Захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів

Захист населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів 
     Органи виконавчої  влади,  органи  місцевого  самоврядування, 
підприємства,  установи,  організації  та громадяни при здійсненні 
будь-яких видів  діяльності  з  метою  відвернення   і   зменшення 
шкідливого   впливу   на  здоров\’я  населення  шуму,  неіонізуючих 
випромінювань та інших фізичних факторів зобов\’язані: 
     здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, 
технологічні,   архітектурно-будівельні   та   інші   заходи  щодо 
попередження утворення та зниження шуму  до  рівнів,  установлених 
санітарними нормами; 
     забезпечувати під    час    роботи    закладів   громадського 
харчування,  торгівлі, побутового обслуговування, розважального та 
грального бізнесу,  культури,  при проведенні концертів, дискотек, 
масових святкових  і  розважальних  заходів  тощо  рівні  звучання 
звуковідтворювальної   апаратури   та   музичних   інструментів  у 
приміщеннях і  на  відкритих  площадках,  а  також  рівні  шуму  в 
прилеглих  до них жилих і громадських будівлях,  що не перевищують 
рівнів, установлених санітарними нормами; 
     вживати заходів щодо  недопущення  впродовж  доби  перевищень 
рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях 
і на таких територіях (захищені об\’єкти): 
     1) жилих будинків і прибудинкових територіях; 
     2) лікувальних,         санаторно-курортних         закладів, 
будинків-інтернатів, закладів освіти, культури; 
     3) готелів і гуртожитків; 
     4) розташованих    у   межах   населених   пунктів   закладів 
громадського  харчування,  торгівлі,  побутового   обслуговування, 
розважального та грального бізнесу; 
     5) інших  будівель  і  споруд,  у  яких постійно чи тимчасово 
перебувають люди; 
     6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території 
мікрорайонів і груп житлових будинків. 
     Шум на  захищених  об\’єктах  при  здійсненні  будь-яких видів 
діяльності   не   повинен   перевищувати   рівнів,    установлених 
санітарними нормами для відповідного часу доби. 
     У нічний  час,  із     двадцять  другої  до восьмої години на 
захищених  об\’єктах   забороняються   гучний   спів   і   викрики, 
користування  звуковідтворювальною  апаратурою та іншими джерелами 
побутового  шуму,  проведення  салютів,  феєрверків,  використання 
піротехнічних засобів. 
     Проведення на   захищених   об\’єктах   ремонтних   робіт,  що 
супроводжуються шумом,  забороняється  у  робочі  дні  з  двадцять 
першої  до  восьмої  години,  а  у  святкові  та  неробочі  дні  – 
цілодобово. Власник або орендар приміщень,  у яких  передбачається 
проведення  ремонтних  робіт,  зобов\’язаний  повідомити  мешканців 
прилеглих  квартир  про  початок  зазначених  робіт.   За   згодою 
мешканців  усіх  прилеглих  квартир  ремонтні та будівельні роботи 
можуть проводитися також у  святкові  та  неробочі  дні.  Шум,  що 
утворюється  під  час  проведення  будівельних  робіт,  не повинен 
перевищувати санітарних норм цілодобово. 
     Передбачені частинами  другою,  третьою  та  четвертою   цієї 
статті  вимоги  щодо  додержання  тиші  та  обмежень  певних видів 
діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки: 
     1) здійснення  в   закритих   приміщеннях   будь-яких   видів 
діяльності,  що  супроводжуються  шумом,  за  умов,  що виключають 
проникнення  шуму  в  прилеглі  приміщення,  в  яких  постійно  чи 
тимчасово перебувають люди; 
     2) здійснення   в   закритих   приміщеннях   будь-яких  видів 
діяльності,  що супроводжуються  шумом,  за  умов,  що  виключають 
проникнення шуму за межі таких приміщень; 
     3) попередження    та/або    ліквідації   наслідків   аварій, 
стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій; 
     4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення 
правопорушень; 
     5) попередження  крадіжок,  пожеж,  а також виконання завдань 
цивільної оборони; 
     6) проведення зборів,  мітингів, демонстрацій, походів, інших 
масових  заходів,  про  які  завчасно  сповіщено органи виконавчої 
влади чи органи місцевого самоврядування; 
     7) роботи   обладнання   і   механізмів,   що    забезпечують 
життєдіяльність  жилих  і  громадських  будівель,  за  умов ужиття 
невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму 
в  прилеглі  приміщення,  в яких постійно чи тимчасово перебувають 
люди; 
     8) відзначення встановлених  законом  святкових  і  неробочих 
днів,  днів міст,  інших свят відповідно до рішення місцевої ради, 
проведення спортивних змагань; 
     9) проведення  салютів,   феєрверків,   інших    заходів   із 
використанням   вибухових   речовин   і  піротехнічних  засобів  у 
заборонений час за погодженням із уповноваженим органом  місцевого 
самоврядування в порядку,  передбаченому правилами додержання тиші 
в населених пунктах і громадських місцях. 
     Сільські, селищні,   міські   ради    затверджують    правила 
додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях,  якими з 
урахуванням    особливостей    окремих    територій     (курортні, 
лікувально-оздоровчі, рекреаційні,  заповідні тощо) установлюються 
заборони  та  обмеження   щодо   певних   видів   діяльності,   що 
супроводжуються  утворенням  шуму,  а також установлюється порядок 
проведення салютів,  феєрверків,  інших заходів  із  використанням 
вибухових речовин і піротехнічних засобів. 
     Органи виконавчої  влади,  органи  місцевого самоврядування в 
межах повноважень,  встановлених законом, забезпечують контроль за 
додержанням   керівниками   та   посадовими  особами  підприємств, 
установ,  організацій усіх форм  власності,  а  також  громадянами 
санітарного та екологічного законодавства,  правил додержання тиші 
в    населених    пунктах    і    громадських    місцях,     інших 
нормативно-правових актів у сфері захисту населення від шкідливого 
впливу  шуму,  неіонізуючих  випромінювань   та   інших   фізичних 
факторів
( Стаття   24   в   редакції   Закону  N 1745-IV  ( 1745-15 )  від 
03.06.2004 ) 
     Стаття 25. Застосування та знешкодження хімічних речовин 
                і матеріалів, біологічних засобів 
     Органи    виконавчої    влади,    місцевого   самоврядування, 
підприємства,   установи,   організації   та   громадяни   у  разі 
застосування    хімічних    речовин    і   матеріалів,   продуктів 
біотехнології зобов\’язані дотримувати санітарних норм.
     Виробництво,   зберігання,   транспортування,   використання, 
захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі 
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються 
за  умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної 
санітарно-епідеміологічної   служби,   а  також  з  дозволу  інших 
визначених    законом   органів   виконавчої   влади   у   порядку 
( 440-95-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України.
{ Частина друга статті 25 в редакції Закону N 1288-XIV ( 1288-14 ) 
від  14.12.99;  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI 
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
     Зазначені   вимоги    поширюються    також    на    транзитне 
транспортування через  територію  України  хімічних,  біологічних, 
радіоактивних, інших  небезпечних  для  здоров\’я  видів  сировини, 
корисних копалин, речовин та матеріалів  (у  тому  числі  нафти  і 
нафтопродуктів, природного газу тощо) будь-якими видами транспорту 
та продуктопроводами. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code