Проектування ліфтів висотних будинків необхідно здійснювати

Ліфти
5.123 Проектування ліфтів висотних будинків необхідно здійснювати згідно з В.2.2-15, В.2.2-9, В.1.1-7, В.2.2-17, Украина ISO 4190-1, Украина ISO 4190-2; Украина ISO 4190-3; Украина ISO 4190-5; Украина ISO 4190-6, Украина EN-81-1, НПАОП 0.00-1.02, НАПБ Б.01.007, ГОСТ 22011 та положеннями цього докумен-та.
5.124 Кількість ліфтів, необхідних для обслуговування кожної групи приміщень висотного будинку та їх параметри, визначаються з урахуванням їх перевізної спроможності (підйомної потужності) і часу очікуван-ня. Для висотних житлових будинків розрахунки рекомендується виконувати з використанням електронних програм фірм-виробників ліфтів.
Необхідна підйомна потужність кожної групи ліфтів розраховується виходячи з кількості ймовірних ко-ристувачів кожного поверху висотного будинку.
Швидкість пасажирських ліфтів у висотних будинках необхідно приймати в межах від 1,6 м/с до 6,0 м/с згідно з Украина ISO 4190-1.
Ліфтова система вважається придатною для експлуатації, якщо підйомна потужність протягом 5 хв при заповненні (або вивільненні) висотного будинку відповідає коефіцієнту користувачів, в тому числі для житлових будинків – 3 – 7 %, для будинків з декількома користувачами – 11 – 15 % і для будинків з багатьма користувачами – 16 – 20 %.
5.125 Кількість користувачів ліфтами визначається виходячи з розміру корисної площі, яку вони за-ймають на поверсі:
– для житлових будинків – 1,3 – 3,2 людини/квартиру (в залежності від розміру квартири);
– для офісних будинків – 10 м2/людину;
– для готелів – 1,5 – 1,7 людини на двомісний номер.
Необхідна площа кабін визначається в залежності від кількості людей, які повинні бути перевезені для досягнення необхідної підйомної потужності при середньому часі очікування за круговий рейс. Орієнтовно ця величина приймається 80 % площі підлоги кабіни.
Рекомендується влаштовувати не менше одного ліфта для перевезення пасажирів у колясках. Цей ліфт повинен відповідати всім вимогам до такого типу ліфтів і мати позначення \”Доступний для колясок\”.
5.126 Нижні поверхи висотних будинків, які мають автостоянки, технічні приміщення, кінотеатри, ви-ставкові зали, басейни, торгові та інші приміщення, повинні бути забезпечені групами пасажирських і ванта-жних ліфтів, а також ліфтами для малорухомих груп населення. Ліфти для транспортування пожежних під-розділів, які обслуговують наземну частину висотного будинку, можуть також обслуговувати до двох повер-хів його підземної частини, яка включає цокольний поверх. При цьому зазначені ліфти повинні відповідати вимогам НАПБ Б.01.007.
За умови трьох і більше поверхів, включаючи і цокольний поверх підземної частини висотного будин-ку, необхідно влаштовувати окремі ліфти для транспортування пожежних підрозділів, які будуть мати зупин-ки на цих поверхах при русі з основного (посадочного) поверху. Ці ліфти не повинні сполучатися з висотною частиною будинку.
5.127 Розміри ліфтових холів визначаються в залежності від функціонального призначення обслуго-вуючих приміщень згідно з В.2.2-9 та В.2.2-15.
5.128 Для забезпечення нормального функціонування ліфтів фірмою-виробником повинні бути наве-дені в технічній документації дані щодо максимальних розрахункових відхилень від вертикалі верху висотно-го будинку.
5.129 Для досягнення більшої комфортності обслуговування пасажирів та ефективності використання ліфтів у висотних будинках можуть бути застосовані різні схеми організації руху ліфтів, у тому числі:
– застосування однієї групи пасажирських ліфтів для обслуговування всіх поверхів;
– зонування будинку по висоті, де кожна зона обслуговується своєю групою ліфтів;
– можливість пересадки пасажирів з одного поверху однієї групи ліфтів на будь-який поверх іншої гру-пи ліфтів;
– застосування експрес-груп ліфтів, які забезпечують більш ефективне їх використання, наприклад, для сполучення з верхніми поверхами, де розташовані ресторани, оглядові майданчики тощо;
– застосування дворівневих кабін, які дозволяють збільшити підйомну потужність ліфтів організацією зупинок на парних і непарних поверхах одночасно;
– використання однієї шахти для руху кабін нижньої і верхньої зони.
