ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 лютого 2002 р. № 169
ПОРЯДОК 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців
Загальні положення
1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців третьої – сьомої категорій (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.
3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом (розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.
Очолює конкурсну комісію заступник керівника державного органу. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу.
4. У державному органі з нечисленним апаратом (до п\’яти осіб) конкурс може проводитися керівником цього органу або конкурсною комісією органу вищого рівня.
5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.
Умови проведення конкурсу
6. Умови проведення конкурсу в окремому державному органі відповідно до цього Порядку визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.
Рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу за наявності вакантної посади державного службовця.
7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
визнані в установленому порядку недієздатними;
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;
у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
в інших випадках, установлених законами.
8. Особи, які подали необхідні документи до державного органу для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі – кандидати).
9. Конкурс проводиться поетапно:
1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
3) проведення іспиту та відбір кандидатів.
Оголошення про конкурс
10. Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов\’язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.
11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;
2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов\’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;
3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;
4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.
12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code