щодо забезпечення пожежної безпеки об\’єктів рухомого (мобільного) зв\’язку та безпроводового доступу

ПРАВИЛА
щодо забезпечення пожежної безпеки об\’єктів рухомого (мобільного) зв\’язку та безпроводового доступу

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на проектування, монтаж, експлуатацію об\’єктів рухомого (мобільного) зв\’язку та безпроводового доступу.

1.2. Ці Правила обов\’язкові до виконання усіма суб\’єктами господарювання незалежно від форм власності, які надають послуги рухомого (мобільного) та безпроводового зв\’язку, здійснюють будівництво зазначених об\’єктів, виконують роботи та надають послуги протипожежного призначення і визначають вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки вказаних об\’єктів.

1.3. До об\’єктів рухомого (мобільного) зв\’язку та безпроводового доступу належать – ретранслятори базових станцій, регенераційні пункти, що не обслуговуються, дизель-генераторні установки, які забезпечують безперебійну роботу базових станцій та регенераційних пунктів, що не обслуговуються, центри комутації мобільного зв\’язку (BSC/MSC).

1.4. Об\’єкти рухомого (мобільного) зв\’язку та безпроводового доступу за способом розміщення поділяються на такі типи: окремо розташовані, прибудовані, надбудовані, вбудовані.

Прибудовані об\’єкти – примикають із зовнішнього боку до існуючих будівель та/або споруд.

Надбудовані об\’єкти – розміщуються на покрівлях будівель.

Вбудовані об\’єкти – розміщуються в будівлях у спеціально відведених приміщеннях.

II. Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах

У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

центр комутації мобільного зв\’язку (BSC/MSC) – складний будівельний об\’єкт у складі: комутаційного обладнання для підключення мережі радіодоступу до телефонної мережі загального користування, обладнання додаткових послуг (сервісів), будівлі для його розміщення (апаратного та додаткових приміщень, що пов\’язані з обслуговуванням технологічного обладнання), увідної лінії зв\’язку, пристроїв електропостачання та електроживильної установки;

ретранслятор базової станції (базова станція) – будівельний об\’єкт у складі: обладнання мережі радіодоступу, будівлі та/або приміщення для його розміщення (апаратного чи додаткових приміщень, що пов\’язані з роботою та обслуговуванням технологічного обладнання), увідної лінії зв\’язку, пристроїв електропостачання та електроживильної установки, антенно-фідерних пристроїв;

регенераційний пункт, що не обслуговується, – частина об\’єкта з найменуванням дільниці систем передачі чи окремий будівельний об\’єкт у складі лінійного обладнання систем передачі, будівлі для його розміщення (апаратного приміщення), пристроїв електропостачання та електроживильної установки;

автоматична система пожежогасіння – система пожежогасіння, яка виконує функції виявлення ознак горіння, оповіщування про пожежу та подавання вогнегасної речовини без втручання людини;

автоматична система пожежогасіння автономної дії – система пожежогасіння, що автоматично виконує функції з виявлення та гасіння пожежі незалежно від зовнішніх джерел електропостачання і систем управління;

технічні засоби телекомунікацій – обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж (абзац сорок п\’ятий статті 1 Закону України \”Про телекомунікації\” (далі – Закон));

рухомий (мобільний) зв\’язок – електрозв\’язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції (абзац тридцять четвертий статті 1 Закону);

безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) – електрозв\’язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під\’єднані до одного комутаційного центру (абзац шостий статті 1 Закону).

III. Проектування. Загальні вимоги

3.1. Відповідно до статті 10 Закону України \”Про пожежну безпеку\” для будівництва об\’єктів рухомого (мобільного) зв\’язку та безпроводового доступу розробляється проектна документація, у тому числі і на монтаж систем пожежної автоматики, яка повинна пройти експертизу щодо пожежної безпеки. Проект на монтаж систем пожежної автоматики розробляється на підставі затверджених типових проектних рішень як у складі проекту для об\’єктів рухомого (мобільного) зв\’язку та безпроводового доступу, так і окремо.

3.2. Типові проекти на будівництво об\’єктів рухомого (мобільного) зв\’язку та безпроводового доступу, а також на монтаж пожежної автоматики цих об\’єктів повинні проходити експертизу щодо пожежної безпеки в центральному органі Державного пожежного нагляду – Держпожбезпеки.

3.3. Проектно-кошторисна документація на будівництво об\’єктів рухомого (мобільного) зв\’язку та безпроводового доступу за конкретною адресою, в тому числі і на монтаж пожежної автоматики, повинна проходити експертизу, зокрема щодо пожежної безпеки в органах Державного пожежного нагляду.

3.4. У разі якщо до затвердженої проектно-кошторисної документації вносяться будь-які зміни та доповнення, вона підлягає повторній експертизі, у тому числі і з пожежної безпеки.

3.5. Забороняється будівництво об\’єктів рухомого (мобільного) зв\’язку та безпроводового доступу, а також монтаж пожежної автоматики без отримання позитивного експертного висновку щодо пожежної безпеки по проектно-кошторисній документації.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code