5.130 Розташування ліфтових шахт та машинних приміщень повинно забезпечувати нормативні пара-метри рівня шумів у житлових приміщеннях і в приміщеннях із постійним перебуванням людей згідно з В.2.2-9 і В.2.2-15.
5.131 У висотних будинках машинне приміщення ліфтів із врахуванням вимог їх безперервної роботи в екстрених випадках, необхідно, як правило, розташовувати на технічних поверхах, забезпечених зонами безпеки.
5.132 На технічних (проміжних та верхніх) поверхах, верхніх поверхах багаторівневих квартир, на вер-хніх поверхах атріумів зупинка пасажирських ліфтів не передбачається, крім ЛТПП.
Пасажирські ліфти не можуть опускатися в підземний паркінг.
5.133 Ліфти для транспортування пожежних підрозділів можуть розташовуватися в групі з пасажирсь-кими ліфтами, але в окремій шахті згідно з НАПБ Б.01.007 із виходом в окремий або загальний хол. Для ша-хти ЛТПП і окремого або загального ліфтового холу необхідно забезпечувати підпір зовнішнього повітря.
5.134 При використанні вантажопасажирських, сервісних та панорамних ліфтів при тривалому екс-прес-ході повинні бути передбачені проміжні технічні зупинки з аварійними виходами не більше ніж через кожних 11 м згідно з Украина EN 81-1.
5.135 Для всіх висотних будинків можуть застосовуватися ліфти як із машинним приміщенням, так і з розташуванням ліфтового обладнання в верхній частині шахти.
5.136 Для підйому інвалідів у колясках із рівня вхідної ділянки в будинок до рівня підлоги ліфтового холу першого поверху необхідно використовувати підйомники заводського виготовлення для вертикального руху або руху під уклін.
При проектуванні та будівництві висотних будинків необхідно передбачати використання ліфтів ЛТПП для транспортування інвалідів у колясках.
5.137 Якщо нижче приямка ліфтової шахти знаходяться приміщення, то противага ліфта повинна бути обладнана уловлювачами.
Ліфти
5.123 Проектування ліфтів висотних будинків необхідно здійснювати згідно з В.2.2-15, В.2.2-9, В.1.1-7, В.2.2-17, Украина ISO 4190-1, Украина ISO 4190-2; Украина ISO 4190-3; Украина ISO 4190-5; Украина ISO 4190-6, Украина EN-81-1, НПАОП 0.00-1.02, НАПБ Б.01.007, ГОСТ 22011 та положеннями цього докумен-та.
5.124 Кількість ліфтів, необхідних для обслуговування кожної групи приміщень висотного будинку та їх параметри, визначаються з урахуванням їх перевізної спроможності (підйомної потужності) і часу очікуван-ня. Для висотних житлових будинків розрахунки рекомендується виконувати з використанням електронних програм фірм-виробників ліфтів.
Необхідна підйомна потужність кожної групи ліфтів розраховується виходячи з кількості ймовірних ко-ристувачів кожного поверху висотного будинку.
Швидкість пасажирських ліфтів у висотних будинках необхідно приймати в межах від 1,6 м/с до 6,0 м/с згідно з Украина ISO 4190-1.
Ліфтова система вважається придатною для експлуатації, якщо підйомна потужність протягом 5 хв при заповненні (або вивільненні) висотного будинку відповідає коефіцієнту користувачів, в тому числі для житлових будинків – 3 – 7 %, для будинків з декількома користувачами – 11 – 15 % і для будинків з багатьма користувачами – 16 – 20 %.
5.125 Кількість користувачів ліфтами визначається виходячи з розміру корисної площі, яку вони за-ймають на поверсі:
– для житлових будинків – 1,3 – 3,2 людини/квартиру (в залежності від розміру квартири);
– для офісних будинків – 10 м2/людину;
– для готелів – 1,5 – 1,7 людини на двомісний номер.
Необхідна площа кабін визначається в залежності від кількості людей, які повинні бути перевезені для досягнення необхідної підйомної потужності при середньому часі очікування за круговий рейс. Орієнтовно ця величина приймається 80 % площі підлоги кабіни.
