Контрольний огляд судна

 Контрольний огляд судна 
     Кожне  судно  перед  виходом у море підлягає контролю з метою 
перевірки суднових документів, установлення відповідності судновим 
документам   основних   характеристик  судна,  а  також  перевірки 
виконання вимог щодо укомплектування суднового екіпажу. 
     У   разі   відсутності   суднових  документів  або  наявності 
достатніх підстав вважати, що судно не задовольняє вимогам безпеки 
мореплавства,  особа,  уповноважена центральним органом виконавчої 
влади,   що   реалізує   державну   політику  у  сфері  транспорту 
(центральним   органом  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну 
політику   у   сфері  безпеки  мореплавства  суден  флоту  рибного 
господарства), може провести його огляд. 
     З  метою  перевірки  та  усунення недоліків, що перешкоджають 
видачі  дозволу  на  вихід  судна  з  порту, особою, уповноваженою 
центральним   органом   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну 
політику у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, 
що  реалізує  державну політику у сфері безпеки мореплавства суден 
флоту рибного господарства), може бути проведено контрольний огляд 
судна. 
     Правила   контролю   суден   з   метою  забезпечення  безпеки 
мореплавства  (  z0353-04  )  встановлюються  центральним  органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері транспорту, за погодженням із центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки 
мореплавства суден флоту рибного господарства.
{  Зміни  до  частини  четвертої статті 90 див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
{  Стаття  90  в  редакції  Закону  N  5462-VI  (  5462-17  )  від 
16.10.2012 } 
{  Зміни  до  статті  90  див.  в Законі N 4709-VI ( 4709-17 ) від 
17.05.2012 } 
     Стаття 91. Заборона на вихід судна з морського порту 
     Кожне судно зобов\’язане до виходу з морського порту  одержати 
на це дозвіл капітана порту. 
     Капітан морського порту повинен відмовити у видачі дозволу на 
вихід з порту ( z1230-13 ) в разі:
     а) непридатності судна до плавання, порушення вимог щодо його 
завантаження, постачання, комплектування екіпажу і наявності інших 
недоліків, що становлять загрозу  безпеці  плавання  або  здоров\’ю 
людей, які перебувають на  судні,  або  загрозу  заподіяння  шкоди 
навколишньому природному середовищу;
     б) порушення вимог до суднових документів;
     в) несплати встановлених зборів, штрафів та інших платежів;
     г) рішення  уповноважених  законодавством  державних  органів 
(органів  доходів  і зборів, санітарно-карантинної служби, органів 
рибоохорони,  центрального  органу  виконавчої  влади, що реалізує 
державну  політику  із  здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, та прикордонної 
служби).
{  Пункт \”г\” частини другої статті 91 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 } 
     Капітан  морського  порту  може затримати судно на підставах, 
зазначених  у частині другій цієї статті, до усунення виявлених за 
результатами  контролю  недоліків  або  до моменту сплати належних 
зборів, штрафів чи інших платежів. 
     Якщо  недоліки  не  можуть  бути  усунуті  на  місці,   судну 
надається можливість пройти на найближчу судноремонтну верф. 
     Про затримку судна негайно повідомляється судновласник. 
     Витрати, пов\’язані з  здійсненням  капітаном морського  порту 
прав, передбачених цією статтею, покладаються на судновласника.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code