При здійсненні зрошення з водного об’єкта питання передачі в оренду для цілей

   При здійсненні зрошення з водного об’єкта питання передачі в оренду для цілей,  передбачених  ст. 51 Водного кодексу  України,  необхідно  підтвердити  розрахунками водогосподарського балансу, отриманого в порядку, встановленому чинним законодавством.
Використання орендованого водного об\’єкта здійснюється з урахуванням загального та спеціального водокористування. На водних об\’єктах, наданих в оренду, загальне  водокористування  здійснюється  відповідно  до ст.  47 Водного   кодексу  України.  Допускається  зміна    умов загального водокористування за погодженням з органом, який надав водний об’єкт в оренду.
На водних об\’єктах, наданих в оренду для риборозведення, любительське і спортивне рибальство може здійснюватися в порядку, визначеному Тимчасовим порядком   ведення   рибного  господарства  і  здійснення   рибальства,  затвердженим постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 28.09.96 № 1192   (далі – Тимчасовий  порядок ведення рибного господарства і здійснення рибальства), Інструкцією про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших живих ресурсів та  їх використання в спеціальних

8.товарних  рибних господарствах, затвердженою наказом Держкомрибгоспу України від 15.01.2008 № 4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2008 за № 64/14755, та Правилами любительського і спортивного рибальства, затвердженими наказом Держкомрибгоспу України 15.12.99 № 19,  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.99 за  № 269/3562. Встановлені умови загального користування  орендар зобов’язаний  довести до відома населення.
Оформлення  та подовження  Режиму проводиться тільки за наявності договору оренди водного об’єкту.
У разі невиконання цих умов органи рибоохорони подають до облдержадміністрації клопотання щодо припинення  договору оренди.
Орендар повинен оформити дозвіл на спецводокористування після укладення договору оренди на водний об’єкт.                      
Ліміт скиду води надається на підставі дозволу на спеціальне водокористування, і щорічно узгоджується з Донецьким обласним виробничим управлінням  меліорації  і  водного  господарства з урахуванням водності  року  та  з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Донецькій області.
Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, з якими раніше укладені  договори на оренду водних об’єктів, після набрання чинності даного розпорядження   повинні оформити  дозволи  на спеціальне водокористування.                                                 
 Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, яким раніше оформлено Режим ведення товарного рибного господарства і який виконується без порушень, зобов´язані оформити договори оренди водного об\’єкта без проведення конкурсу  та  дозвіл на спецводокористування  на термін до закінчення терміну  дії Режиму.
Орендарем укладається договір на сумісне використання гідротехнічних споруд водних об`єктів з їх власником.
Термін дії договору оренди водного об’єкта визначається в розпорядженні голови  облдержадміністрації  за згодою сторін, але  не більш як 10 років, з наступним його подовженням,   при належному виконанні умов договору,  за заявою орендаря на такий же термін.  Якщо орендар за 1 місяць до закінчення терміну оренди подає клопотання про подовження терміну дії оренди, створена орендодавцем комісія  проводить  перевірку  ефективності використання і технічного стану водних об`єктів з наданням висновків та вносить пропозиції щодо доцільності  подовження терміну дії договору.
Право користування водним об’єктом на умовах оренди оформляється договором, який укладається  протягом місяця з дня прийняття відповідного розпорядження голови облдержадміністрації щодо передачі водного об’єкту загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди. Договір оренди складається в письмовій формі на підставі прийнятого розпорядження голови облдержадміністрації та набуває чинності  після його підписання сторонами, за  погодженням  з Донецьким обласним виробничим управлінням меліорації і водного господарства та Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code