Порядок заповнення і видачі довідок-характеристик

Порядок заповнення і видачі довідок-характеристик 
3.1. Лицьова сторона довідки-характеристики заповнюється за
даними реєстрової книги про державну реєстрацію об\'єктів
нерухомого майна, де вказується: - назва юридичної особи, прізвище, ім\'я та по батькові
фізичної особи, якій видається довідка-характеристика; - адреса об\'єкта; - реєстраційний номер об\'єкта; - назва юридичної особи, прізвище, ім\'я та по батькові
фізичних осіб, які зареєстровані власниками об\'єкта нерухомого
майна, та правовстановлюючі документи, що підтверджують право
власності; - часткова участь кожного співвласника в спільній власності
на об\'єкт нерухомого майна. 3.2. Розділ довідки-характеристики \"Коротка технічна
характеристика\" заповнюється на підставі наявних в бюро технічної
інвентаризації інвентаризаційних матеріалів, де вказуються: - відомості про земельну ділянку, на якій розташований
об\'єкт; - найменування будівель, споруд та їх літеровка; - матеріали стін кожної будівлі та споруди; - розмір жилої та нежилої площі; - вартість будівель і споруд за даними інвентаризації, у тому
числі й самовільних з урахуванням діючої індексації; - процент зношеності. 3.3. Довідка-характеристика має бути виготовлена і повністю
оформлена до дня, призначеного замовнику для її одержання, з
урахуванням бажання замовника. Ця дата вказується в кутовому
штампі довідки-характеристики. 3.4. Довідка-характеристика підписується посадовою особою,
яка її склала та керівником бюро технічної інвентаризації або
уповноваженою особою і скріплюється печаткою бюро. 3.5. Термін дії довідки-характеристики - 3 місяці з дня її
видачі.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок видачі
довідок-характеристик на об\'єкти
нерухомого майна, що знаходяться у
власності юридичних та фізичних осіб
та зареєстровані в бюро технічної
інвентаризації
Дійсна протягом 3-х місяців
Довідка-характеристика
Видана ______________________________________________________
(назва юридичної особи, прізвище, ім\'я та по батькові __________________________________________________________________
фізичної особи) для ______________________________________________________________
про те що ________________________________________________________
(назва об\'єкта) в місті, селі, селищі ________________ по вул/пров.пл.____________
N _____________ зареєстровано в ______________ бюро технічної
інвентаризації в реєстровій книзі N ______ під реєстровим N ______
за: ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN|Назва юридичної особи, |Документи, що |Частки |Примітка | |пп|прізвище,ім\'я та по |підтверджують | | | | |батькові фізичної особи|право власності| | | |——+———————————————————————+———————————————+————————+———————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________
Коротка технічна характеристика
1. Розташований на земельній ділянці площею ___________ кв.м.
крім того лишки __________ кв.м. (рішення від ________ N_________) __________________________________________________________________
(найменування місцевого органу державної виконавчої влади, __________________________________________________________________
місцевого самоврядування) самовільно зайнятої землі площею ________________________ кв.м.
2. Будівлі та споруди ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Літер і |Назва |Матеріа-|Розмір |Вартість |Процент|Примітка| |номер за|будівель|ли стін |жилої |(інвента- |зносу | | |планом |та спо- |будівель|(нежи- |ризаційна,| | | |земель- |руд |та спо- |лої) |балансова,| | | |ної ді- | |руд |площі |експертна)| | | |лянки | | | | | | | |————————+————————+————————+————————+——————————+———————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Всього вартість ___________________________ крб.
(сума прописом) у тому числі побудовано самовільно _______________________________
вартістю __________________________________ крб.
(сума прописом) За заявою власника відчужуються __________________________________ __________________________________________________________________
(приміщення, будівлі, споруди) жила площа ________________ кв.м., вартістю ______________________ __________________ крб., згідно з проведеним розрахунком складають
ідеальну частку __________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Начальник бюро
технічної інвентаризації _____________________
(підпис)
М.П. Склав _____________________
(прізвище, ініціали)
Додаток N 2
до Інструкції про порядок видачі
довідок-характеристик на об\'єкти
нерухомого майна, що знаходяться у
власності юридичних та фізичних осіб
та зареєстровані в бюро технічної
інвентаризації
Довідка
Видана ______________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва юридичної особи, прізвище, ім\'я та по батькові __________________________________________________________________
фізичної особи) в тому, що готовність незавершеного будівництва об\'єкта нерухомого
майна, що знаходиться в місті, селищі, селі ______________________
по вул.(пров.) _______________________ N _________________________
складає __________ відсотків і його вартість з урахуванням діючої
індексації становить _____________________________________________ __________________________________________________________________
Крім того на земельній ділянці знаходяться __________________ __________________________________________________________________
(будівлі, споруди) __________________________________________________________________
вартістю _________________________________________________________ __________________________________________________________________
(з урахуванням діючої індексації) Довідка видана для подання в ________________________________ __________________________________________________________________
Начальник бюро
технічної інвентаризації _________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Склав ____________________
(прізвище, ініціали)

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code