Після отримання позитивних висновків комісії, райдержадміністрація на протязі

Після отримання позитивних висновків комісії, райдержадміністрація на протязі  14 календарних днів  подає матеріали на попереднє погодження до Донецького обласного виробничого управління меліорації і водного господарства.
Використання орендованого водного об\’єкта здійснюється з урахуванням загального та спеціального водокористування. На водних об\’єктах, наданих в оренду, загальне водокористування здійснюється відповідно до ст. 47 Водного кодексу України. 
Допускається зміна умов загального водокористування за погодженням з органом, який надав водний об’єкт в оренду.
На  водних  об\’єктах, наданих  в оренду  для  риборозведення, любительське   і    спортивнее  рибальство повинно здійснюватися згідно з Тимчасовим порядком ведення   рибного   господарства  і  здійснення  рибальства,   затвердженим   постановою Кабінету Міністрів  України   від  28.09.96 № 1192 (далі – Тимчасовий   порядок ведення рибного господарства і здійснення рибальства),  Інструкцією про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженою наказом Держкомрибгоспу України від 15.01.2008 № 4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2008  за № 64/14755,  та Правилами любительського і спортивного рибальства, затвердженими наказом Держкомрибгоспу України 15.12.99 № 19,  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.99 за № 269/3562. Встановлені обмеження  загального користування орендар зобов’язаний довести до відома населення.
Оформлення  та подовження  Режиму проводиться тільки за наявності договору оренди водного об’єкту.
У разі невиконання цих умов органи рибоохорони подають до райдержадміністрації клопотання щодо розірвання  договору оренди.
Орендар повинен оформити дозвіл на спецводокористування згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459»  після укладення договору оренди на водний об’єкт.
Ліміт скиду води  надається на підставі  дозволу на спеціальне водокористування,   який    щорічно     узгоджується     Донецьким   обласним виробничим управлінням меліорації і водного господарства  з урахуванням водності року та з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Донецькій області.

4.Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, з якими раніше укладені  договори оренди водних об’єктів, після набрання чинності даного розпорядження   повинні оформити дозволи на спеціальне водокористування.
 Орендарю та власнику гідротехнічних споруд необхідно укласти договір на сумісну експлуатацію, технічне обслуговування та пропуск паводку, згідно чинного законодавства.    
Право користування  водним об’єктом на умовах оренди оформляється  договором, який укладається протягом місяця з дня прийняття розпорядження голови  райдержадміністрації  щодо   передачі   водного  об’єкту  загальнодержавного значення у тимчасове користування на умовах оренди.  Договір оренди складається   в письмовій формі та набуває чинності після його підписання сторонами, за погодженням з Донецьким обласним виробничим управлінням меліорації і водного  господарства та Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області.
У договорі оренди водного об\’єкта повинно бути зазначене:
– найменування об\’єкта оренди, його місцезнаходження, площа водного дзеркала в га і об\’єму в тис. м3 при нормальному підпірному рівні (НПР);
– мета оренди (в чіткій відповідності із статтею 51 Водного кодексу України);
– розмір орендної плати, порядок сплати, зарахування, можливість перегляду орендної плати за ініціативою однієї з сторін по договору та за їх згодою;
– термін, на який укладається договір;
– права та обов\’язки сторін, умови оренди і відповідальність за невиконання умов договору та умов погодження, в тому числі за нераціональне (нецільове) використання, самовільний скид води, порушення правил експлуатації водного об\’єкта;
– умови  загального  та спеціального водокористування  з максимальним врахуванням інтересів населення та інших водокористувачів, існуючі обмеження загального користування;
 – порядок та умови повернення водного об\’єкта орендодавцю і порядок відшкодування збитків (при виснаженні, пошкодженні гідротехнічних споруд, системному чи грубому порушенні порядку спеціального використання водних живих ресурсів) здійснюється відповідно до чинного законодавства;
– порядок внесення змін та доповнень до договору;
– умови дострокового припинення дії договору;
– зобов’язання  щодо  лабораторного  контролю води (за  графіком,  погодженим  із територіальною СЕС) водоймища, яке надано в оренду для оздоровчих цілей;
– зобов’язання щодо забезпечення належного технічного стану, утримання і ремонту гідротехнічних споруд, організації пропуску паводку;
– виконання вимог режиму рибогосподарської експлуатації та режиму роботи  ставків (скид води, пропуск паводку, режим  наповнення, визначені згідно правил експлуатації ставків).

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code