Організація маневрової роботи

Організація маневрової роботи
 
     1. Маневрова робота здійснюється згідно з технологічним процесом роботи підприємства або структурного підрозділу, що забезпечує:
     задоволення потреб організацій, що обслуговуються, в технологічних перевезеннях;
     безперебійне обслуговування об\’єктів підприємства або структурного підрозділу (цехів, складів, ділянок, інших підрозділів тощо) та контрагентів;
     своєчасне подавання рухомого складу під вантажні операції та забирання його після закінчення вантажних операцій;
     безперебійне приймання поїздів, передавальних та маневрових составів із залізничної станції Укрзалізниці на під\’їзні колії підприємств МПЗТ та їх розформування;
     своєчасне формування поїздів, передавальних та маневрових составів відповідно до цих ПТЕ;
     найкраще використання маневрових засобів і технічних пристроїв;
     безпеку руху поїздів та маневрових переміщень;
     безпеку людей і схоронність рухомого складу та вантажів, що перевозяться.
 
     2. Маневри на коліях повинні проводитися за вказівкою тільки одного працівника – чергового по станції (начальника зміни, диспетчера).
 
     3. Операціями щодо переміщення локомотива, що виконує маневри, повинен керувати один працівник: керівник маневрів – складач поїздів (або особа, що виконує його обов\’язки).
 
     4. Посади працівників, на яких покладаються обов\’язки керівників маневрів у кожному маневровому районі, а також розподіл обов\’язків між зазначеними працівниками щодо керування маневрами затверджуються керівником підприємства або структурного підрозділу, якому підпорядкований цей маневровий район, та вказуються в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     5. Основним засобом передачі вказівок у маневровій роботі повинен бути радіозв\’язок, а за необхідності – двосторонній парковий зв\’язок.
 
     6. Сигнали під час маневрової роботи подаються світлофорами, сигнальними приладами та ручними сигнальними приладами.
 
     7. Не дозволяється машиністу локомотива та спеціального самохідного рухомого складу, що виконують маневрову роботу, приводити в рух локомотив і рухомий склад без отримання вказівки керівника маневрів особисто, за допомогою радіозв\’язку, пристроїв гучномовного зв\’язку або сигналу, що подається ручними сигнальними приладами. Крім указівки або сигналу керівника маневрів, перед виїздом на стрілки централізованих маневрових маршрутів машиніст локомотива чи спеціального самохідного рухомого складу зобов\’язаний переконатися в наявності дозвільного показання маневрового світлофора, а на нецентралізовані стрілки – отримати від чергового стрілочного поста або іншої особи, призначеної для переведення стрілок, сигнал або повідомлення (особисто чи по радіозв\’язку) про готовність стрілок до маневрових переміщень. У разі відсутності маневрових світлофорів перед виїздом на централізовані стрілки машиніст локомотива чи спеціального рухомого складу повинен отримати повідомлення про готовність стрілок до маневрових переміщень від чергового по станції (начальника зміни, диспетчера) особисто, за допомогою радіозв\’язку, пристроїв гучномовного зв\’язку або через керівника маневрів. Виїзд на централізовані стрілки, що передані на місцеве управління, дозволяється за вказівкою або сигналом керівника маневрів.
 
     8. Порядок використання пристроїв радіозв\’язку та гучномовного зв\’язку під час виконання маневрової роботи вказується в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     9. Залізничні колії підприємств МПЗТ та їх структурних підрозділів залежно від місцевих умов можуть поділятися на маневрові райони, за якими закріплюються маневрові локомотиви та бригади. Допускається розподіл колій на маневрові райони без закріплення за ними маневрових локомотивів та бригад.
 
