Аукціон без оголошення ціни

Аукціон без оголошення ціни
5.1. Аукціон без оголошення ціни може застосовуватись у разі, коли об’єкт пропонувався на продаж на аукціоні за методом зниження ціни і через відсутність заяв не був проданий.
5.2. Аукціон без оголошення ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.
5.3. Початкова ціна об’єкта не встановлюється. Відомості про початкову ціну та про гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення.
5.4. Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об’єкта.
5.5. Учасники аукціону пропонують ціну об’єкта, з якої розпочнеться торг. Початком торгів вважається момент оголошення найбільшої ціни, запропонованої учасниками аукціону.
Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків ціни, з якої розпочався торг. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну.
5.6. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення найбільшої ціни, запропонованої учасниками аукціону як стартової, не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор може одночасно з ударом молотка оголосити про придбання об’єкта тією особою, що запропонувала цю ціну.
VI. Конкурсна комісія з продажу об’єктів малої приватизації
6.1. Конкурсна комісія з продажу об’єктів малої приватизації (далі – комісія) створюється у кількості від 5 до 9 осіб із представників державного органу приватизації, органу виконавчої влади, відповідної місцевої ради, трудового колективу об’єкта, що приватизується, у разі необхідності – спеціалістів, експертів у відповідних галузях.
6.2. Основні принципи діяльності комісії:
дотримання вимог законодавства;
колегіальність та обґрунтованість прийнятих рішень;
рівність усіх учасників конкурсу;
професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу).
6.3. Склад комісії затверджується наказом державного органу приватизації у місячний строк з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта шляхом продажу за конкурсом. Зміни у складі комісії затверджуються наказами відповідного державного органу приватизації. Голова комісії призначається Фондом державного майна України і є представником державного органу приватизації.
6.4. Конкурсна комісія у межах своїх повноважень:
розробляє умови конкурсу та визначає строк (термін) його проведення;
затверджує інформаційне повідомлення про проведення конкурсу;
розкриває конверти та розглядає пропозиції учасників конкурсу щодо їх зобов’язань з виконання умов конкурсу;
складає список учасників конкурсу;
визначає переможця конкурсу.
6.5. Комісія має право:
під час розробки умов конкурсу вносити пропозиції державному органу приватизації щодо запитів до органів державної влади, підприємств, установ, організацій стосовно подання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;
вносити пропозиції державному органу приватизації щодо подання запитів спеціалістам, експертам;
за наявності відповідного рішення державного органу приватизації, якщо конкурс не відбувся, розробляти зміни умов конкурсу при повторному продажу об’єкта;
запрошувати покупця або уповноважену ним особу на засідання комісії для надання роз’яснень з питань, які виникли у комісії під час розгляду отриманих від нього документів, пропозицій;
заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів, залучених до роботи комісії.
6.6. Члени комісії не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з учасниками конкурсу, не мають права самостійно вести переговори щодо умов конкурсу з його учасниками.
Члени комісії не мають права розголошувати інформацію про склад комісії, учасників конкурсу, їх кількість та зміст пропозицій, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
6.7. Члени комісії зобов\’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення голови комісії.
При ухиленні членом комісії від виконання своїх обов\’язків державний орган приватизації звертається до відповідного органу державної влади, підприємства, установи, організації, які надавали кандидатуру члена комісії, з метою заміни такого члена комісії.
6.8. На першому засіданні комісії зі складу її членів призначається відповідальний секретар, який організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією, забезпечує виконання доручень голови, інформує всіх членів комісії про дату, час і місце проведення її засідань, ведення, оформлення та подання на затвердження державному органу приватизації протоколів засідань комісії. Повідомлення можуть надсилатися поштою, факсом, електронною поштою.
Голова комісії ознайомлює членів комісії з функціями, правами і порядком роботи комісії та обов\’язками її членів відповідно до цього Порядку.
6.9. Члени комісії мають право ухвального голосу при розгляді пропозицій учасників конкурсу та під час розробки умов конкурсу.
Засідання комісії є правомочними, якщо на них присутня більшість осіб, що входять до складу комісії. Засідання комісії щодо розробки умов продажу та визначення переможця конкурсу є закритими. Усі рішення комісії приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування (тільки «за» або «проти»). У разі однакової кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.
6.10. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, у якому відповідно до порядку денного зазначаються такі відомості:
умови конкурсу;
пропозиції учасників конкурсу;
відомості про учасників конкурсу;
ціна продажу об’єкта;
переможець конкурсу.
6.11. Протоколи засідань комісії підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії і подаються на затвердження відповідному державному органу приватизації у триденний строк з дня проведення конкурсу.
6.12. Діяльність комісії припиняється наказом державного органу приватизації.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code