Захисні ліси

Захисні ліси 
7. До категорії захисних лісів відносяться лісові ділянки, що
виконують функцію захисту навколишнього природного середовища та
інженерних об\'єктів від негативного впливу природних та
антропогенних факторів, зокрема:
1) лісові насадження лінійного типу (полезахисні лісові
смуги, державні захисні лісові смуги, лісові смуги уздовж
забудованих територій населених пунктів);
2) лісові ділянки (смуги лісів), розташовані у смугах
відведення каналів, залізниць та автомобільних доріг;
3) лісові ділянки (смуги лісів) у ярах, на легкорозвіюваних
пісках, рекультивованих землях, кам\'янистих розсипах, малопотужних
кам\'янистих ґрунтах, у високогірних зонах, на стрімких гірських
схилах, у селенебезпечних басейнах та на схилах лавинонебезпечних
басейнів (протиерозійні ліси), які виділяються за нормативами
згідно з додатком 3;
4) лісові ділянки (смуги лісів), які прилягають до смуг
відведення залізниць і виділяються з категорії експлуатаційних
лісів на 500 метрів з кожного боку. У гірських районах ширина смуг
лісів у разі потреби може бути збільшена з урахуванням результатів
спеціальних обстежень до розмірів, що забезпечують захист
залізниць і безпеку руху;
5) лісові ділянки (смуги лісів), що прилягають до смуг
відведення автомобільних доріг державного значення і виділяються з
категорії експлуатаційних лісів шириною 250 метрів з кожного боку
дороги. Для забезпечення захисту зазначених доріг і безпеки руху у
гірських районах ширина смуг лісів у разі потреби може бути
збільшена з урахуванням результатів спеціальних обстежень;
6) лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо
озер, водоймищ та інших водних об\'єктів, які виділяються з
категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з
додатком 4. Ширина наявних смуг лісів, що перевищує нормативи, не
підлягає перегляду;
7) інші лісові ділянки (смуги лісів), які не мають зазначених
у підпунктах 1-6 цього пункту ознак віднесення до категорії
захисних лісів, розташовані:
на схилах балок і річкових долин з крутизною схилів до
25 градусів (байрачні ліси);
серед безлісної місцевості та мають площу до 100 гектарів.
Експлуатаційні ліси
8. До категорії експлуатаційних лісів відносяться лісові
ділянки, що не зайняті лісами природоохоронного, наукового,
історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчими та
захисними лісами (категорії лісів з особливим режимом
лісокористування). Експлуатаційні ліси призначені для задоволення
потреб національної економіки у деревині.
Умови та ознаки виділення
особливо захисних лісових ділянок
9. У межах лісових ділянок, що віднесені до однієї з
категорій лісів, можуть бути виділені особливо захисні лісові
ділянки, для яких встановлюється режим обмеженого
лісокористування.
10. Виділення особливо захисних лісових ділянок здійснюється
за нормативами згідно з додатком 5. Нормативи такого виділення
уточнюються з урахуванням місцевих природних умов органом
виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної
Республіки Крим, територіальними органами Держкомлісгоспу (далі -
органи Держкомлісгоспу) за погодженням з органом виконавчої влади
з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної
Республіки Крим, територіальними органами Мінприроди (далі -
органи Мінприроди).
11. Лісові ділянки площею до 50 гектарів, що розташовані в
межах лісових масивів і мають велику розосередженість, відносяться
до особливо захисних лісових ділянок і виділяються відповідно до
нормативів, згідно з додатком 3.
12. Лісові ділянки із щільністю радіоактивного забруднення
ґрунту більш як 10 Кі/кв.км відносяться до особливо захисних
лісових ділянок незалежно від їх площі та розосередженості.

Без категорії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code