     10. У кожному маневровому районі, як правило, працює один маневровий локомотив. В окремих районах у разі необхідності можуть допускатися до роботи два і більше маневрових локомотивів.
     Порядок роботи, що забезпечує безпеку руху двох і більше маневрових локомотивів в одному маневровому районі, встановлюється керівником підприємства або структурного підрозділу, у підпорядкуванні якого перебуває цей маневровий район, та вказується в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     11. Переміщення маневрового локомотива (з вагонами або без них) із одного маневрового району в інший допускається тільки з дозволу особи, яка розпоряджається маневрами, – чергового по станції (начальника зміни, диспетчера). Прямування локомотива із одного району в інший повинно бути погоджене зі складачем, що перебуває у маневровому районі, куди треба буде переміщатися. Порядок погодження визначається в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     12. Маневровими переміщеннями локомотива, що не обслуговується складальною бригадою, керує працівник, який має право проводити маневри в цьому районі.
 
     13. Допустимі швидкості під час маневрових переміщень по коліях встановлюються керівником підприємства або структурного підрозділу виходячи із стану залізничної колії потужності локомотива і вказуються в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     14. Маневри можуть проводитися зі швидкістю не більше:
     60 км/год – у разі прямування по вільних коліях поодиноких локомотивів та локомотивів з вагонами, причепленими позаду, з увімкненими й випробуваними автогальмами;
     40 км/год – у разі прямування по вільних коліях поодиноких локомотивів та локомотивів з вагонами, причепленими позаду;
     25 км/год – у разі руху вагонами вперед по вільних коліях;
     15 км/год – у разі руху з вагонами, зайнятими людьми, а також з негабаритними вантажами бокової й нижньої негабаритності 4-го, 5-го та 6-го ступенів;
     3 км/год – у разі підходу локомотива (з вагонами або без них) до вагонів.
 
     15. Рух маневрових составів, спеціального самохідного рухомого складу та поодиноких локомотивів зі швидкістю 60 км/год дозволяється тільки у тих випадках, коли машиніст попереджений про вільність колії.
     Якщо машиніста не повідомлено про вільність колії, то він зобов\’язаний прямувати з особливою пильністю та такою швидкістю, яка б забезпечила своєчасну зупинку в разі появи перешкоди для подальшого руху.
 
     16. Швидкість переміщення рухомого складу по вагонних вагах (залежно від конструкції ваг) і під час постановки вагонів на вагоноперекидачі вказується в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     17. Швидкість руху по естакадах вказується в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     18. Для переміщення вагонів біля фронтів навантаження-вивантаження, для подавання вагонів та їх прибирання від окремих агрегатів установок можуть використовуватися спеціальні маневрові засоби (дистанційно керовані локомотиви, лебідки та інші пристрої).
     Порядок використання спеціальних маневрових засобів залежно від місцевих умов установлюється керівником підприємства або структурного підрозділу, на балансі яких обліковуються ці засоби.
 
     19. Маневри на головних коліях або з перехрещенням їх, а також з виїздом за вхідні стрілки можуть допускатися в кожному випадку тільки з дозволу чергового по станції (начальника зміни, диспетчера) при закритому положенні вхідних сигналів, що огороджують вхід на колії та стрілки, на яких проводяться маневри.
 
     20. Не дозволяються маневри з виходом состава за межі станції на перегін на одноколійних і по неправильній колії на двоколійних ділянках без згоди чергового по станції (начальника зміни, диспетчера) та чергового (начальника зміни, диспетчера) по сусідній станції й без встановленого дозволу, що видається машиністу локомотива або спеціального самохідного рухомого складу.
     Маневри з виходом состава за межі станції по правильній колії на двоколійних ділянках допускаються за згодою чергового по станції (начальника зміни, диспетчера).
 
     21. Маневри на коліях, що розташовані на ухилах, де створюється небезпека виходу рухомого складу на перегін, на маршрути прямування поїздів, передавальних та маневрових составів або в інші маневрові райони, дозволяється проводити тільки за умови постановки локомотива з боку спуску і ввімкнення та випробування автогальм вагонів. У разі неможливості постановки локомотива з боку спуску маневри на таких коліях повинні проводитися шляхом осаджування, а автогальма вагонів повинні бути ввімкнені та випробувані. Порядок проведення маневрів, що забезпечує безпеку руху на коліях, установлюється керівником підприємства та вказується в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     22. Маневри на станційних коліях, розташованих на ухилах, де створюється небезпека виходу рухомого складу на перегін або в інші маневрові райони, виконуються за умови постановки локомотива з боку ухилу з ввімкненням і випробуванням автогальм вагонів. У разі неможливості постановки локомотива з боку ухилу в усіх випадках повинні вживатися інші запобіжні заходи (постановка стрілок в ізолююче положення, укладання башмаків під окремі відчепи тощо), що унеможливлять вихід вагонів на перегін, маршрути прямування передавальних составів і поїздів, інших маневрових составів або в інші маневрові райони.
 
