Планування ділянки будівництва висотного будинку необхідно виконувати

Планування ділянки будівництва висотного будинку необхідно виконувати з урахуванням вимог щодо організації безперешкодного середовища для маломобільних груп населення згідно з В.2.2-17.
3.4 Для забезпечення під\’їзду та кругового руху пожежної техніки біля висотного будинку необхідно передбачати кругові проїзди.
У разі неможливості виконання даного пункту необхідно розробляти схему підїзду та розташування пожежної техніки на прилеглій до висотного будинку території у складі проектної документації з погодженням її з органами державного пожежного нагляду.
3.5 Планування ділянки будівництва повинно забезпечувати можливість роздільної експлуатації різних функціональних частин висотного будинку. Територію, яка відноситься до житлової частини висотного буди-нку включно з під\’їздами та входами, рекомендується проектувати відокремленою, що визначається у за-вданні на проектування.
3.6 Ділянку будівництва висотного будинку рекомендується проектувати з підвищеним рівнем якості благоустрою та передбачати влаштування зелених насаджень і зон відпочинку. При цьому розвиток вказа-них зон слід здійснювати за рахунок їх розміщення на покриттях стилобатів, влаштування внутрішніх рекре-аційних приміщень, зимових садів, спортивних залів тощо.
3.7 В\’їзди та виїзди з території ділянки будівництва рекомендується передбачати на місцеву вуличну мережу або місцеві проїзди магістральних вулиць міського значення.
3.8 При плануванні ділянки будівництва необхідно передбачати проходи для ефективної евакуації людей із висотного будинку.
3.9 Склад зон ділянки будівництва та вимоги до них визначаються в завданні на проектування. При цьому необхідно враховувати влаштування майданчиків для стоянки автотранспорту мешканців, працівни-ків, та відвідувачів.
3.10 Не рекомендується розташування висотних будинків на відстані менше 100 м від джерел вібрації та шуму (метрополітену, залізничного або інших швидкісних видів транспорту тощо). При розташуванні ви-сотних будинків на відстані менше 100 м від зазначених джерел вібрації та шуму необхідно виконувати спе-ціальне обґрунтування згідно з 360 і В.2.3-7 із врахуванням санітарних норм згідно з ДСП 173 , ін-ших чинників (\”баражного ефекту\”, віброповзучості ґрунтової основи тощо) та погодженням із міською служ-бою метрополітену за участю проектної організації-розробника проекту тунельних споруд та будівель у зоні впливу будівництва висотного будинку.
Планування ділянки будівництва висотного будинку необхідно виконувати з урахуванням вимог щодо організації безперешкодного середовища для маломобільних груп населення згідно з В.2.2-17.
3.4 Для забезпечення під\’їзду та кругового руху пожежної техніки біля висотного будинку необхідно передбачати кругові проїзди.
У разі неможливості виконання даного пункту необхідно розробляти схему підїзду та розташування пожежної техніки на прилеглій до висотного будинку території у складі проектної документації з погодженням її з органами державного пожежного нагляду.
3.5 Планування ділянки будівництва повинно забезпечувати можливість роздільної експлуатації різних функціональних частин висотного будинку. Територію, яка відноситься до житлової частини висотного буди-нку включно з під\’їздами та входами, рекомендується проектувати відокремленою, що визначається у за-вданні на проектування.
3.6 Ділянку будівництва висотного будинку рекомендується проектувати з підвищеним рівнем якості благоустрою та передбачати влаштування зелених насаджень і зон відпочинку. При цьому розвиток вказа-них зон слід здійснювати за рахунок їх розміщення на покриттях стилобатів, влаштування внутрішніх рекре-аційних приміщень, зимових садів, спортивних залів тощо.
3.7 В\’їзди та виїзди з території ділянки будівництва рекомендується передбачати на місцеву вуличну мережу або місцеві проїзди магістральних вулиць міського значення.
3.8 При плануванні ділянки будівництва необхідно передбачати проходи для ефективної евакуації людей із висотного будинку.
3.9 Склад зон ділянки будівництва та вимоги до них визначаються в завданні на проектування. При цьому необхідно враховувати влаштування майданчиків для стоянки автотранспорту мешканців, працівни-ків, та відвідувачів.
3.10 Не рекомендується розташування висотних будинків на відстані менше 100 м від джерел вібрації та шуму (метрополітену, залізничного або інших швидкісних видів транспорту тощо). При розташуванні ви-сотних будинків на відстані менше 100 м від зазначених джерел вібрації та шуму необхідно виконувати спе-ціальне обґрунтування згідно з 360 і В.2.3-7 із врахуванням санітарних норм згідно з ДСП 173 , ін-ших чинників (\”баражного ефекту\”, віброповзучості ґрунтової основи тощо) та погодженням із міською служ-бою метрополітену за участю проектної організації-розробника проекту тунельних споруд та будівель у зоні впливу будівництва висотного будинку.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code