МОРСЬКІ ЛОЦМАНИ

МОРСЬКІ ЛОЦМАНИ
{ Назва глави 3 розділу IV в редакції Закону N 4709-VI ( 4709-17 ) 
від 17.05.2012 } 
     Стаття 92. Лоцманське проведення суден 
     З метою забезпечення  безпеки  мореплавства  на  підходах  до 
морських  портів,  у  межах  акваторій  цих  портів,  а  також між 
морськими  портами  незалежно від прапора держави, під яким плаває 
судно,  і  форми  власності  судна  проведення  суден здійснюється 
виключно морськими лоцманами. 
     Вимоги до морських лоцманів та підприємств, працівниками яких 
є  морські  лоцмани,  а  також  порядок здійснення ними діяльності 
визначаються  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування  та  реалізує  державну  політику  у сферах морського і 
річкового транспорту.
{  Стаття  92  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 4709-VI 
( 4709-17 ) від 17.05.2012 } 
     Стаття 93. Громадянство морських лоцманів 
     Морськими  лоцманами  є  громадяни  України, які відповідають 
вимогам,   встановленим   у   Положенні   про   морських  лоцманів 
(  z0920-13  ),  що  затверджується центральним органом виконавчої 
влади,   що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері 
транспорту.
{  Зміни  до  статті  93  див.  в Законі N 5502-VI ( 5502-17 ) від 
20.11.2012 } 
{  Стаття  93  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 4709-VI 
( 4709-17 ) від 17.05.2012 } 
     Стаття 94. Обов\’язкове і необов\’язкове лоцманське 
                проведення суден 
     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної  політики  у  сфері  транспорту, за погодженням з іншими 
заінтересованими    міністерствами    та   центральними   органами 
виконавчої  влади  затверджує  райони  обов\’язкового  лоцманського 
проведення,  категорії  суден,  що  звільняються від обов\’язкового 
лоцманського  проведення  (  z1575-13 ), і публікує ці відомості у 
лоціях і Повідомленнях мореплавцям.
{  Зміни  до  частини першої статті 94 див. в підпункті 1 пункту 3 
Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012; із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     У районах обов\’язкового лоцманського проведення судно не  має 
права  здійснювати  плавання  без  морського  лоцмана, якщо тільки 
судно   не  належить  до  категорії  суден,  що  звільняються  від 
обов\’язкового лоцманського проведення. 
     У районах  необов\’язкового  лоцманського  проведення  капітан 
судна  у  разі  необхідності  має  право  взяти на судно морського 
лоцмана. 
     У районах  необов\’язкового  лоцманського  проведення  капітан 
морського  порту  може  встановлювати    обов\’язкове    лоцманське 
проведення суден: 
     а) які самі (ядерні судна та  інші)  або  їх  вантаж  можуть 
становити  загрозу  заподіяння  шкоди  навколишньому    природному 
середовищу. Категорії таких суден доводяться до загального  відома 
в обов\’язковій постанові по порту; 
     б) які мають серйозні  пошкодження  корпусу,  механізмів  або 
обладнання, що може істотно вплинути  на  безпеку  їх  плавання  в 
порту. У цьому випадку капітану судна вручається нотис про те,  що 
його судно має слідувати під лоцманським проведенням.
{  Стаття  94  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 4709-VI 
( 4709-17 ) від 17.05.2012, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 95. Визначення часу лоцманського проведення 
     Час  лоцманського  проведення  суден  визначається  капітаном 
морського порту і оголошується в обов\’язковій постанові по порту. 
     Капітан морського порту може заборонити  проведення  суден  у 
разі, коли безпечному проведенню суден перешкоджає стан погоди або 
моря  (погана  видимість,  шторм,  землетрус  тощо),  а  також  за 
наявності  інших  надзвичайних  обставин,  що  створюють   загрозу 
судноплавству.
{  Стаття  95  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 4709-VI 
( 4709-17 ) від 17.05.2012 } 
     Стаття 96. Обов\’язки морського лоцмана 
     Під час проведення суден морський лоцман повинен спостерігати 
за  станом  і правильністю огородження фарватеру, станом берегових 
навігаційних  знаків  і  терміново  повідомляти капітану морського 
порту про будь-які зміни на фарватері і про аварійні морські події 
з суднами, які він проводить. 