     23. Перелік районів і колій, розташованих на ухилах, де під час маневрів створюється небезпека виходу вагонів на перегін, на маршрути прямування маневрових составів або в інші маневрові райони, а також додаткові заходи щодо забезпечення безпеки руху, які повинні виконуватися в цих районах під час маневрів, вказуються в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     24. Складач поїздів зобов\’язаний особливо пильно перевірити положення стрілок і переконатися у відсутності перешкод для руху перед заїздом маневрового состава (локомотива) на колії районів, де стрілки не обслуговуються черговими стрілочних постів.
     Перед заїздом у такі райони спеціального самохідного рухомого складу, кранів та інших самохідних одиниць на залізничному ходу порядок перевірки положення колій і стрілок установлюється керівником підприємства і вказується в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     25. Рухомий склад на коліях повинен установлюватися в межах, позначених граничними стовпчиками.
 
     26. Состави поїздів, передавальні состави, що стоять на коліях без локомотива, вагони та спеціальний рухомий склад повинні бути надійно закріплені від самовільного зрушення з місця гальмовими башмаками або ручними гальмами.
 
     27. Норми й основні правила закріплення вагонів та составів установлюються керівником підприємства, а необхідність і порядок закріплення вагонів та составів на коліях залежно від місцевих умов указуються в Інструкції з організації руху або ТРА станції. Зокрема, встановлюється, на яких коліях (ділянках колій) та як повинні закріплюватися вагони й состави від самовільного зрушення з місця, хто повинен виконувати ці операції, а також вилучати гальмові башмаки з-під вагонів або відпускати ручні гальма.
 
     28. Машиністи локомотивів поїздів та передавальних составів, що прибули, перед відчепленням локомотива від состава зобов\’язані в усіх випадках загальмовувати состав автоматичними гальмами. Машиністам локомотивів, що прибули з поїздами та передавальними составами, не дозволяється відчіплювати локомотив від состава, а машиністам маневрових локомотивів – від\’їжджати від состава, не переконавшись особисто або не отримавши повідомлення про його закріплення в порядку, установленому в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     29. У разі виникнення небезпеки виходу рухомого складу на перегін, на маршрути прямування поїздів, передавальних та маневрових составів або в інший маневровий район черговий по станції (начальник зміни, диспетчер) зобов\’язаний негайно використати усі наявні в його розпорядженні засоби для його зупинки, а в разі виходу рухомого складу – повідомити про це машиністів поїздів, передавальних составів та маневрових локомотивів, складачів поїздів, сигналістів, чергових стрілочних постів, переїздів та інших працівників з метою вжиття заходів щодо затримання зустрічних поїздів, передавальних та маневрових составів і зупинки рухомого складу, що самовільно рухається.
 
     30. У разі виникнення сильного вітру працівники, робота яких пов\’язана з рухом, кожний на своєму посту, зобов\’язані перевіряти надійність закріплення рухомого складу.
 
     31. Вагони з небезпечними вантажами в разі стоянки на залізничних коліях поза поїздами або передавальними составами, за винятком тих, що перебувають під накопиченням, повинні встановлюватися на спеціалізованих коліях, вказаних в Інструкції з організації руху або ТРА станції. Такі вагони повинні бути зчеплені, надійно закріплені гальмовими башмаками й огороджені переносними сигналами зупинки. Стрілки, що ведуть на колію стоянки зазначених вагонів, установлюються в положення, що унеможливлює заїзд на цю колію.
 