Рекомендується влаштовувати не менше одного ліфта для перевезення пасажирів у колясках. Цей ліфт повинен відповідати всім вимогам до такого типу ліфтів і мати позначення \”Доступний для колясок\”.
5.126 Нижні поверхи висотних будинків, які мають автостоянки, технічні приміщення, кінотеатри, ви-ставкові зали, басейни, торгові та інші приміщення, повинні бути забезпечені групами пасажирських і ванта-жних ліфтів, а також ліфтами для малорухомих груп населення. Ліфти для транспортування пожежних під-розділів, які обслуговують наземну частину висотного будинку, можуть також обслуговувати до двох повер-хів його підземної частини, яка включає цокольний поверх. При цьому зазначені ліфти повинні відповідати вимогам НАПБ Б.01.007.
За умови трьох і більше поверхів, включаючи і цокольний поверх підземної частини висотного будин-ку, необхідно влаштовувати окремі ліфти для транспортування пожежних підрозділів, які будуть мати зупин-ки на цих поверхах при русі з основного (посадочного) поверху. Ці ліфти не повинні сполучатися з висотною частиною будинку.
5.127 Розміри ліфтових холів визначаються в залежності від функціонального призначення обслуго-вуючих приміщень згідно з В.2.2-9 та В.2.2-15.
5.128 Для забезпечення нормального функціонування ліфтів фірмою-виробником повинні бути наве-дені в технічній документації дані щодо максимальних розрахункових відхилень від вертикалі верху висотно-го будинку.
5.129 Для досягнення більшої комфортності обслуговування пасажирів та ефективності використання ліфтів у висотних будинках можуть бути застосовані різні схеми організації руху ліфтів, у тому числі:
– застосування однієї групи пасажирських ліфтів для обслуговування всіх поверхів;
– зонування будинку по висоті, де кожна зона обслуговується своєю групою ліфтів;
– можливість пересадки пасажирів з одного поверху однієї групи ліфтів на будь-який поверх іншої гру-пи ліфтів;
– застосування експрес-груп ліфтів, які забезпечують більш ефективне їх використання, наприклад, для сполучення з верхніми поверхами, де розташовані ресторани, оглядові майданчики тощо;
– застосування дворівневих кабін, які дозволяють збільшити підйомну потужність ліфтів організацією зупинок на парних і непарних поверхах одночасно;
– використання однієї шахти для руху кабін нижньої і верхньої зони.
5.130 Розташування ліфтових шахт та машинних приміщень повинно забезпечувати нормативні пара-метри рівня шумів у житлових приміщеннях і в приміщеннях із постійним перебуванням людей згідно з В.2.2-9 і В.2.2-15.
5.131 У висотних будинках машинне приміщення ліфтів із врахуванням вимог їх безперервної роботи в екстрених випадках, необхідно, як правило, розташовувати на технічних поверхах, забезпечених зонами безпеки.
5.132 На технічних (проміжних та верхніх) поверхах, верхніх поверхах багаторівневих квартир, на вер-хніх поверхах атріумів зупинка пасажирських ліфтів не передбачається, крім ЛТПП.
Пасажирські ліфти не можуть опускатися в підземний паркінг.
5.133 Ліфти для транспортування пожежних підрозділів можуть розташовуватися в групі з пасажирсь-кими ліфтами, але в окремій шахті згідно з НАПБ Б.01.007 із виходом в окремий або загальний хол. Для ша-хти ЛТПП і окремого або загального ліфтового холу необхідно забезпечувати підпір зовнішнього повітря.
5.134 При використанні вантажопасажирських, сервісних та панорамних ліфтів при тривалому екс-прес-ході повинні бути передбачені проміжні технічні зупинки з аварійними виходами не більше ніж через кожних 11 м згідно з Украина EN 81-1.
5.135 Для всіх висотних будинків можуть застосовуватися ліфти як із машинним приміщенням, так і з розташуванням ліфтового обладнання в верхній частині шахти.
5.136 Для підйому інвалідів у колясках із рівня вхідної ділянки в будинок до рівня підлоги ліфтового холу першого поверху необхідно використовувати підйомники заводського виготовлення для вертикального руху або руху під уклін.
При проектуванні та будівництві висотних будинків необхідно передбачати використання ліфтів ЛТПП для транспортування інвалідів у колясках.
5.137 Якщо нижче приямка ліфтової шахти знаходяться приміщення, то противага ліфта повинна бути обладнана уловлювачами.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code