Регулювання діяльності у морських портах

Регулювання діяльності у морських портах 
     Правові,   економічні,   соціальні  та  організаційні  основи 
діяльності  в морських портах визначаються цим Кодексом та Законом 
України \”Про морські порти України\” ( 4709-17 ). До функціонування 
морських  рибних  портів  застосовуються  норми цього Кодексу щодо 
морських  портів  з  урахуванням  особливостей, визначених Законом 
України  \”Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів\” ( 3677-17 ). 
     Перелік  морських  портів  України,  відкритих для заходження 
іноземних  суден,  визначається  Кабінетом  Міністрів  України  та 
оприлюднюється в Повідомленнях мореплавцям України.
{  Стаття  73  в  редакції  Закону  N  4709-VI  (  4709-17  )  від 
17.05.2012 } 
     Стаття 74. Забезпечення безпеки мореплавства 
     Організація  та забезпечення безпеки мореплавства у морському 
порту покладаються на адміністрацію морських портів України. 
     Власники  (користувачі)  морських  терміналів, судновласники, 
інші  суб’єкти  господарювання,  що  здійснюють  свою діяльність у 
межах території та акваторії морського порту, забезпечують безпеку 
мореплавства   відповідно   до  правил,  визначених  обов’язковими 
постановами по порту.
{  Стаття  74  в  редакції  Закону  N  4709-VI  (  4709-17  )  від 
17.05.2012 } 
     Стаття 75. Державний нагляд за безпекою мореплавства у 
                морському порту 
     Державний  нагляд за безпекою мореплавства у морському порту, 
на  підходах  до  нього  та  в  суміжних  акваторіях  здійснюється 
капітаном  морського  порту. Межі зони нагляду, на яку поширюються 
повноваження   капітана   морського   порту  щодо  здійснення  ним 
державного   нагляду   за   безпекою   мореплавства,  визначаються 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує реалізацію 
державної  політики  у  сфері  безпеки  на  морському  і річковому 
транспорті. 
     Державний   нагляд   за   безпекою  мореплавства  у  морських 
терміналах,   розташованих   у   межах   територій  та  акваторій, 
відокремлених  від  основної  території  та акваторії відповідного 
морського   порту,  здійснює  окремий  підрозділ  служби  капітана 
морського порту. 
     Капітан  морського  порту  та служба капітана морського порту 
діють  на  підставі  положення  (  z0632-13  ), яке затверджується 
центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує   державну   політику  у  сферах  морського  і  річкового 
транспорту.
{  Стаття  75  в  редакції  Закону  N  4709-VI  (  4709-17  )  від 
17.05.2012 } 
     Стаття 76. Навігаційно-гідрографічне забезпечення 
                судноплавства 
     Навігаційно-гідрографічне    забезпечення   судноплавства   у 
внутрішніх  водах,  територіальному  морі  та  виключній  морській 
економічній зоні України здійснюється шляхом: 
     встановлення,  розвитку  та  утримання  засобів навігаційного 
обладнання,  яких  потребує  інтенсивність  руху  суден  і ступінь 
навігаційної небезпеки; 
     проведення гідрографічних зйомок; 
     збору навігаційної інформації; 
     своєчасної  підготовки,  видання  і  забезпечення мореплавців 
навігаційними  картами,  порадниками  та посібниками для плавання, 
навігаційними  повідомленнями  і  попередженнями та іншою сучасною 
навігаційно-гідрографічною інформацією.
{  Стаття  76  в  редакції  Закону  N  4709-VI  (  4709-17  )  від 
17.05.2012 } 
     Стаття 77. Призначення капітана морського порту 
     Капітан   морського   порту   призначається   на   посаду   і 
звільняється  з  посади  центральним  органом виконавчої влади, що 
забезпечує  формування  та  реалізує  державну  політику  у сферах 
морського  і річкового транспорту, за поданням центрального органу 
виконавчої  влади,  що  забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері   безпеки  на  морському  і  річковому  транспорті.  Капітан 
морського  порту  підпорядковується  керівнику центрального органу 
виконавчої  влади,  що  забезпечує реалізацію державної політики у 
сфері безпеки на морському і річковому транспорті.
