Права та обов\’язки іпотекодержателя у разі визнання прилюдних торгів такими, що не відбулися 
     Протягом десяти  днів  з  дня  оголошення  прилюдних   торгів 
такими,  що  не  відбулися,  іпотекодержателі  та  інші  кредитори 
боржника відповідно до пріоритету їх  зареєстрованих  вимог  мають 
право  придбати  предмет іпотеки за початковою ціною шляхом заліку 
своїх забезпечених вимог в рахунок ціни  майна.  У  цьому  випадку 
придбання    предмета   іпотеки   іпотекодержателем   оформлюється 
протоколом  і  актом  про  реалізацію  предмета іпотеки у порядку, 
встановленому  статтею  47  цього  Закону,  а нотаріус на підставі 
такого  акта  видає  свідоцтво  про  придбання  майна  з прилюдних 
торгів,  якщо  прилюдні торги не відбулися. { Частина перша статті 
49  із змінами, внесеними згідно із Законами N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від 15.12.2005, N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010 } 
     Якщо іпотекодержатель  не  скористався  правом,  передбаченим 
частиною першою цієї  статті,  за  результатами  перших  прилюдних 
торгів, призначається проведення на тих же умовах других прилюдних 
торгів,  які  мають  відбутися  протягом  одного  місяця   з   дня 
проведення   перших   прилюдних  торгів.  Початкова  ціна  продажу 
предмета іпотеки на других прилюдних торгах може бути зменшеною не 
більше  ніж  на 25 відсотків. Якщо іпотекодержатель не скористався 
правом,  передбаченим частиною першою цієї статті, за результатами 
других  прилюдних  торгів  призначається  проведення у тому самому 
порядку  третіх  прилюдних торгів. Початкова ціна продажу предмета 
іпотеки  на третіх прилюдних торгах може бути зменшена не більш як 
на   50  відсотків  початкової  вартості  майна  {  Частина  друга 
статті  49  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законами N 3201-IV 
( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 3795-VI ( 3795-17 ) від 22.09.2011 } 
     Якщо  іпотекодержатель  не  скористався  правом, передбаченим 
частиною  першою  цієї  статті,  за  результатами третіх прилюдних 
торгів,  іпотека  може бути припиненою за рішенням суду. { Частина 
третя  статті  49  в  редакції  Закону  N  3201-IV ( 3201-15 ) від 
15.12.2005;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 3795-VI 
( 3795-17 ) від 22.09.2011 } 
     Стаття 50. Припинення прав та вимог на предмет іпотеки після 
                його реалізації 
     Після продажу  предмета  іпотеки  на  прилюдних  торгах   або 
продажу  предмета  іпотеки  відповідно  до  статті 38 цього Закону 
припиняються будь-які права  та  вимоги  інших  осіб  на  нерухоме 
майно,  що  було  предметом  іпотеки,  які виникли після державної 
реєстрації іпотеки за іпотечним  договором,  згідно  з  яким  було 
звернене   стягнення   на   предмет   іпотеки.   Це   правило   не 
застосовується у разі придбання предмета іпотеки іпотекодавцем. 
     Стаття 51. Наслідки вилучення (викупу) предмета іпотеки 
                для державних чи суспільних потреб 
     У разі,   коли   предмет  іпотеки  вилучено  (викуплено)  для 
державних   чи   суспільних   потреб   відповідно    до    закону, 
іпотекодержатель  має  право  вимагати  від  боржника дострокового 
виконання основного зобов\’язання,  а у  разі  його  невиконання  – 
право  на  першочергове задоволення своїх вимог за рахунок коштів, 
що підлягають виплаті іпотекодавцю,  або за рахунок іншого  майна, 
що  набувається  іпотекодавцем  у  зв\’язку  з вилученням (викупом) 
відповідного нерухомого майна. 

Posted in Без категорії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code