ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 147
 
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
на будівництво (придбання) житла
для військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу
 
     1. Цей Порядок визначає процедуру використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу таким головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним виконавцям за бюджетними програмами:
 
     Міноборони – \”Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України\”;
 
     МВС – \”Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ\”, \”Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України\”; 
 
     ДСНС – \”Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій\”; 
 
     Адміністрації Держприкордонслужби – \”Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України\”;
 
     ДПтС – \”Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України\”; 
 
     СБУ – \”Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України\”;
 
     Управлінню державної охорони – \”Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони\”;
 
     Службі зовнішньої розвідки – \”Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України\”;
 
     Державному космічному агентству – \”Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства України\”;
 
     Адміністрації Держспецзв\’язку – \”Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Держспецзв\’язку\”.
 
     2. Бюджетні кошти спрямовуються на:
 
     будівництво житла на земельних ділянках, що в установленому порядку надані (передані) зазначеним у пункті 1 цього Порядку головним розпорядникам бюджетних коштів (власне будівництво);
 
     реконструкцію будівель (приміщень) під житло;
 
     придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку.
 
     Бюджетні кошти використовуються насамперед для завершення будівництва житлових об\’єктів із ступенем готовності більш як 70 відсотків, які відповідно до титулів будов (об\’єктів) плануються до прийняття в експлуатацію в поточному році.
 
     За наявності на початку року бюджетної кредиторської заборгованості кошти спрямовуються на будівництво (придбання) житла за зазначеними напрямами після її погашення.
 
     3. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти під час будівництва (придбання) житла для військовослужбовців здійснюється в установленому законодавством порядку.
 
     Вартість 1 кв. метра загальної площі житла під час будівництва та реконструкції будівель (приміщень) під житло, яка визначається за результатами відкритих торгів, повинна бути найнижчою серед тих, що запропоновані учасниками торгів, і не перевищувати опосередковану вартість будівництва житла за регіонами, затверджену Мінрегіоном. 
 
 
     Учасники торгів обов\’язково включають до документації конкурсних торгів на придбання житла на умовах пайової участі копії документа, що посвідчує право на земельну ділянку, та рішення про затвердження відповідної проектно-кошторисної документації.
 
     З метою недопущення виникнення на кінець року бюджетної кредиторської заборгованості до документації конкурсних торгів та договору про будівництво (придбання) житла включаються вимоги щодо коригування визначеної в договорі суми фінансових зобов\’язань у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на відповідний рік.
 
     3-1. Придбання житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу на умовах пайової участі та на вторинному ринку здійснюється на конкурсних засадах.
 
     3-2. Для придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку головний розпорядник бюджетних коштів утворює конкурсну комісію та затверджує її склад. Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п’ять осіб, зокрема, з числа представників юридичної, фінансової служби, служби з питань запобігання та виявлення корупції, служби внутрішнього аудиту та фінансового контролю. У разі потреби голова конкурсної комісії може залучати до її роботи експертів та консультантів.
 
     До основних завдань конкурсної комісії належить:
 
     опублікування інформації про проведення конкурсу та його результати в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів. В інформації зазначаються, зокрема, вимоги до житла, яке придбавається, зміст конкурсної документації, адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії, строк подання конкурсної документації (не менш як 10 днів), дата і місце проведення конкурсу;
 
     розгляд конкурсних пропозицій (протягом 10 робочих днів);
 
     визначення переможця конкурсу;
 
     складення протоколу про результати проведення конкурсу. 
 
     3-3. Для участі в конкурсі подаються:
 
     заява про участь у конкурсі із зазначенням:
 
     – найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу;
 
     – прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання, номера телефону, телефаксу;
 
     виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 
     засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);
 
     копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 
     інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
 
     витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;
 
     витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень;
 
     нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно (у разі придбання житла на вторинному ринку);
 
     нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно (у разі придбання житла на вторинному ринку);
 
     засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру (у разі придбання житла на вторинному ринку);
 
     засвідчена копія ліцензії, яка дає право на провадження будівельної діяльності (у разі придбання житла на умовах пайової участі);
 
     нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі придбання житла на умовах пайової участі);
 
     нотаріально засвідчена копія дозволу на виконання будівельних робіт або копія декларації про початок виконання будівельних робіт, виданих Держархбудінспекцією (у разі придбання житла на умовах пайової участі).
 
