ПРАВИЛА обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу

Затверджені
постановою Ради Міністрів УРСР
і Укрпрофради
від 5 червня 1985 р. N 228
 
ПРАВИЛА обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу
 
     1. Ці Правила регулюють облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, і порядок направлення їх до кооперативу.
 
     2. Кооперативний облік здійснюється, як правило, за місцем проживання громадян у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів.
 
     Облік громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, при яких організуються житлово-будівельні кооперативи, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням – також і у виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем проживання.
 
     У випадках і в порядку, встановлюваних законодавством Союзу РСР, цими Правилами та іншими актами законодавства Української РСР, громадяни можуть бути взяті на облік і не за місцем їх проживання.
 
     3. Кожна сім\’я може перебувати на кооперативному обліку за місцем роботи одного з членів сім\’ї (за їх вибором) та у виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем проживання.
 
     Сім\’я може одночасно перебувати на кооперативному і квартирному обліку.
 
     4. Кооперативний облік ведеться в цілому по підприємству, установі, організації.
 
     Перелік підприємств, установ, організацій, що здійснюють облік, затверджується спільним рішенням виконавчого комітету місцевої Ради і ради профспілок. Цей перелік уточнюється в міру необхідності.
 
     У тих випадках, коли житлово-будівельні кооперативи організуються при підприємствах, установах, організаціях, які не здійснюють кооперативного обліку, зазначені підприємства, установи, організації ведуть контрольні списки своїх працівників, які перебувають на такому обліку у виконавчому комітеті місцевої Ради даного населеного пункту. Черговість направлення до житлово-будівельного кооперативу за місцем роботи громадян, які перебувають у контрольних списках, визначається за часом взяття на кооперативний облік у виконавчому комітеті місцевої Ради. При цьому черговість громадян, які змінили місце роботи у випадках, не передбачених у пункті 28 цих Правил, визначається за часом влаштування на роботу на дане підприємство, в установу, організацію.
 
     5. Громадяни беруться на кооперативний облік після досягнення ними вісімнадцятирічного віку, а ті, що одружилися або влаштувалися на роботу в передбачених законом випадках до досягнення вказаного віку, – відповідно з часу одруження або влаштування на роботу.
 
     6. Громадяни, які залишили роботу на підприємствах, в установах, організаціях, що здійснюють кооперативний облік, у зв\’язку з виходом на пенсію, беруться на облік нарівні з робітниками і службовцями даного підприємства, установи, організації.
 
     У такому ж порядку беруться на облік працівники медичних, культурно-освітніх, торговельних та інших установ і організацій, які безпосередньо обслуговують трудовий колектив підприємства, установи, організації, а у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, й інші особи.
 
     7. У виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів ведення кооперативного обліку покладається на відділи по обліку і розподілу жилої площі, а там, де їх немає, – на службових осіб, призначених рішенням виконавчого комітету. На підприємствах, в установах, організаціях облік ведеться житлово-побутовими (житлово-комунальними) відділами, а при їх відсутності – працівниками, призначеними адміністрацією підприємства, установи, організації чи органом кооперативної або іншої громадської організації за погодженням з профспілковим комітетом.
 
     8. На кооперативний облік беруться громадяни, які потребують поліпшення житлових умов.
 
     Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:
 
     1) забезпечені жилою площею нижче за рівень середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті, що визначається у порядку, встановленому абзацом п\’ятим пункту 53 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470 ( 470-84-п ); 
 
     2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам. Перелік випадків, коли жилі будинки (жилі приміщення) вважаються такими, що не відповідають санітарним і технічним вимогам, визначається Міністерством житлово-комунального господарства УРСР, Міністерством охорони здоров\’я УРСР і Держбудом УРСР;
 
     3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв\’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім\’ї. Перелік цих захворювань затверджується Міністерством охорони здоров\’я УРСР за погодженням з Українською республіканською радою професійних спілок. Порядок видачі медичних висновків зазначеним хворим встановлюється Міністерством охорони здоров\’я УРСР;
 
     4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення у будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
 
     5) які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності; 
 
     6) які проживають у гуртожитках;
 
     7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім\’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати); 
 
     8) які проживають у комунальних чи невпорядкованих стосовно умов даного населеного пункту квартирах: особи, які належать до інвалідів війни; особи, на яких поширюється чинність Закону України \”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту\” (стаття 10) ( 3551-12 ); Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, \”За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР\” усіх трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники війни; працівники, які сумлінно пропрацювали на одному підприємстві, в установі, організації, протягом строку, встановленого відповідно до абзаців другого і третього пункту 14 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР. 
 
