Правові наслідки порушення обов\’язків іпотекодавця 
     У разі   порушення   іпотекодавцем  обов\’язків,  встановлених 
іпотечним   договором,   іпотекодержатель   має   право   вимагати 
дострокового  виконання  основного  зобов\’язання,  а  в  разі його 
невиконання – звернути стягнення на предмет іпотеки. 
     У разі порушення іпотекодавцем обов\’язків щодо збереження  чи 
страхування  предмета  іпотеки  іпотекодержатель може скористатися 
правами,  визначеними згідно з частиною першою  цієї  статті,  або 
вжити  заходів  для  збереження  чи страхування предмета іпотеки у 
власних інтересах та за власний кошт.  Іпотекодавець  зобов\’язаний 
негайно  на  вимогу  іпотекодержателя  відшкодувати останньому всі 
витрати,  понесені у зв\’язку з вжиттям заходів щодо збереження  та 
страхування предмета іпотеки. 
     Правочин щодо  відчуження  іпотекодавцем переданого в іпотеку 
майна або його передачі в наступну  іпотеку,  спільну  діяльність, 
лізинг,  оренду  чи  користування  без  згоди  іпотекодержателя  є 
недійсним. 
     Стаття 13. Наступна іпотека 
     Предмет іпотеки може бути переданий  в  наступну  іпотеку  за 
згодою  попередніх  іпотекодержателів,  якщо  інше  не встановлено 
попереднім  іпотечним  договором.  Попередня  іпотека  має   вищий 
пріоритет  над наступними іпотеками.  Наступна іпотека,  предметом 
якої є декілька об\’єктів,  що належать різним особам і є предметом 
попередньої   іпотеки,   допускається  за  згодою  власників  усіх 
об\’єктів нерухомого майна, переданих в спільну іпотеку. 
 
     (  Частину  другу  статті  13  виключено  на  підставі Закону 
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 
 
     У разі  звернення  стягнення  на  предмет  іпотеки  наступним 
іпотекодержателем  попередній  іпотекодержатель  також  має  право 
звернути стягнення на предмет іпотеки, навіть якщо строк виконання 
основного  зобов\’язання  перед  попереднім іпотекодержателем ще не 
настав.  Якщо  попередній  іпотекодержатель  не  скористався   цим 
правом,  попередня іпотека є дійсною до повного задоволення вимоги 
попереднього іпотекодержателя за основним зобов\’язанням,  а  право 
власності на предмет іпотеки переходить до нового власника разом з 
обтяженням цього майна попередньою іпотекою. 
     Попередній іпотекодержатель має право на  підставі  письмової 
заяви   припинити   звернення   стягнення   на   предмет  іпотеки, 
ініційоване  наступним  іпотекодержателем,  якщо  таке   стягнення 
матиме    наслідком   неповне   задоволення   вимог   попереднього 
іпотекодержателя.  У цьому разі вимоги наступного іпотекодержателя 
підлягають   задоволенню  після  звернення  стягнення  на  предмет 
іпотеки попереднім іпотекодержателем і після  повного  задоволення 
його вимог, забезпечених іпотекою. 
     У разі  звернення  стягнення  на  предмет  іпотеки попереднім 
іпотекодержателем  наступний  іпотекодержатель  також  має   право 
звернути стягнення на предмет іпотеки, навіть якщо строк виконання 
основного  зобов\’язання  перед  наступним   іпотекодержателем   не 
настав. 
     При зверненні  стягнення  на  нерухоме майно,  що є предметом 
декількох  іпотек,  вимоги  кожного  наступного   іпотекодержателя 
задовольняються    після   повного   задоволення   вимог   кожного 
попереднього іпотекодержателя згідно з пріоритетом та розміром цих 
вимог. 

Posted in Без категорії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code