Подання і розгляд клопотання щодо віднесення лісів до відповідних

Подання і розгляд клопотання щодо віднесення лісів до відповідних 
категорій та виділення особливо
захисних лісових ділянок
13. Державні лісовпорядні організації готують за погодженням
з власниками лісів та постійними лісокористувачами клопотання щодо
приведення існуючого поділу лісів у відповідність з цим Порядком
та надсилають його органові Держкомлісгоспу разом з:
обґрунтуванням, підготовленим державною лісовпорядною
організацією або науковою, проектно-пошуковою установою за участю
інших заінтересованих сторін;
планом лісових ділянок, які передбачається віднести до
відповідної категорії лісів;
характеристикою лісових ділянок, які передбачається віднести
до відповідної категорії, згідно з додатком 6;
відомостями розрахункової лісосіки, якщо зміна категорії
впливає на розрахункову лісосіку, згідно з додатком 7.
14. Крім того до клопотання щодо приведення існуючого поділу
лісів у відповідність з цим Порядком додаються для лісових
ділянок, визначених:
підпунктом 4 пункту 6 цього Порядку, - відомості щодо площі
лісів зелених зон згідно з додатком 8;
підпунктом 5 пункту 6 цього Порядку, - відомості щодо площі
рекреаційно-оздоровчих лісів, які розташовані поза межами лісів
зелених зон, згідно з додатком 9;
підпунктом 3 пункту 7 цього Порядку, - відомості щодо площі
протиерозійних лісів згідно з додатком 10;
підпунктами 4 і 5 пункту 7 цього Порядку, - рішення
відповідних органів про будівництво залізниць, автомобільних доріг
державного значення;
підпунктом 6 пункту 7 цього Порядку, - відомості щодо площі
смуг лісів, що зростають уздовж берегів річок, навколо озер,
водоймищ та інших водних об\'єктів, згідно з додатком 11;
підпунктом 7 пункту 7, - відомості щодо площі захисних лісів,
що розташовані на схилах балок і річкових долин, серед безлісної
місцевості, згідно з додатком 12.
15. Підприємства, установи, організації та особи,
заінтересовані у змінах установлених категорій, звертаються з
відповідним клопотанням згідно з пунктами 13-14 цього Порядку.
16. Орган Держкомлісгоспу розглядає клопотання разом з
матеріалами до них, готує за погодженням з органом Мінприроди,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними
адміністраціями, Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
обласними радами відповідний висновок і надсилає його разом з
клопотанням у місячний строк Держкомлісгоспу.
17. Держкомлісгосп розглядає клопотання разом з матеріалами
до нього та приймає за погодженням з Мінприроди у місячний строк
рішення про віднесення лісів до відповідної категорії.
18. У разі встановлення або зміни відповідно до законодавства
основного цільового призначення лісової ділянки державні
лісовпорядні організації з урахуванням такого рішення вносять до
матеріалів лісовпорядкування зміни щодо поділу лісів на категорії,
визначені підпунктами 1 і 2 пункту 5, підпунктами 1-3 пункту 6 та
підпунктами 1 і 2 пункту 7 цього Порядку, без здійснення процедури
розгляду клопотання щодо віднесення лісів до категорій,
передбачених цим Порядком.
19. Державні лісовпорядні організації для виділення особливо
захисної лісової ділянки готують (у разі потреби з використанням
матеріалів спеціальних обстежень) за погодженим з власниками лісів
та постійними лісокористувачами відповідне клопотання, що
надсилається органу Держкомлісгоспу разом з відомостями щодо площі
особливо захисних лісових ділянок згідно з додатком 13.
20. Орган Держкомлісгоспу розглядає клопотання щодо виділення
особливо захисних лісових ділянок разом з матеріалами до нього та
приймає за погодженням з органом Мінприроди у місячний строк
відповідне рішення.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code