     Потребуючими поліпшення житлових умов при взятті на кооперативний облік за місцем роботи визнаються також робітники і службовці, для яких колективним договором установлені пільгові підстави визнання їх потребуючими поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею в будинках державного і громадського житлового фонду. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою РМ УРСР N 241 ( 241-86-п ) від 03.07.86 )
 
     9. На кооперативний облік беруться потребуючі поліпшення житлових умов громадяни, які постійно проживають, а також прописані в даному населеному пункті. Виконавчі комітети обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок можуть установлювати для обласних центрів, великих міст і курортних місцевостей, міст Києва і Севастополя тривалість часу постійного проживання в даному населеному пункті, необхідну для взяття на кооперативний облік. При визначенні потреби громадян у поліпшенні житлових умов враховуються члени їх сімей, які прожили і прописані у відповідному населеному пункті не менше встановленого строку (крім одного з подружжя, неповнолітніх дітей і непрацездатних батьків). 
 
     Громадяни, які користуються правом першочергового вступу до житлово-будівельного кооперативу (абзаци третій і п\’ятий пункту 9 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. N 186) ( 186-85-п ), а також особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстроковоі служби Збройних Сил України, Національноі гвардії України, Прикордонних військ України, Служби національноі безпеки України, військ цивільноі оборони та інших військових формувань, що створюються Верховною Радою України, Стратегічних сил стримування, які дислокуються на території України, беруться на кооперативний облік при наявності передбачених Правилами підстав, незалежно від тривалості проживання в даному населеному пункті. 
 
     Умова про прописку, передбачена в абзаці першому цього пункту, не поширюється на громадян, які тимчасово відсутні в даному населеному пункті, якщо за ними за законом зберігається жиле приміщення, а у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, і на інших громадян.
 
     Працівники, зв\’язані за родом занять з постійним пересуванням, беруться на кооперативний облік у тому населеному пункті, в якому вони прописані в установленому порядку.
 
     10. З дозволу виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів і ради профспілок підприємства, установи, організації можуть брати на кооперативний облік своїх працівників, які проживають не в тому населеному пункті, в якому розташоване відповідне підприємство, установа, організація (у межах одного району), а великі будови і підприємства, що будуються, розташовані в малих населених пунктах, – своїх працівників, які проживають в інших населених пунктах області.
 
     Виконавчий комітет міської Ради народних депутатів вправі дозволити підприємству, установі, організації брати на кооперативний облік громадян, які проживають у приміській зоні і пропрацювали на даному підприємстві, в установі, організації не менше 10 років.
 
     Громадяни, які працюють у приміській зоні, а проживають у місті, беруться на кооперативний облік за місцем роботи нарівні з іншими працівниками відповідного підприємства, установи, організації.
 
     У випадках, зазначених у цьому пункті, потреба громадян в поліпшенні житлових умов визначається за місцем їх проживання.
 
     11. Потребуючі поліпшення житлових умов члени житлово-будівельних кооперативів, громадяни, які мають жилий будинок (квартиру) у приватній власності, та інші громадяни, що проживають у цих будинках (квартирах), беруться на кооперативний облік на загальних підставах.
 
     12. Громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), квартири, а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів (стаття 96 Житлового кодексу УРСР), не беруться на кооперативний облік протягом п\’яти років з моменту погіршення житлових умов. 
 
     Не беруться на кооперативний облік працездатні особи, які не займаються суспільно корисною працею.
 
     13. Заява про взяття на кооперативний облік подається відповідно до виконавчого комітету Ради народних депутатів за місцем проживання громадян та адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації за місцем їх роботи. У заяві вказується тип квартири (однокімнатна, двокімнатна тощо), яку бажає одержати заявник. Заява підписується тими, що разом проживають, членами сім\’ї, які вказані у пункті 5 цих Правил і бажають разом стати на облік.
 
     До заяви додаються:
 
     довідка з місця проживання про склад сім\’ї та прописку за формою, встановленою для квартирного обліку;
 
     довідки про те, чи перебувають члени сім\’ї на кооперативному обліку;
 
     довідки про те, чи перебуває заявник або хто-небудь з членів його сім\’ї, які бажають разом з ним стати на кооперативний облік, на квартирному обліку. У довідці про перебування на квартирному обліку вказується дата взяття на облік і дата й номер рішення виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів або затвердженого виконавчим комітетом рішення адмінітрації підприємства, установи, організації (органу громадської організації) профспілкового комітету про взяття на облік.
 
