Організація й проведення обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мереж і споруд ВК

Організація й проведення обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мереж і споруд ВК
 
     3.1. Для організації вказаної роботи власник мережі або споруди ВК укладає договір із СО на виконання робіт з обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мережі або споруди ВК та видає наказ по підприємству, де визначаються об\’єкти, що підлягають обстеженню, види й терміни обстеження, методи та обсяги окремих видів робіт та досліджень. Результати обстежень і оцінки технічного стану мереж і споруд ВК подаються у вигляді технічного звіту СО.
     3.2. При організації і виконанні обстежень потрібно використовувати:
     технічну документацію мереж і споруд ВК, що обстежуються;
     акти на приховані роботи за формою (СНиП 3.01.01-85*), а також про підготовку основ під трубопроводи та споруди, улаштування упорів, виконання ущільнень, стикових з\’єднань, улаштування протикорозійного або інших заходів захисту трубопроводів, герметизацію трубопроводів, засипання трубопроводів з ущільненням;
     проекти ремонтів, підсилень та реконструкцій, що виконувались раніше;
     звіти про обстеження та випробування мереж і споруд ВК;
     паспорти мереж і споруд ВК, якщо вони є.
     Крім того, власник мереж і споруд ВК повинен надати СО фактичні дані про температурний режим, вологість повітря, режим роботи мереж і споруд ВК, фактичні дані про склад газового середовища та склад стічних вод.
     3.3. Підготовчі роботи, пов\’язані з виконанням обстежень та паспортизації, повинні, як правило, виконуватися власником мереж і споруд ВК або спеціально залученими до цього власником організаціями.
     3.4. Планові обстеження мереж і споруд ВК проводяться з розподілом на етапи:
     I – попереднє обстеження (збір та аналіз технічної документації, загальний огляд з оцінкою стану конструктивних елементів мережі або споруди ВК та виявленням аварійних частин, складання програми спеціальних обстежень та технічного завдання на виконання робіт з обстеження);
     II – детальне обстеження (виявлення і обмір дефектів та пошкоджень конструктивних елементів мережі або споруди ВК, визначення місць і розмірів деформацій швів та стиків, ширини розкриття та глибини тріщин, товщини захисного шару матеріалів труб і бетону, аналіз попередніх обстежень);
     III – спеціальне обстеження (тривалі спостереження та вимірювання деформацій, осідань, кренів, температурно-вологісного режиму, визначень показників біологічної корозії, уточнення даних інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних та інших вишукувань). Ці обстеження призначаються, коли попередніх детальних обстежень недостатньо для прийняття рішення про технічний стан, функціональну придатність та безпечність мереж і споруд ВК.
     3.5. Звіт СО про обстеження мереж і споруд ВК та аналіз їх результатів повинен містити:
     результати огляду мереж і споруд ВК із зазначенням про їхній стан і стан окремих конструктивних елементів;
     відомості, які характеризують фактичний режим експлуатації мереж і споруд ВК, а також характер природного й виробничого середовищ;
     відомості та схеми дефектів і пошкоджень мереж і споруд ВК;
     результати фізико-механічних випробувань зразків матеріалів конструктивних елементів мереж і споруд ВК, а також захисних матеріалів, хімічних аналізів матеріалів та середовищ;
     результати аналізів дефектів, пошкоджень, а також причин їх виникнення;
     висновки про стан мереж і споруд ВК та їх придатність до подальшої експлуатації або ремонту.
     Відомості й висновки, які отримані СО при обстеженні мереж й споруд ВК, використовуються для заповнення Паспорта, зразок якого наведений у додатку 2 цих Правил.
     3.6. Паспорт є технічним документом власника мереж і споруд ВК, в якому на основі об\’єктивних даних, що отримані в процесі виконання обстежень, міститься висновок про придатність (або непридатність) мережі або споруди ВК до подальшої експлуатації. Перший запис про технічний стан мереж і споруд ВК заноситься в Паспорт їх власником на основі Акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта.
     3.7. З метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації мереж і споруд ВК їх власник повинен за підсумками обстежень та паспортизації вживати потрібних та своєчасних заходів щодо ремонту, реконструкції окремих конструктивних елементів мереж і споруд ВК або їх в цілому.
     3.8. При виявленні мереж і споруд ВК або їх конструктивних елементів у непридатному для подальшої експлуатації або аварійному стані СО, що виконує обстеження, зобов\’язана зробити відповідні записи в Паспорті із зазначенням термінів усунення таких дефектів та пошкоджень.
     3.9. У разі встановлення аварійного стану мережі або споруди ВК або їхніх конструктивних елементів СО, яка проводила обстеження та паспортизацію, повинна протягом тижня з моменту виконання робіт із обстеження мережі або споруди ВК повідомити органи Держнаглядохоронпраці. Крім цього, СО повинна не пізніше 10-денного терміну після закінчення обстеження надіслати до реєстру аварійно небезпечних будівель, споруд та інженерних мереж інформацію (копію Паспорта) про мережі й споруди ВК (або їхні конструктивні елементи), що мають непридатний для експлуатації або аварійний стан із зазначенням характеристики дефектів (пошкоджень) та термінів їх усунення.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code