Наслідки недотримання вимог щодо форми договору

Наслідки недотримання вимог щодо форми договору
застави та його нотаріального посвідчення

Недотримання вимог щодо форми договору застави та його
нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з
наслідками, передбаченими законодавством України.

Стаття 15. Реєстрація застав

Застава рухомого майна може бути зареєстрована відповідно до
закону.

Обов\’язки державних податкових органів з реєстрації
поширюються на виникнення та зміну прав податкової застави з
урахуванням вимог податкового законодавства.
( Стаття 15 в редакції Закону N 583/97-ВР від 21.10.97; набирає
чинності з 01.03.99 згідно із Законом N 82-XIV ( 82-14 ) від
08.09.98, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2181-III
( 2181-14 ) від 21.12.2000, в редакції Закону N 1255-IV
( 1255-15 ) від 18.11.2003 )

( Статтю 15-1 виключено на підставі Закону N 1255-IV
( 1255-15 ) від 18.11.2003 )

Стаття 16. Момент виникнення права застави

Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а
в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню – з
моменту нотаріального посвідчення цього договору. Якщо предмет
застави відповідно до закону чи договору повинен знаходитись у
заставодержателя, право застави виникає в момент передачі йому
предмета застави. Якщо таку передачу було здійснено до укладення
договору, – то з моменту його укладення.
Реєстрація застави не пов\’язується з моментом виникнення
права застави та не впливає на чинність договору застави. ( Статтю
16 доповнено частиною другою згідно із Законом N 583/97-ВР від
21.10.97; набирає чинності з 01.03.99 згідно із Законом N 82-XIV
( 82-14 ) від 08.09.98, в редакції Закону N 1255-IV ( 1255-15 )
від 18.11.2003 )

Стаття 17. Право розпорядження заставленим майном

Заставодавець зберігає право розпорядження заставленим
майном, якщо інше не передбачено законом чи договором.
Заставодавець може відчужувати заставлене майно тільки за
згодою заставодержателя. ( Частина друга статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003 )

Стаття 18. Наступні застави заставленого майна

Наступні застави вже заставленого майна допускаються в разі,
якщо інше не передбачено законом і попередніми договорами застави.
Якщо предметом застави стає майно, яке вже є заставним
забезпеченням іншого зобов\’язання (боргу), заставне право
попереднього заставодержателя (попередніх заставодержателів)
зберігає силу.
Вимоги заставодержателя, у якого право застави виникло
пізніше, задовольняються з вартості предмета застави після повного
забезпечення вимог попередніх заставодержателів, крім випадків,
передбачених частиною п\’ятою цієї статті. ( Частина третя статті
18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 583/97-ВР від
21.10.97; зміни набирають чинності з 01.03.99 згідно із Законом
N 82-XIV ( 82-14 ) від 08.09.98 )
Заставодавець зобов\’язаний повідомити кожного із
заставодержателів про всі попередні застави, а також про характер
та розмір забезпечених цими заставами зобов\’язань. Заставодавець
зобов\’язаний відшкодувати збитки, що виникли у будь-кого з його
заставодержателів внаслідок невиконання ним цього зобов\’язання.
Якщо предметом застави є рухоме майно, заставодержатель
зареєстрованої застави має переважне право на задоволення вимог із
заставленого майна перед заставодержателями незареєстрованих
застав та заставодержателями застав, які зареєстровані пізніше.
Переважне право заставодержателів одного і того ж майна, що
зареєстровані в один і той же день, визначається моментом
реєстрації застави. Переважне право у задоволенні вимог із
заставленого рухомого майна визначається на підставі моменту
реєстрації застави та моменту реєстрації змін щодо предмета
застави в частині цих змін.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code