ПОРЯДОК державної реєстрації об\’єднань співвласників багатоквартирного будинку

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521
 
ПОРЯДОК державної реєстрації об\’єднань співвласників багатоквартирного будинку
 
Загальна частина
 
     1. Державна реєстрація об\’єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі – об\’єднання) проводиться виконавчим органом міської, районної у місті ради, районною, районною у мм. Києві і Севастополі державною адміністрацією (далі – органи державної реєстрації) за місцем знаходження багатоквартирного будинку.
 
     Органи державної реєстрації ведуть реєстри об\’єднань співвласників багатоквартирного будинку в установленому ними порядку.
 
     Реєстрація об\’єднань, найменування яких тотожні найменуванням інших об\’єднань, внесених до відповідного реєстру об\’єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі – реєстр), не допускається.
 
     Орган державної реєстрації дає змогу провести перевірку заявленого найменування об\’єднання на тотожність найменуванням об\’єднань, внесених до реєстру.
 
     2. Об\’єднання розташовується за місцем знаходження багатоквартирного будинку.
 
Реєстрація об\’єднань
 
     3. Для державної реєстрації об\’єднання уповноважена установчими зборами особа (далі – заявник) подає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної реєстрації:
 
     1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об\’єднання, оформлену за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку;
 
     2) протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об\’єднання та затвердження його статуту;
 
     3) два примірники оригіналу і п\’ять копій статуту об\’єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства; ( Підпункт 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )
 
     4) список членів об\’єднання, складений згідно з додатком 2 до цього Порядку.
  
     Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники житлових (нежитлових) приміщень та заявник.
 
     4. Документи, що подаються до органів державної реєстрації, складаються державною чи іншою мовою відповідно до статті 11 Закону УРСР \”Про мови в Українській РСР\” ( 8312-11 ), прошиваються та пронумеровуються.
 
     5. Державна реєстрація об\’єднань проводиться безоплатно.
 
     6. Реєстраційна картка об\’єднання заповнюється заявником та зберігається в органі державної реєстрації.
 
     Орган державної реєстрації перевіряє наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх законодавству.
 
     У разі позитивного результату перевірки орган державної реєстрації формує реєстраційну справу об\’єднання і зазначає дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ, який ведеться за формою, встановленою цим органом.
 
     У разі коли в результаті перевірки виявлено, що заявником подано не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства, орган державної реєстрації повідомляє про це заявника і повертає йому документи. Після врахування зауважень заявник може подати документи повторно.
 
     Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених цим Порядком, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.
 
     Орган державної реєстрації у місячний термін після надходження необхідних документів вносить дані реєстраційної картки до реєстру та видає свідоцтво про державну реєстрацію об\’єднання із зазначенням ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ за зразком згідно з додатком 3 до цього Порядку, а у разі відмови у реєстрації – дає вмотивовану письмову відповідь.
 
     Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена заявником або іншими заінтересованими особами в установленому порядку.
 
     7. Заявнику видається оригінал і п\’ять копій свідоцтва про державну реєстрацію об\’єднання, а також оригінал і п\’ять копій його статуту з відповідною відміткою органу державної реєстрації.
 
     Копії статуту і свідоцтва про державну реєстрацію об\’єднання, засвідчені органом державної реєстрації, не потребують додаткового засвідчення чи затвердження.
 
     8. Орган державної реєстрації подає протягом п\’яти робочих днів після державної реєстрації об\’єднання копії реєстраційної картки з відміткою про реєстрацію до органів державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов\’язкового державного соціального страхування.
 
     9. Свідоцтво про державну реєстрацію об\’єднання та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у відповідному органі державної податкової служби, є підставою для відкриття в установленому порядку рахунків у банківських установах.
 
     10. Дозвіл на виготовлення печаток і штампів одержується об\’єднанням у встановленому порядку.
 
     Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ одержується органами державної реєстрації в органах державної статистики і проставляється в реєстраційній картці під час реєстрації об\’єднання.
 
     11. Об\’єднання вважається юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code