     Морський  лоцман зобов\’язаний вказати капітану судна, яке він 
проводить,    на    виявлені   порушення   правил   судноплавства, 
обов\’язкової постанови по порту та інших правил, вимагати усунення 
помічених  порушень,  а в разі невиконання капітаном судна цих або 
інших законних вимог морського лоцмана – негайно повідомити про це 
капітана морського порту.
{  Стаття  96  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 4709-VI 
( 4709-17 ) від 17.05.2012 } 
     Стаття 97. Правовий статус морського лоцмана на судні 
     Присутність  на  судні морського лоцмана не звільняє капітана 
від відповідальності за управління судном. 
     У випадках залишення капітаном судна  командного  містка  він 
зобов\’язаний  вказати  морському  лоцману  особу, відповідальну за 
управління судном у його відсутність. 
     Стаття 98. Відповідальність за аварійні морські події 
     Відповідальність за аварійні морські події, що сталися з вини 
морських  лоцманів  під  час  виконання ними службових обов\’язків, 
несе підприємство, працівником якого є лоцман. 
     Ця  відповідальність   обмежується    розмірами    аварійного 
лоцманського фонду, який створюється з  10  відсотків  відрахувань 
від сум лоцманського збору, що надійшли в календарному році,  який 
передував аварії.
{  Стаття  98  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 4709-VI 
( 4709-17 ) від 17.05.2012 } 
     Стаття 99. Направлення морського лоцмана на судно 
     У  разі  виклику  лоцмана  підприємство,  що надає лоцманські 
послуги, зобов’язане негайно направити на судно морського лоцмана, 
сповістивши  про  це  капітана  судна.  Якщо це зробити неможливо, 
підприємство,  що надає лоцманські послуги, зобов’язане повідомити 
капітана судна про час, коли прибуде лоцман.
{  Текст  статті  99  в  редакції Закону N 4709-VI ( 4709-17 ) від 
17.05.2012 } 
     Стаття 100. Умови перебування морського лоцмана на судні 
     Капітан судна зобов\’язаний забезпечити  швидкий  і  безпечний 
прийом  морського  лоцмана  і  стажиста  на борт судна і на період 
проведення  безкоштовно надавати їм окреме приміщення і харчування 
нарівні з особами командного складу судна. 
     Стаття 101. Лоцманська квитанція 
     Прибулий   на  судно  морський  лоцман  зобов\’язаний  вручити 
капітану  лоцманську  квитанцію  встановленого центральним органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері транспорту, зразка.
{  Зміни  до  частини  першої  статті  101 див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     У  квитанцію  капітан  судна    вносить    такі    відомості: 
найменування судна, прапор держави, під яким плаває судно, осадка, 
довжина, ширина, чиста місткість, а  також  місце  і  час  прийому 
морського лоцмана. 
     Капітан  відмічає  у  квитанції  місце  і   час    закінчення 
лоцманського проведення, а в разі необхідності вносить  зауваження 
щодо  проведення  судна  морським  лоцманом.  Внесені  у квитанцію 
відомості та зауваження капітан судна засвідчує своїм підписом. 
     Стаття 102. Штраф за неправильну інформацію про судно 
                 та прохід без лоцмана 
     За   надання   недостовірної  інформації,  у  тому  числі  за 
допомогою  технічних  суднових  засобів,  щодо  даних  про  судно, 
перелік  (  z0614-13  )  яких  встановлюється  центральним органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну 
політику  у  сферах  морського  і річкового транспорту, а також за 
прохід  без дозволу служби регулювання руху або без лоцмана в зоні 
обов\’язкового  лоцманського  проведення капітан судна зобов\’язаний 
сплатити  штраф  у  розмірі  двократної  ставки лоцманського збору 
незалежно   від   встановленої   чинним   законодавством   України 
відповідальності за наслідки, що можуть виникнути через ці дії.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code