Експлуатація стрілочних переводів

Експлуатація стрілочних переводів
 
     1. Стрілки, розташовані на коліях підприємств МПЗТ, а також охоронні стрілки мають перебувати у нормальному положенні.
     Нормальним положенням стрілок є:
     вхідних на головних коліях станцій двоколійних ліній – напрямок по відповідних головних коліях;
     вхідних на головних коліях станцій одноколійних ліній – напрямок з кожного кінця станції на різні колії;
     усіх інших на головних коліях перегонів та станцій, за винятком стрілок, що ведуть до запобіжних та уловлювальних тупиків, – напрямок по відповідних головних коліях;
     тих, що ведуть у запобіжні та уловлювальні тупики, – напрямок у ці тупики.
     У всіх інших випадках нормальне положення стрілок встановлюється керівником підприємства або структурного підрозділу, на балансі якого обліковується колія.
 
     2. Нормальне положення стрілок повинно бути вказане в Інструкції з організації руху і ТРА станції, а також на станинах стрілок або кожухах приводів стрілок електричної централізації.
 
     3. У разі потреби нормальне положення нецентралізованих стрілок, не включених у залежність із сигналами та маршрутами, що ведуть на станційні колії, виділені для вагонів з небезпечними вантажами, недіючих вагонів та локомотивів, навантажувально-розвантажувальної техніки тощо, встановлюється керівником підприємства або структурного підрозділу, на балансі якого обліковується колія.
 
     4. Стрілки можуть переводитися в інше положення у разі:
     приготування маршрутів для приймання та відправлення поїздів і передавальних составів;
     маневрової роботи;
     зайнятості колій рухомим складом;
     необхідності огородження місць перешкод та проведення робіт на коліях;
     очищення, перевірки та ремонту стрілок.
 
     5. На станціях з електричною централізацією встановлення стрілок у нормальне положення не обов\’язкове, за винятком стрілок, що ведуть до запобіжних та уловлювальних тупиків, і скидальних стрілок.
     Порядок установлення в нормальне положення стрілок, що не обслуговуються черговими стрілочного поста, встановлюється Інструкцією з організації руху або ТРА станції.
 
     6. Стрілочний перевід, укладений на перегоні, приписується до однієї із сусідніх станцій чи виробничих районів.
 
     7. Порядок технічного обслуговування, освітлення та охорони таких стрілочних переводів, а також порядок зберігання ключів від стрілок установлюється Інструкцією з організації руху або ТРА станції.
 
     8. Кожний пост управління стрілками та сигналами повинен перебувати в підпорядкуванні тільки одного працівника, який відповідає за безпеку руху й переведення стрілок та сигналів, що ним управляються: пост централізації – в підпорядкуванні чергового по станції (диспетчера, оператора поста централізації); стрілочний пост – чергового або старшого чергового стрілочного поста.
 
     9. Дозволяється на окремих станціях структурних підрозділів підприємств МПЗТ переведення стрілок безпосередньо черговим по станції (начальником зміни, диспетчером), обслуговування двох стрілочних постів одним черговим стрілочного поста. Перелік таких станцій і стрілок визначається керівником структурного підрозділу.
 
     10. Порядок технічного обслуговування стрілок визначається Інструкцією з організації руху або ТРА станції.
 
     11. Для контролю за роботою чергових стрілочного поста на станціях та у виробничих районах з великим колійним розвитком або значним обсягом роботи призначаються старші чергові стрілочного поста. На деяких станціях, перелік яких встановлюється керівником підприємства або структурного підрозділу, старші чергові стрілочного поста можуть призначатися для безпосереднього обслуговування стрілочних переводів та одночасно для контролю за роботою чергових інших стрілочних постів цього району.
 
     12. Перед прийманням та відправленням поїзда чи передавального состава повинні замикатися стрілки, що безпосередньо входять до маршруту приймання і відправлення, а також охоронні стрілки.
 
     13. Переведення централізованих стрілок у разі приготування маршруту для приймання та відправлення поїздів чи передавальних составів проводиться черговим по станції (начальником зміни, диспетчером) або за його вказівкою оператором поста централізації. Переведення та замикання нецентралізованих стрілок у разі приготування маршруту для приймання або відправлення поїздів та передавальних составів проводяться черговим стрілочного поста, старшим черговим стрілочного поста, складачем поїздів або черговим по станції (начальником зміни, диспетчером) під час обслуговування ним стрілок.
 