     У необхідних випадках до заяви додаються також медичний висновок, довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої Ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам, копія договору піднайму жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи договору найму жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або в будинку (квартирі), що належить громадянину на праві приватної власності, і документи, які підтверджують сумлінну роботу на одному підприємстві, в установі, організації протягом установленого строку. 
 
     Громадяни, які користуються правом першочергового вступу до житлово-будівельного кооперативу, вказують про це у заяві і подають відповідні документи.
 
     Взяття на кооперативний облік громадян, які перебувають на квартирному обліку в тому ж виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів або на тому ж підприємстві, в установі, організації, провадиться на підставі справи квартирного обліку і довідок, указаних в абзаці четвертому цього пункту.
 
     Інші документи при необхідності запитуються виконавчим комітетом місцевої Ради або адміністрацією підприємства, установи, організації.
 
     Подана заява реєструється у книзі реєстрації заяв про взяття на кооперативний облік (додаток N 1). Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана секретарем виконавчого комітету місцевої Ради і скріплена печаткою виконавчого комітету. 
 
     14. Кооперативний облік і встановлення черговості направлення громадян до кооперативу здійснюється під громадським контролем і з додержанням гласності.
 
     15. Попередній розгляд заяв про взяття на кооперативний облік у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів провадиться громадською комісією з житлових питань при виконавчому комітеті, а на підприємстві, в установі, організації комісією по житлово-побутовій роботі профспілкового комітету.
 
     Вказані комісії при необхідності перевіряють житлові умови громадян і про результати перевірки складають акт.
 
     Заяви і матеріали перевірки житлових умов громадян розглядаються на засіданні відповідної комісії, яка вносить свої пропозиції виконавчому комітетові місцевої Ради або адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації і профспілковому комітетові. На засідання комісії при необхідності запрошується заявник.
 
     16. Громадяни беруться на кооперативний облік:
 
     за місцем проживання – рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів;
 
     за місцем роботи – спільним рішенням адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації і відповідного профспілкового комітету. При цьому беруться до уваги рекомендації трудового колективу.
 
     Рішення щодо взяття на кооперативний облік повинно бути винесене у місячний строк з дня подання громадянином необхідих документів.
 
     Якщо на розгляд виконавчого комітету місцевої Ради або адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації профспілкового комітету буде внесено пропозицію про відмову у взятті на облік, на засідання вказаних органів запрошується заявник.
 
     17. У рішенні виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів і в спільному рішенні адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації і профспілкового комітету, які розглядали заяви громадян, вказуються дата взяття на облік, склад сім\’ї, підстава для взяття на облік, вид черговості на вступ до житлово-будівельного кооперативу (загальна черга, в першу чергу), а при відмові у взятті на облік – підстава відмови.
 
     Рішення про взяття громадян на кооперативний облік за місцем роботи затверджується виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів, на території якої знаходиться відповідне підприємство, установа, організація.
 
     Про прийняте рішення виконавчий комітет місцевої Ради, адміністрація підприємства, установи, організації чи орган кооперативної або іншої громадської організації направляють заявникові письмову відповідь з повідомленням відповідно дати взяття на облік, виду і номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви.
 
     18. Громадяни вважаються взятими на кооперативний облік: у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів – з дня винесення рішення виконавчого комітету, за місцем роботи – з дня винесення спільного рішення адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації і відповідного профспілкового комітету, затвердженого виконавчим комітетом місцевої Ради.
 
     При одночасному розгляді заяв кількох осіб їх черговість на вступ до житлово-будівельного кооперативу визначається за датою подання ними заяви з необхідними документами. Якщо в один день подали заяви кілька осіб, їх черговість на вступ до кооперативу визначається при прийнятті рішення з урахуванням житлових умов, стану здоров\’я, трудової та громадської діяльності.
 
     Для осіб, які перебувають на квартирному обліку, черговість на вступ до кооперативу визначається за датою взяття їх на квартирний облік відповідно у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів або за місцем роботи. 
 
     19. Громадяни, взяті на квартирний облік, вносяться до книги обліку осіб, які перебувають на черзі на вступ до житлово-будівельного кооперативу (додаток N 2). Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана секретарем виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів і скріплена печаткою виконавчого комітету. 
 
     З числа вказаних громадян складається список осіб, які користуються правом першочергового вступу до житлово-будівельного кооперативу (додаток N 3).
 
     Списки громадян, взятих на кооперативний облік, і окремі списки осіб, які користуються правом першочергового вступу до житлово-будівельного кооперативу, вивішуються для загального відома.
 
