Особливості іпотеки об\’єктів права державної чи комунальної власності

Особливості іпотеки об\’єктів права державної чи комунальної власності 
     Предметом іпотеки може бути нерухоме  майно,  що  є  об\’єктом 
права   державної   чи   комунальної  власності  і  закріплене  за 
відповідним державним  чи  комунальним  підприємством,  установою, 
організацією  на праві господарського відання.  Передача в іпотеку 
цього майна здійснюється після отримання у  встановленому  законом 
порядку   згоди   органу   державної  влади  чи  органу  місцевого 
самоврядування,  до сфери господарського  відання  якого  належить 
відповідне  державне  чи  комунальне  підприємство,  установа  або 
організація.   Продаж   предмета  іпотеки,  що  є  об\’єктом  права 
державної  чи  комунальної  власності,  здійснюється з урахуванням 
вимог   законів  України  \”Про  приватизацію  невеликих  державних 
підприємств  (малу  приватизацію)\” ( 2171-12 ) та \”Про особливості 
приватизації  об\’єктів  незавершеного  будівництва\”  (  1953-14 ). 
{ Частина  перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
     Забороняється передача в  іпотеку  об\’єктів  права  державної 
власності, що не підлягають приватизації. 
     Предметом   іпотеки   не   можуть  бути  пам\’ятки  культурної 
спадщини, занесені до Переліку пам\’яток культурної спадщини, що не 
підлягають приватизації ( 574-17 ).
{  Частина третя статті 14 в редакції Закону N 2518-VI ( 2518-17 ) 
від 09.09.2010 } 
     Стаття 15. Особливості іпотеки земельних ділянок 
     Іпотека  земельних  ділянок  здійснюється відповідно до цього 
Закону.   Заборони   та  обмеження  щодо  відчуження  і  цільового 
використання  земельних  ділянок,  встановлені  Земельним кодексом 
України  (  2768-14  ),  є чинними при їх іпотеці. ( Частина перша 
статті  15  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3201-IV 
( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 
     Реалізація переданих    в    іпотеку    земельних     ділянок 
сільськогосподарського  призначення  при  зверненні  стягнення  на 
предмет  іпотеки  здійснюється  на  прилюдних  торгах.   Покупцями 
земельних  ділянок  сільськогосподарського призначення можуть бути 
особи, визначені Земельним кодексом України ( 2768-14 ). 
     Дія цього Закону не  поширюється  на  земельні  ділянки,  які 
перебувають  у  державній чи комунальній власності і не підлягають 
приватизації. 
     Стаття 16. Особливості іпотеки об\’єктів незавершеного 
                будівництва 
 
     (  Частину  першу  статті  16  виключено  на  підставі Закону 
N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005 ) 
 
     Передача   в   іпотеку   об\’єктів  незавершеного  будівництва 
здійснюється  шляхом  передачі в іпотеку прав на земельну ділянку, 
на  якій  розташований  об\’єкт незавершеного будівництва, об\’єктів 
незавершеного будівництва та майнових прав на них. { Частина друга 
статті 16 в редакції Законів N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, 
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 } 
     Обтяження об\’єкта незавершеного будівництва іпотекою підлягає 
державній   реєстрації  у  встановленому  законодавством  порядку. 
(  Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005 ) 
     Після завершення   будівництва  будівля  (споруда),  житловий 
будинок  або  житлова  квартира  залишається   предметом   іпотеки 
відповідно до іпотечного договору. 
     У разі  передачі  в іпотеку об\’єкта незавершеного будівництва 
забудовником і звернення стягнення на завершену будівлю  (споруду) 
іпотека  не поширюється на ту її частину,  яка виділена в натурі і 
була   придбана   будь-якою   особою   (покупцем)   на    підставі 
цивільно-правового  договору  шляхом  повної сплати її вартості до 
моменту прийняття рішення про звернення стягнення,  якщо  інше  не 
встановлено  договором  з  покупцем.  Після звернення стягнення до 
нового  власника  завершеної   будівлі   (споруди)   або   об\’єкта 
незавершеного  будівництва  переходять визначені договором права і 
обов\’язки забудовника щодо третіх осіб-покупців. 

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code