     За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.
 
     3-4. Переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України є найнижчою серед запропонованих і не перевищує опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном:
 
     для м. Києва та Київської області – опосередковану вартість спорудження житла у відповідному регіоні, збільшену у 2 рази;
 
     для мм. Львова та Одеси – опосередковану вартість спорудження житла у відповідному регіоні, визначену на II і III квартали 2015 р., збільшену у 1,75 раза;
 
     для інших обласних центрів та міст – опосередковану вартість спорудження житла у відповідному регіоні, збільшену у 1,5 раза.
{ Порядок доповнено пунктом 3-4 згідно з Постановою КМ N 999 ( 999-2012-п ) від 15.10.2012 } { На часткову зміну пункту 3-4 установлено, що у 2012 році вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку повинна бути найнижчою серед запропонованих учасниками конкурсу і не перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, згідно з Постановою КМ N 1165 ( 1165-2012-п ) від 26.11.2012 } { Пункт 3-4 в редакції Постанови КМ N 325 ( 325-2015-п ) від 25.05.2015 }
 
     4. Видатки, пов\’язані з власним будівництвом, реконструкцією будівель (приміщень) під житло, провадяться відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), Порядку затвердження титулів будов (об\’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 ( 995-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).
 
     Проектно-кошторисна документація щодо вартості об’єктів будівництва та реконструкції будівель (приміщень) під житло, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, розробляється згідно з вимогами ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 \”Правила визначення вартості будівництва\”. 
 
     5. Облік незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення), добудова, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модернізація) житлових об\’єктів від початку і до закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію таких об\’єктів здійснюються згідно із законодавством щодо бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ.
 
     6. Договори про придбання житла на умовах пайової участі укладаються щодо об\’єктів незавершеного будівництва із ступенем готовності не менш як 70 відсотків. У разі укладення таких договорів між органами, які зазначені у пункті 1 цього Порядку, ця норма може не застосовуватися.
 
     Видатки, пов\’язані з придбанням житла на умовах пайової участі, провадяться на підставі відповідного договору згідно з графіком фінансування та документів, що підтверджують використання за призначенням перерахованих раніше коштів.
 
     7. Видатки, пов\’язані з придбанням житла на вторинному ринку, провадяться на підставі договору купівлі-продажу житла.
 
     8. Перелік житлових об\’єктів, будівництво (придбання) яких передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів, затверджується із зазначенням обсягу бюджетних коштів для кожного об\’єкта наказом головного розпорядника бюджетних коштів за погодженням з Мінфіном.
 
     9. Попередня оплата здійснюється за договорами щодо:
 
     придбання житла на умовах пайової участі – в розмірі до 30 відсотків визначеної в договорі ціни не більш як на три місяці згідно з графіком фінансування;
 
     придбання житла на вторинному ринку – в розмірі до 95 відсотків визначеної в договорі ціни.
 
     Подальші розрахунки здійснюються за договорами щодо придбання житла на умовах пайової участі в розмірі до 95 відсотків визначеної в договорі ціни після підписання акта приймання-передачі житла.
 
     Остаточні розрахунки здійснюються за договорами щодо:
 
     придбання житла на умовах пайової участі – після надання документів, що підтверджують введення об\’єкта в експлуатацію (нотаріально засвідченої копії сертифіката відповідності або декларації про готовність об\’єкта до експлуатації);
 
     придбання житла на вторинному ринку – після оформлення права власності на житло.
 
     10. Операції, пов\’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого у встановленому законодавством порядку.
 
     11. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code