     20. На кожного громадянина (сім\’ю), взятого на кооперативний облік, заводиться облікова справа, у якій містяться необхідні документи. Обліковій справі дається номер, відповідний номеру в книзі обліку осіб, які перебувають у черзі на вступ до житлово-будівельного кооперативу.
 
     Облікові справи зберігаються за місцем кооперативного обліку громадян, а після надання їм квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу – у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів, який видав ордер на вселення.
 
     Облікові справи зберігаються протягом 5 років після одержання громадянами квартир у будинках кооперативів (зняття їх з кооперативного обліку). Після закінчення вказаного строку справи знищуються в установленому порядку.
 
     21. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня проводять перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані. Виявлені зміни вносяться в облікові справи громадян і книгу обліку осіб, які перебувають у черзі на вступ до житлово-будівельного кооперативу. Зміни з питань, що належать до компетенції виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів, адміністрації підприємства, установи, організації (органу громадської організації) і профспілкового комітету, провадяться після прийняття рішень цими органами. Про внесені зміни заінтересованим особам направляється письмове повідомлення.
 
     22. Громадяни перебувають на кооперативному обліку до одержання квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу, за винятком випадків, передбачених у цьому пункті.
 
     Громадяни знімаються з кооперативного обліку у випадках:
 
     1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого займана ними квартира відповідає вимогам пункту 28 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу ( 186-85-п );
 
     2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
 
     3) припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, пунктом 25 цих Правил та іншими актами законодавства Української РСР;
 
     4) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;
 
     5) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.
 
     23. Громадяни виключаються із списку осіб, які користуються правом першочергового вступу до членів житлово-будівельного кооперативу, якщо вони були необгрунтовано включені до цього списку або втратили вказане право.
 
     24. Зняття з кооперативного обліку та виключення зі списку осіб, які користуються правом першочергового вступу до членів житлово-будівельного кооперативу, провадиться органами, які винесли або затвердили рішення про взяття громадянина на облік (включення до вказаного списку).
 
     При розгляді цих питань на засідання відповідних органів запрошуються заінтересовані особи.
 
     Про зняття з обліку (виключення із списку) громадяни у 15-денний строк повідомляються в письмовій формі з зазначенням підстав зняття з обліку (виключення із списку).
 
     25. Право громадянина перебувати на кооперативному обліку за місцем попередньої роботи зберігається у випадках:
 
     1) виходу на пенсію;
 
     2) або направлення на альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із запасу на військову службу на строк до трьох років; 
 
     3) направлення підприємством, організацією на навчання;
 
     4) якщо на тому ж підприємстві, в установі, організації працює член його сім\’ї, який перебуває разом з ним на обліку. Час перебування даної сім\’ї на обліку зберігається у межах часу роботи на даному підприємстві, в установі, організації цього члена сім\’ї;
 
     5) в інших випадках, установлених законодавством Союзу РСР і Української РСР.
 
     У разі смерті громадянина, який перебував на кооперативному обліку за членами його сім\’ї зберігається право дальшого перебування на обліку. Таке ж право зберігається за членами сім\’ї громадянина, який перебував на обліку у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів і був знятий з обліку за підстав, зазначених у підпунктах 2 і 4 пункту 22 цих Правил.
 
     26. При розірванні шлюбу між особами, які працюють на одному підприємстві, в установі, організації і перебувають на кооперативному обліку за місцем роботи, облікова справа відповідно розділяється та за колишнім подружжям заявника зберігається право перебування на обліку за місцем роботи. Якщо колишнє подружжя заявника не працює на тому ж підприємстві, в установі, організації, воно переводиться на облік за місцем своєї роботи, а якщо там не ведеться облік, – до виконавчого комітету Ради народних депутатів за місцем проживання.
 
     При припиненні трудових відносин з підприємством, установою, організацією громадянина, який перебував на кооперативному обліку за місцем роботи, і тимчасовому виїзді на роботу в іншу місцевість (якщо за тим, хто виїхав, за законом зберігається жиле приміщення), він переводиться на облік до виконавчого комітету Ради народних депутатів за місцем проживання.
 
     У зазначених випадках за громадянами зберігається попередній час перебування на кооперативному обліку та у списку осіб, які користуються правом першочергового вступу до кооперативу, в межах, відповідно, часу їх роботи на даному підприємстві, в установі, організації абе часу проживання в даному населеному пункті.
 