     32. У разі перебування вагонів з небезпечними вантажами під накопиченням на залізничних коліях слід ужити особливих запобіжних заходів відповідно до Правил перевезення вантажів залізничним транспортом України.
 
     33. Локомотивні бригади повинні бути закріплені за визначеними маневровими локомотивами.
 
     34. Локомотивні та складальні бригади (або інші працівники, відповідальні за маневрову роботу та які безпосередньо її виконують) повинні знати порядок маневрової роботи, вказаний в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     35. У разі проведення маневрів у місцях роботи колійних бригад з пересіченням переїздів, на коліях організацій, що обслуговуються, вагонних та локомотивних депо, майстерень та інших коліях складальні та локомотивні бригади повинні виявляти особливу пильність, вчасно подавати звукові сигнали в разі наближення до людей, що перебувають біля колії, на переходах або платформах, а також попереджувати про рух групи людей, які виконують навантаження-вивантаження, ремонт колії, вагонів тощо.
 
     36. Маневрова робота виконується складачем поїздів або складальною бригадою (складачем поїздів і його помічником), локомотивною бригадою або одним машиністом.
 
     37. Кількісний склад локомотивних та складальних бригад, зайнятих на маневрах, і порядок організації роботи залежно від місцевих умов установлюються керівником підприємства або структурного підрозділу, у підпорядкуванні якого перебувають ці бригади.
 
     38. Маневри із составами поїздів, передавальними составами і спеціальним самохідним рухомим складом, що прибувають без супроводження складачем поїздів, проводяться в порядку, встановленому в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     39. Складач поїздів зобов\’язаний:
     формувати состави, суворо дотримуючись вимог цих ПТЕ;
     забезпечувати правильне розташування та узгодженість дій усіх працівників, які беруть участь у проведенні маневрів, на основі ознайомлення їх з планом та способами виконання наступної маневрової роботи;
     точно та вчасно виконувати завдання на маневрову роботу;
     організовувати маневрову роботу так, щоб були забезпечені безпека руху, особиста безпека працівників, зайнятих на маневрах, схоронність рухомого складу та вантажу. Маневри з вагонами, зайнятими людьми, негабаритними та небезпечними вантажами слід проводити з особливою обережністю.
 
     40. Локомотивна бригада в разі проведення маневрів зобов\’язана:
     точно та вчасно виконувати завдання на маневрову роботу;
     уважно стежити за сигналами, що подаються, точно та вчасно виконувати сигнали та вказівки про переміщення;
     уважно стежити за людьми, які перебувають на коліях, положенням стрілок та розташуванням рухомого складу;
     негайно вживати заходів щодо зупинки рухомого складу у випадках виникнення небезпеки для людей і виявлення несправностей та перешкод, що загрожують безпеці руху.
 
     41. Управління локомотивом і спеціальним самохідним рухомим складом під час маневрів здійснює машиніст. Машиніст може доручити управління локомотивом (спеціальним самохідним рухомим складом) помічнику машиніста або дублеру машиніста тільки під своїм наглядом з повною відповідальністю за їх дії.
 
     42. Машиністу локомотива чи спеціального самохідного рухомого складу не дозволяється передавати управління своєму помічнику за несприятливих умов видимості та складного профілю колії.
 
     43. У разі втрати видимості складача або його помічника та відсутності з ним радіозв\’язку машиніст зобов\’язаний негайно зупинитися та з\’ясувати їх місцезнаходження.
 
     44. Сигнали, що подаються, а також вказівки, що отримуються через радіозв\’язок або пристрої гучномовного зв\’язку, машиніст зобов\’язаний підтвердити свистком локомотива або коротким повторенням вказівки.
     Якщо машиніст не впевнений у правильності сприйняття сигналу або вказівки чи не знає плану маневрової роботи, він повинен зупинитися та з\’ясувати становище.
 
     45. У разі руху вагонами вперед керівник маневрів повинен подавати сигнал про початок руху з наступним виїздом на стрілки, лише переконавшись у тому, що маневровий світлофор перебуває у відкритому стані, або після одержання сигналу (повідомлення) від чергового стрілочного поста, чергового по станції (начальника зміни, диспетчера), оператора поста централізації про готовність стрілок до маневрового переміщення.
 