     14. Ключі від замкнених стрілок, не обладнаних пристроями ключової залежності, повинні зберігатися в чергового по станції (начальника зміни, диспетчера) або в старшого чергового стрілочного поста на контрольно-маршрутній дошці, а обладнаних пристроями ключової залежності, – у розпорядчому апараті чергового по станції (начальника зміни, диспетчера).
     Ключі від замкнених на перегоні стрілок, не обладнаних ключовою залежністю, повинні зберігатися в чергового по станції (начальника зміни, диспетчера).
 
     15. Порядок зберігання ключів від інших важливих стрілок (що ведуть на колії, виділені для стоянки вагонів з небезпечними вантажами, стрілок-з\’їздів між головними коліями, уловлювальних, запобіжних тупиків, пристроїв для відновлення сипкості вантажів, навантажувальних естакад та бункерів, на колії ремонту, відстою та очищення вагонів тощо) і перелік цих стрілок для кожної станції або виробничого району встановлюються керівником підприємства і вказуються в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     16. Переведення стрілок під час маневрових переміщень проводиться черговими стрілочного поста за розпорядженням особи, яка керує маневрами.
 
     17. Під час маневрових переміщень на станціях з електричною централізацією переведення стрілок здійснюється черговим по станції (начальником зміни, диспетчером) або оператором поста електричної централізації. У разі передачі стрілок з центрального на місцеве управління, а також під час проведення маневрів на нецентралізованих стрілках, що не обслуговуються черговими стрілочного поста, допускається переведення стрілок працівниками складальних або локомотивних бригад, кондукторами, черговими по станції (начальниками зміни, диспетчерами), працівниками локомотивного та вагонного депо.
 
     18. Перелік номерів стрілок, а також працівників, яким дозволяється їх переведення під час проведення маневрів, та порядок переведення стрілок установлюються керівником підприємства або структурного підрозділу і вказуються в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     19. Перед переведенням централізованої стрілки працівник, який її переводить, повинен переконатися особисто або за повідомленням іншого працівника в тому, що стрілочний перевід не зайнятий рухомим складом.
 
     20. У разі необхідності виконання робіт з ремонту на стрілочному переводі сигналіст або черговий стрілочного поста може допустити до проведення ремонту працівників колії або сигналізації і зв\’язку тільки з дозволу чергового по станції (начальника зміни, диспетчера).
 
     21. Після закінчення ремонту сигналіст або черговий стрілочного поста (старший черговий стрілочного поста) зобов\’язаний переконатися в тому, що стан стрілочного переводу забезпечує безпеку руху, і доповісти про це черговому по станції (начальнику зміни, диспетчеру).
 
     22. Стрілочні переводи на станційних коліях, у тому числі стрілочні переводи примикання колій інших підприємств і організацій, що обслуговуються, перебувають у розпорядженні працівника визначеного керівником структурного підрозділу підприємства відповідно до його посадових обов\’язків.
     Стрілочні переводи на коліях інших організацій, що обслуговуються локомотивами підприємств МПЗТ, перебувають у розпорядженні цих організацій.
 
     23. Керівники підприємств та керівники структурних підрозділів зобов\’язані забезпечити технічне обслуговування стрілочних переводів, що перебувають у їх розпорядженні, а також чистоту, справність та добре освітлення стрілочних покажчиків.
 
     24. Контроль за технічним станом, очищенням, змащенням, закріпленням та заміною окремих болтів нецентралізованих стрілочних переводів здійснюється черговим стрілочних постів.
 
     25. Порядок контролю за технічним станом, очищенням, змащенням, закріпленням та заміною окремих болтів централізованих стрілочних переводів, а також нецентралізованих стрілочних переводів, що не перебувають у підпорядкуванні чергових стрілочних постів, установлюється керівником підприємства або структурного підрозділу та вказується в Інструкції з організації руху або ТРА станції.
 
     26. Дозволяється покладати на чергових малодіяльних стрілочних постів, крім їх основної роботи, виконання обов\’язків працівників інших професій (чергових малодіяльних переїздів та інше). Перелік таких стрілочних постів та порядок роботи чергових стрілочних постів установлюються керівником підприємства.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code