Іпотечний договір

Іпотечний договір 
     Іпотечний договір  укладається  між  одним   або   декількома 
іпотекодавцями  та  іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає 
нотаріальному посвідченню.  Іпотечний договір повинен містити такі 
істотні умови: 
     1) для  іпотекодавця  та  іпотекодержателя  –  юридичних осіб 
відомості про: 
     для резидентів   –    найменування,    місцезнаходження    та 
ідентифікаційний  код  в  Єдиному  державному реєстрі юридичних та 
фізичних  осіб  –  підприємців;  (  Абзац  другий пункту 1 частини 
першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 
     для нерезидентів – найменування, місцезнаходження та державу, 
де зареєстровано особу; 
     для іпотекодавця   та   іпотекодержателя   –   фізичних  осіб 
відомості про: 
     для  громадян  України  –  прізвище, ім\’я, по батькові, місце 
проживання     із    зазначенням    адреси    та    індивідуальний 
ідентифікаційний  номер  у  Державному  реєстрі  фізичних  осіб  – 
платників  податків та інших обов\’язкових платежів; { Абзац п\’ятий 
пункту  1 частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 } 
     для іноземців,  осіб  без громадянства – прізвище,  ім\’я,  по 
батькові (за наявності),  адресу постійного  місця  проживання  за 
межами України; 
     2)  зміст  та  розмір основного зобов\’язання, строк і порядок 
його  виконання  та/або посилання на правочин, у якому встановлено 
основне  зобов\’язання;  (  Пункт  2  частини  першої  статті 18 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 
15.12.2005 ) 
     3)  опис  предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, 
та/або  його  реєстраційні дані, у тому числі кадастровий номер. У 
разі   іпотеки   земельної  ділянки  має  зазначатися  її  цільове 
призначення;
{  Пункт  3  частини  першої статті 18 в редакції Закону N 4188-VI 
( 4188-17 ) від 20.12.2011 } 
     4)  посилання на видачу заставної або її відсутність.
{ Пункт 4 частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
     У  разі  відсутності  в іпотечному договорі однієї з вказаних 
вище  істотних  умов  він може бути визнаний недійсним на підставі 
рішення суду.
{  Частина друга статті 18 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від 15.12.2005 } 
     Іпотечний договір   може  містити  інші  положення,  зокрема, 
визначення вартості предмета іпотеки,  посилання на  документ,  що 
підтверджує  право  власності  іпотекодавця  на  предмет  іпотеки, 
відомості про обмеження та обтяження прав іпотекодавця на  предмет 
іпотеки,   визначення   способу  звернення  стягнення  на  предмет 
іпотеки. 
     Іпотечний договір   та   договір,   що   обумовлює    основне 
зобов\’язання,  можуть  бути  оформлені у вигляді одного документа. 
Цей документ за формою  і  змістом  повинен  відповідати  вимогам, 
встановленим у цій статті,  та вимогам,  встановленим законом, для 
договору, який визначає основне зобов\’язання. 
     У разі  якщо  іпотекою  забезпечується   повернення   позики, 
кредиту для придбання нерухомого майна, яке передається в іпотеку, 
договір  купівлі-продажу  цього  нерухомого  майна  та   іпотечний 
договір можуть укладатися одночасно. 
     Стаття 19. Внесення змін і доповнень до іпотечного договору 
     Зміни   і   доповнення   до  іпотечного  договору  підлягають 
нотаріальному  посвідченню.  Відповідні  відомості  про зміну умов 
обтяження   нерухомого   майна   іпотекою   підлягають   державній 
реєстрації у встановленому законом порядку. Після видачі заставної 
зміни  і  доповнення  до  іпотечного  договору  і  договору,  яким 
обумовлене  основне  зобов\’язання,  можуть  вноситися  лише  після 
анулювання   заставної   і   видачі  нової  заставної  в  порядку, 
встановленому частиною четвертою статті 20 цього Закону. ( Частина 
перша  статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 
     Будь-яке збільшення основного зобов\’язання або  процентів  за 
основним зобов\’язанням,  крім випадків, коли таке збільшення прямо 
передбачене  іпотечним  договором,  може  бути   здійснене   після 
державної   реєстрації   відповідних  відомостей  про  зміну  умов 
обтяження   нерухомого    майна    іпотекою.    Таке    збільшення 
підпорядковується    пріоритету    вимоги   за   будь-яким   іншим 
зобов\’язанням,   забезпеченим   предметом   іпотеки,   яка    була 
зареєстрована  до  реєстрації  відповідної  зміни  умов  обтяження 
нерухомого  майна  іпотекою.  У разі коригування графіка виконання 
основного  зобов\’язання  у  зв\’язку  з  його частковим достроковим 
погашенням  анулювання  заставної  і  видача  нової заставної не є 
обов\’язковими.  (  Частина  друга  статті 19 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code