Контроль та нагляд над функціонуванням СУБС МРТ

Контроль та нагляд над функціонуванням СУБС МРТ
10.1. Основною метою контролю є спостереження за виконанням управлінських рішень та своєчасне виявлення відхилень від вимог БС для оперативного вжиття ефективних заходів для їх усунення.
Контроль здійснюється також і для перевірки виконавської дисципліни на всіх рівнях СУБС МРТ.
10.2. Контроль стану БС грунтується на таких принципах, як ефективність, повнота та об\’єктивність, безперервність та регулярність, своєчасність та оперативність.
10.3. Контроль обов\’язково повинен закінчуватись своєчасним прийняттям дійових заходів, управлінських рішень.
10.4. Контроль стану БС включає такі основні етапи:
вибір об\’єктів управління СУБС МРТ для перевірки, та параметрів контролю;
обстеження вибраних об\’єктів;
оцінку відповідності фактичних даних вимогам БС;
визначення необхідності прийняття рішень, заходів усунення невідповідностей, відхилень від вимог БС.
10.5. Контроль забезпечується шляхом здійснення:
комплексних перевірок;
цільових перевірок;
оперативного контролю.
10.5.1. Комплексна перевірка – це всебічна ретельна ревізія стану БС на об\’єкті управління, що здійснюється згідно з графіком перевірок спеціальною комісією за участю представників органів управління та контрольно-наглядових органів. До комплексних перевірок належать ревізії з метою оцінки ефективності СУБ СК.
Графік комплексних перевірок на наступний рік затверджується Укрморрічінспекцією у грудні місяці. Об\’єкти управління (підприємства, установи, організації) письмово попереджаються про планову комплексну перевірку не пізніше, ніж за місяць до її проведення.
Позачергова комплексна перевірка здійснюється разом з розслідуванням АП на МРТ.
10.5.2. Цільова перевірка – це перевірка на об\’єкті управління або в групі об\’єктів конкретного кола питань організації роботи із забезпечення БС. Проводиться за рішенням Укрморрічінспекції. Такі перевірки можуть проводитися також після виникнення аварій, до яких причетні декілька підприємств, установ, організацій.
10.5.3. Оперативний контроль здійснюється на визначеному об\’єкті, підприємстві, установі, організації, як правило, протягом одного дня, в присутності керівника цього об\’єкта. Здійснюється посадовими особами органів управління, контрольно-наглядових органів.
10.5.4. За результатами всіх видів перевірок, оперативного контролю складається акт (додаток 8) і, в разі необхідності, припис (приписи) установленої форми.
10.5.5. Виконання рекомендацій, викладених в актах, та наказів, прийнятих за результатами проведення перевірок (контролю), а також приписів має постійно контролюватись працівниками, на яких покладена організація роботи з питань забезпечення БС, та інспекторами контрольно-наглядових органів.
10.6. До контрольно-наглядових органів на МРТ відносяться:
Укрморрічінспекція;
служби капітана морського порту на чолі з капітанами морських портів;
Регістр судноплавства України та інші класифікаційні товариства, визначені Кабінетом Міністрів України;
10.7. Здійснення державного нагляду за додержанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності (крім Міноборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, СБУ та МВС) вимог БС покладено на Мінінфраструктури України, Укрморрічінспекцію, їх підрозділи на місцях, капітанів морських портів.
10.8. Державний нагляд за БС здійснюється відповідно до Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті, який затверджується Кабінетом Міністрів України, та до інших актів чинного законодавства.
10.9. Функціональні обов\’язки наглядово-інспекційних органів установлюються відповідними положеннями про них, цим Положенням та іншими актами чинного законодавства.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code