Повноваження сільських, селищних, міських рад

Повноваження сільських, селищних, міських рад 
та районних державних адміністрацій щодо виділення
в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв)
Сільські, селищні, міські ради та районні державні
адміністрації в межах їх повноважень щодо виділення земельних
часток (паїв) у натурі (на місцевості):
розглядають заяви власників земельних часток (паїв) щодо
виділення їм в натурі (на місцевості) земельних ділянок і видачі
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку;
приймають рішення щодо виділення земельних часток (паїв) у
натурі (на місцевості);
уточняють списки осіб, які мають право на земельну частку
(пай);
уточняють місце розташування, межі і площі
сільськогосподарських угідь, які підлягають розподілу між
власниками земельних часток (паїв);
укладають із землевпорядними організаціями договори на
виконання робіт із землеустрою щодо виділення земельних часток
(паїв) у натурі (на місцевості) та виготовлення технічної
документації, яка необхідна для складання документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку, якщо такі роботи
виконуються за рахунок місцевого бюджету;
сприяють в укладанні договорів на виконання землевпорядними
організаціями робіт із землеустрою щодо виділення земельних часток
(паїв) у натурі (на місцевості) та виготовлення технічної
документації, яка необхідна для складання документів, що
посвідчують право на земельну ділянку, якщо такі роботи
виконуються за рахунок осіб, які мають право на земельну частку
(пай), або за рахунок коштів підприємств, установ та організацій,
що орендують земельні частки (паї), проектів технічної допомоги
тощо;
надають землевпорядним організаціям уточнені списки осіб, які
мають право на земельну частку (пай);
розглядають та погоджують проекти землеустрою щодо
організації території земельних часток (паїв);
організовують проведення розподілу земельних ділянок між
особами, які мають право на виділення їм земельних часток (паїв) у
натурі (на місцевості), в порядку, визначеному цим Законом;
оформляють матеріали обміну земельними частками (паями),
проведеного за бажанням їх власників до моменту видачі державних
актів на право власності на земельну ділянку;
приймають рішення про видачу документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку, власникам земельних часток (паїв).
Сільські, селищні, міські ради приймають рішення щодо
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам
земельних часток (паїв) у межах населених пунктів, а районні
державні адміністрації - за межами населених пунктів.
Стаття 6. Надання землевпорядним організаціям документів
і матеріалів, необхідних для виконання робіт із
землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв)
у натурі (на місцевості)
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
державні та інші землевпорядні організації зобов\'язані безоплатно
надавати в установленому законодавством порядку землевпорядним
організаціям, які уклали договори на виконання робіт із
землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на
місцевості), наявні у них геодезичні та картографічні матеріали і
документи, необхідні для виконання цих робіт.
Стаття 7. Розробка і затвердження проекту землеустрою щодо
організації території земельних часток (паїв)
Проект землеустрою щодо організації території земельних
часток (паїв) розробляється державними та іншими землевпорядними
організаціями, які отримали в установленому законом порядку
ліцензії на проведення землевпорядних робіт, погоджується
відповідною сільською, селищною, міською радою чи районною
державною адміністрацією і затверджується на зборах більшістю
власників земельних часток (паїв) у межах земель, що перебувають у
користуванні одного сільськогосподарського підприємства, та
оформляється відповідним протоколом.
У проекті землеустрою щодо організації території земельних
часток (паїв) визначаються місце розташування земельних ділянок,
їх межі та площі сільськогосподарських угідь, що підлягають
розподілу між власниками земельних часток (паїв), їх цільове
призначення, дії обмежень (обтяжень) у використанні земельних
ділянок, у тому числі земельних сервітутів.
У разі необхідності в проектах землеустрою щодо організації
території земельних часток (паїв) здійснюється перерахунок розміру
в умовних кадастрових гектарах та вартості земельної частки (паю).
Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу,
виключаються:
деградовані, малопродуктивні, а також техногенно забруднені
сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації;
заболочені землі;
інші землі, які недоцільно використовувати для
сільськогосподарських потреб.
Проект землеустрою щодо організації території земельних
часток (паїв) зберігається у відповідній сільській, селищній,
міській раді за місцем проживання більшості власників земельних
часток (паїв) та в районному відділі земельних ресурсів.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code