ТИПОВИЙ договір оренди землі

 ТИПОВИЙ договір оренди землі 

________________________________________ \"___\" ___________ 20__ р.
(місце укладення)
Орендодавець (уповноважена ним особа) ____________________________
(прізвище, ім\'я та __________________________________________________________________
по батькові фізичної особи,
_______________________________________________, з одного боку, та
найменування юридичної особи)
орендар __________________________________________________________
(прізвище, ім\'я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи)
___________________________________________, з другого, уклали цей
договір про нижченаведене:
Предмет договору
1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне
користування земельну ділянку ___________________________________,
(цільове призначення)
яка знаходиться __________________________________________________
(місцезнаходження)
Об\'єкт оренди
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею __ _________________, у тому числі __________________________________
(гектарів) (площа та якісні характеристики __________________________________________________________________
земель, зокрема меліорованих, __________________________________________________________________
за їх складом та видами угідь - рілля, __________________________________________________________________
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо) __________________________________________________________________
3. На земельній ділянці розміщені об\'єкти нерухомого майна __________________________________________________________________
(перелік, характеристика і стан будинків,
будівель, споруд та інших об\'єктів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _____________________________, а також інші об\'єкти інфраструктури __________________________________________________________________
(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об\'єктів
інфраструктури, у тому числі доріг, __________________________________________________________________
майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ____________
(перелік, __________________________________________________________________
характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших
__________________________________________________________________
об\'єктів)
5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить ________ гривень.
6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі
недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню _____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7. Інші особливості об\'єкта оренди, які можуть вплинути на
орендні відносини ________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Строк дії договору
8. Договір укладено на ____________________ років (у разі
укладення договору оренди землі для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва - з урахуванням ротації культур
згідно з проектом землеустрою).
Після закінчення строку дії договору орендар має переважне
право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен
не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його
дію.
Орендна плата
9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі __________________________________________________________________
(розмір орендної плати: грошової - у гривнях із зазначенням
__________________________________________________________________
способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за
__________________________________________________________________
земельні ділянки державної або комунальної власності також із
__________________________________________________________________
зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної
__________________________________________________________________
ділянки або розміру земельного податку; натуральної - перелік,
__________________________________________________________________
кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки,
__________________________________________________________________
якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки
__________________________________________________________________
поставки; відробіткової - види, обсяги, строки і місце надання
__________________________________________________________________
послуг, види, обсяги, строки і місце виконання робіт) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки
приватної власності здійснюється з урахуванням (без урахування)
індексації. ------------------------------ (непотрібне закреслити)
Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки
державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх
цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених
законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України
формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору
оренди чи продовження його дії.
11. Орендна плата вноситься у такі строки ___________________
12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної
плати оформляється відповідними актами.
13. Розмір орендної плати переглядається ___________________
(періодичність)
у разі:
зміни умов господарювання, передбачених договором;
зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів,
зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини
орендаря, що підтверджено документами;
в інших випадках, передбачених законом.
14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим
договором, справляється пеня у розмірі ___________ несплаченої
(відсотків) суми за кожний день прострочення.
Умови використання земельної ділянки
15. Земельна ділянка передається в оренду для __________________________________________________________________
(мета використання) __________________________________________________________________
16. Цільове призначення земельної ділянки ___________________

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code