ПОРЯДОК функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
24.11.2014  № 325
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 грудня 2014 р. 
за № 1590/26367
ПОРЯДОК 
функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві (далі – Система).
2. Цей Порядок не регулює процедуру розгляду повідомлень або декларацій та їх реєстрацію в єдиному реєстрі отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об\’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів (далі – єдиний реєстр).
3. Система призначена для здійснення декларативних процедур у будівництві в електронній формі шляхом забезпечення:
можливості подання суб’єктом звернення електронних повідомлень та електронних декларацій;
реєстрації, опрацювання та розгляду електронних повідомлень та електронних декларацій відповідальною особою;
надання суб’єктам звернення інформації про стан та результати розгляду електронних повідомлень та електронних декларацій;
захисту інформації, що обробляється у Системі, відповідно до вимог чинного законодавства;
підтвердження цілісності електронних повідомлень, електронних декларацій та ідентифікації суб’єкта звернення.
4. Основними функціями Системи є:
доступ суб’єктів звернення до інформації про порядок здійснення декларативних процедур у будівництві в електронній формі через веб-сайт Системи;
доступ до електронних форм декларацій та повідомлень та їх заповнення через веб-сайт Системи;
накладання електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) на заповнені електронні форми;
відправлення електронних декларацій та електронних повідомлень до Державної архітектурно-будівельної інспекції України (далі – Держархбудінспекція) із фіксацією часу відправлення та часу одержання, цілісності та автентичності документів, зазначенням їх автора та можливості надання відомостей, що дозволяють простежити історію руху документа;
направлене шифрування та дешифрування електронних повідомлень та електронних декларацій під час їх передачі;
перевірка цілісності електронних повідомлень та електронних декларацій;
ідентифікація суб’єкта звернення з використанням ЕЦП;
авторизація відповідальної особи в Системі;
реєстрація та прийняття до роботи електронних повідомлень та електронних декларацій;
фіксування етапів опрацювання та розгляду електронних повідомлень та електронних декларацій;
автоматичне інформування суб’єктів звернення про стан розгляду електронного повідомлення або електронної декларації;
автоматичне інформування Центру надання адміністративних послуг про надходження до Держархбудінспекції електронного повідомлення або електронної декларації та результати їх розгляду;
автоматичний контроль за дотриманням строків здійснення декларативних процедур у будівництві в електронній формі;
оперативний пошук електронних повідомлень та електронних декларацій за їх реквізитами;
зберігання електронних повідомлень та електронних декларацій у Системі здійснюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
управління правами доступу до інформації в Системі.
5. Користувачі Системи застосовують електронний цифровий підпис лише за умови використання надійних засобів електронного цифрового підпису, та наявності посилених сертифікатів відкритих ключів.
6. Держателем Системи є Держархбудінспекція.
7. Адміністратор Системи, який забезпечує її адміністрування, технічну підтримку, безперебійне функціонування, а також захист інформації у ній, виконує інші функції, визначені держателем Системи, визначається Держархбудінспекцією за погодженням із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
8. Держархбудінспекція забезпечує:
розгляд електронних повідомлень та електронних декларацій з фіксацією всіх етапів розгляду документів у Системі;
надання (позбавлення) права доступу відповідальних осіб до Системи;
навчання відповідальних осіб роботі у Системі.
9. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
веб-сайт Системи – відокремлена частина Системи в мережі Інтернет, яка призначена для інформування суб’єктів звернення, подання документів, необхідних для здійснення декларативних процедур у будівництві в електронній формі з використанням ЕЦП;
відповідальна особа – працівник Держархбудінспекції або її територіального органу, який має право доступу до Системи;
електронна декларація – декларація про початок виконання підготовчих робіт або декларація про початок виконання будівельних робіт, яка подається суб’єктом звернення через Систему;
електронне повідомлення – повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт, яке подається суб’єктом звернення через Систему;
електронний кабінет Системи – відокремлена частина Системи, яка призначена для авторизованої роботи відповідальної особи з електронними деклараціями та електронними повідомленнями;
права доступу – перелік дій, які відповідальна особа має право виконувати у Системі.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про адміністративні послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code