     46. Проїзд маневрового світлофора із заборонним показанням (через несправність, зайнятість ізольованої секції тощо) за наявності готового маршруту дозволяється тільки за розпорядженням особи, що керує маневрами.
 
     47. Перед початком маневрової роботи складач поїздів зобов\’язаний:
     ознайомитися з наявністю та розташуванням рухомого складу на коліях маневрового району, в якому мають відбутися маневри, перевірити закріплення рухомого складу, переконатися в наявності гальмових башмаків;
     переконатися, що всі працівники, які беруть участь у маневрах, у тому числі й локомотивна бригада, в повному складі перебувають на своїх місцях;
     ознайомити машиніста та інших працівників, які беруть участь у маневрах, з планом майбутніх маневрів та порядком їх виконання;
     перевірити, чи немає перешкод для переміщення вагонів (гальмових башмаків під колесами тощо).
 
     48. Під час проведення маневрів складач поїздів та його помічник зобов\’язані:
     не допускати переміщень маневрових составів, не переконавшись у тому, що всі вагони зчеплені між собою та з локомотивом;
     перед початком зчіплювання перевіряти правильність положення рукояток розчіпних важелів обох вагонів, а після розчеплення опускати ці рукоятки у вертикальне положення;
     стежити за вчасною підготовкою стрілок до маневрових переміщень, вчасною та правильною подачею сигналів сигналістами, черговими стрілочних постів, машиністом локомотива;
     перебувати в такому місці, звідки забезпечується найкраща видимість состава, що маневрує, а машиністу або його помічнику видно сигнали, що ним подаються;
     вживати додаткових заходів для забезпечення безпеки у разі проведення маневрів з великими составами на кривих ділянках колії або в умовах поганої видимості (туман, хуртовина, снігопад тощо), частіше передавати сигнали та вказівки по радіозв\’язку, залучати до передачі сигналів чергових стрілочних постів, сигналістів тощо;
     переконатись у відсутності сигналів огородження, перш ніж дати команду про під\’їзд до состава;
     переконатись у відсутності перешкод для руху перед переміщенням состава, що маневрує, в місцях навантаження або вивантаження.
 
     49. Маневри з вагонами, навантаження та вивантаження яких не закінчено, дозволяється проводити тільки після погодження з працівниками, які керують навантажувально-розвантажувальними операціями, та за умови особистої впевненості щодо планомірності розміщення залишку вантажу у вагоні.
 
     50. Під час руху вагонами вперед один із працівників, який проводить маневри, повинен перебувати на спеціальній підніжці (перехідній площадці) першого вагона.
 
     51. Під час руху біля негабаритних місць працівникам не дозволяється перебувати на спеціальній підніжці вагона з боку негабаритного місця.
 
     52. Під час проведення маневрів чергові стрілочних постів та сигналісти зобов\’язані:
     уважно стежити за переміщенням маневрового состава, вказівками та сигналами, що передаються, та вчасно передавати їх машиністу й складачу;
     перевіряти правильність положення стрілок у маневровому маршруті перед подачею сигналів або передачею повідомлення про переміщення рухомого состава.
     Черговий стрілочного поста повинен замкнути стрілку на закладку після її переведення і переконатися, що вістряк щільно прилягає до рамної рейки.
 
     53. Розпорядник маневрів зобов\’язаний чітко і зрозуміло давати завдання на маневрову роботу керівнику, який керує маневровою роботою. У свою чергу керівник маневрів повинен довести завдання на маневрову роботу до відома кожного причетного працівника.
 
     54. Якщо в процесі проведення маневрів виникає необхідність змінити намічений план роботи, то з характером цих змін повинні бути заздалегідь ознайомлені всі працівники, які беруть участь у маневрах.
 
     55. Керівник підприємства встановлює порядок ознайомлення локомотивних та складальних бригад з умовами маневрової роботи, Інструкцією з організації руху або ТРА станції.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code