологій.

Якщо розробляють зміни до НД, зазначають основні його положення, які треба внести, змінити або вилучити.

Якщо технічне завдання розробляють на групу пов\’язаних НД (групове технічне завдання), то зазначають перелік основних положень для кожного документа окремо.

А.1.7 У розділі «Взаємозв\’язок з іншими нормативними документами» зазначають.

— належність розроблюваного НД до групи взаємопов\’язаних документів;

— НД на групу однорідної продукції, відповідно до якого буде розроблено певний НД;

— чинні НД (охоплюючи стандарти ISO, IEC та інших міжнародних організацій) і технічні умови, з якими треба пов\’язати та узгодити розроблюваний документ;

— чинні НД, кодекси усталеної практики (зводи правил, настанови, правила) і технічні умови, які треба переглянути, змінити або скасувати після прийняття і надання чинності розроблюваному документові.

А.1.8 У розділі «Джерела інформації» зазначають основні джерела інформації, які треба використати у процесі розроблювання проекту НД:

— чинні технічні регламенти та законодавство України;

— національні НД України (позначення та назви);

— міжнародні, регіональні стандарти та інші документи міжнародних організацій, національні стандарти інших країн (позначення та назви);

— класифікатори;

— звіти про патентні дослідження об\’єкта стандартизації;

— матеріали про результати випробування дослідних зразків (дослідних партій) стандартизованої продукції;

— нормативну і технічну документацію ліцензіара (за наявності ліцензії);

— звіти про науково-дослідні, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи,

— науково-технічну літературу, каталоги, довідники та інші інформаційні джерела.

А.1.9 У розділі «Етапи робіт і терміни їх виконання» зазначають етапи розроблення проекту документа, термін виконання кожного етапу та всієї роботи.

Залежно від виду документа й особливостей його розроблення зазвичай передбачають таке:

— зібрати, вивчити та проаналізувати матеріали за темою, розробити технічне завдання;

— розробити першу редакцію проекту документа, скласти пояснювальну записку до нього, розіслати проект на відгук;

— проаналізувати та систематизувати одержані відгуки, скласти звщ відгуків, доопрацювати проект з урахуванням зауваг і пропозицій, розробити його другу чи остаточну редакцію, уточнити пояснювальну записку;

— погодити проект відповідно до переліку погоджувальних організацій;

— розглянути проект (остаточну редакцію) на засіданні ТК або НТР організації-розробника, ухвалити висновок про подання його на прийняття;

— провести державну експертизу проекту документа;

— виконати роботи щодо підготування до прийняття та державної реєстрації НД;

— погодити видавничий оригінал-макет НД.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code