     27. Облікові справи громадян передаються до виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів із збереженням попереднього часу перебування на кооперативному обліку та у списку осіб, які користуються правом першочергового вступу до житлово-будівельного кооперативу, у випадках:
 
     1) ліквідації обліку за місцем роботи;
 
     2) переїзду з одного району міста до іншого (у разі, якщо кооперативний облік ведеться виконавчими комітетами районних у місті Рад).
 
     28. Громадяни, які перебували на кооперативному обліку за місцем роботи і перейшли на інше підприємство, в установу, організацію в тому ж населеному пункті (крім зазначених в абзаці другому пункту 10 цих Правил), беруться на облік за новим місцем роботи, а якщо там не ведеться облік, то у виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем проживання, із збереженням попереднього часу перебування на обліку та у списку осіб, які користуються правом першочергового вступу до житлово-будівельного кооперативу, у випадках:
 
     1) переведення на інше підприємство, в установу, організацію за розпорядженням вищестоящих органів або за рішенням відповідних партійних, радянських, профспілкових та інших органів чи переходу на виборну посаду;
 
     2) звільнення у зв\’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників;
 
     3) звільнення у зв\’язку зі станом здоров\’я, що перешкоджає продовженню даної роботи;
 
     4) звільнення у зв\’язку з неявкою на роботу внаслідок тривалої тимчасової непрацездатності.
 
     Зазначені правила застосовуються також у випадках, коли громадяни працювали на підприємствах, в установах, організаціях, які не ведуть кооперативний облік, і перебували на обліку у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів, а потім перейшли на роботу на розташовані в тому ж населеному пункті підприємства, в установи, організації, які ведуть кооперативний облік, за підставами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, і висловили бажання перейти на облік за місцем роботи. Ці громадяни можуть бути знову взяті на облік у виконавчому комітеті місцевої Ради в загальному порядку.
 
     29. Громадяни, які перебувають на кооперативному обліку, направляються до житлово-будівельних кооперативів у порядку черговості, встановленої для прийому до членів кооперативів (пункт 9 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу).
     Адміністрації та профспілковому комітетові підприємства, установи, організації за згодою ради трудового колективу (трудового колективу) дозволяється направляти з числа громадян, зазначених в абзаці першому цього ж пункту, до житлово-будівельних кооперативів поза чергою висококваліфікованих спеціалістів та інших працівників з урахуванням їх трудового внеску. 
 
     30. Направлення до житлово-будівельних кооперативів провадиться за заявою громадян, які перебувають на кооперативному обліку, виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів або адміністрацією підприємства, установи, організації чи органом кооперативної або іншої громадської організації та профспілковим комітетом.
 
     Направлення громадян до організовуваних кооперативів провадиться у формі списків, передбачених абзацом першим пункту 4 ПримІрного статуту житлово-будівельного кооперативу.
 
     31. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації крім кооперативного обліку ведуть окремий список осіб, які користуються відповідно до абзаців четвертого і п\’ятого пункту Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу правом позачергового вступу до житлово-будівельного кооперативу (додаток N 4). Рішення про включення до цього списку приймається відповідно виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів або адміністрацією підприємства, установи, організації чи органом кооперативної або іншої громадської організації та профспілковим комітетом. Рішення адміністрації (органу громадської організації) та профспілкового комітету затверджується виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів. Про прийняте рішення повідомляється заінтересованим особам. Список осіб, які користуються правом на вступ до житлово-будівельного кооперативу поза чергою, вивішується для загального відома. Направлення цих громадян до кооперативів провадиться відповідно до пункту 30 цих Правил.
 
     Громадяни виключаються з указаного списку, якщо вони були включені до нього необгрунтовано або втратили право на вступ до житлово-будівельного кооперативу поза чергою. Виключення із списку провадиться органами, які винесли або затвердили рішення про включення громадянина до списку, у присутності заінтересованих осіб.
 
     Про виключення із списку громадяни у 15-денний строк повідомляються у письмовій формі із зазначенням підстав виключення.
 
     32. Контроль за станом кооперативного обліку і направленням громадян до житлово-будівельних кооперативів на підприємствах, в установах, організаціях здійснюється виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів і відповідними органами, професійних спілок.
 
     33. Рішення виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів з питань кооперативного обліку і направлення громадян до житлово-будівельних кооперативів можуть бути оскаржені до виконавчого комітету вищестоящої Ради.
 
     Скарги на спільні рішення адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації та профспілкового комітету із зазначених питань розглядаються виконавчим комітетом відповідної Ради народних депутатів. Спори з цих питань між адміністрацією (органом громадської організації) і профспілковим комітетом розглядаються їх вищестоящими органами.

Без категорії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code