{  Стаття  77  в  редакції  Закону  N  4709-VI  (  4709-17  )  від 
17.05.2012 } 
     Стаття 78. Функції капітана морського порту 
     До функцій капітана морського порту належать: 
     1)  державний  нагляд  за  дотриманням законодавства і правил 
мореплавства,   а   також   міжнародних   договорів  України  щодо 
мореплавства,  згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України; 
     2)   розгляд   справ  про  адміністративні  правопорушення  і 
накладення адміністративних стягнень; 
     3)  реєстрація  суден у Державному судновому реєстрі України, 
Судновій  книзі України і видача суднових документів, якщо інше не 
передбачено законодавством; 
     4) видача документів, зазначених у статті 51 цього Кодексу; 
     5)  перевірка суднових документів, дипломів і кваліфікаційних 
свідоцтв; 
     6)  видача  посвідчень  моряка  особам, які входять до складу 
суднового екіпажу; 
     7)  нагляд за дотриманням вимог щодо порядку заходження суден 
у морський порт і виходу з морського порту; 
     8)  нагляд  за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню 
навколишнього природного середовища; 
     9)  оформлення  приходу  суден  у  морський  порт  і виходу з 
морського порту ( z1230-13 ); 
     10)   нагляд   та  контроль  за  підприємствами,  що  надають 
лоцманські  послуги,  і  службою  регулювання  руху  суден у межах 
акваторії морського порту; 
     11)  нагляд  та  контроль  за  криговим  проведенням суден на 
підходах до морського порту і в межах його акваторії; 
     12)  видача дозволів на підняття майна, що затонуло в морі, а 
також на проведення будівельних робіт щодо гідротехнічних споруд у 
межах території та акваторії морського порту; 
     13) облік та розслідування аварійних морських подій; 
     14) керівництво службою капітана морського порту.
{  Стаття  78  в  редакції  Закону  N  4709-VI  (  4709-17  )  від 
17.05.2012 } 
     Стаття 79. Повноваження капітана морського порту 
     Розпорядження  капітана морського порту з питань забезпечення 
безпеки  мореплавства  і порядку в морському порту, що належать до 
його компетенції, обов’язкові для всіх суден, юридичних і фізичних 
осіб,  які перебувають в акваторії та на території цього морського 
порту. 
     Розпорядження  капітана  морського  порту може бути скасовано 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує реалізацію 
державної  політики  у  сфері  безпеки  на  морському та річковому 
транспорті,  або  адміністративним  судом у порядку, встановленому 
законодавством. 
     За порушення законодавства і правил щодо безпеки мореплавства 
та  порядку  в  морському  порту капітан морського порту має право 
накладати адміністративні стягнення відповідно до закону.
{  Стаття  79  в  редакції  Закону  N  4709-VI  (  4709-17  )  від 
17.05.2012 } 
     Стаття 80. Затримання суден і вантажів 
     Судно  або  вантаж  можуть  бути  затримані в морському порту 
капітаном   порту  до  достатнього  забезпечення  морської  вимоги 
судновласником або вантажовласником на: 
     прохання особи,  яка   має   морську   вимогу,   обґрунтовану 
загальною  аварією,  рятуванням,  договором  перевезення  вантажу, 
зіткненням суден або іншим заподіянням шкоди; 
     морську вимогу порту, зумовлену пошкодженням портових споруд, 
іншого майна та навігаційного обладнання, розташованого в порту; 
     морську  вимогу  центрального  органу  виконавчої  влади,  що 
реалізує   державну  політику  із  здійснення  державного  нагляду 
(контролю)  у  сфері  охорони навколишнього природного середовища, 
зумовлену порушенням природоохоронного законодавства України. 
     Відповідальність  за    збитки,    завдані    необгрунтованим 
затриманням судна  або  вантажу,  несуть  особи,  на  вимогу  яких 
відбулося затримання.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code