Приєднання, яке не є стандартним

Приєднання, яке не є стандартним
3.1. Приєднання, яке не є стандартним, передбачає:
3.1.1. Подання замовником до електропередавальної організації заяви про приєднання електроустановки певної потужності відповідно до додатка 2 до цих Правил та необхідних документів.
При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю 70 МВт та більше замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.
При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю до 10 МВт замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника.
При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю від 10 до 70 МВт замовник може звернутись із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, або до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. Остаточне рішення щодо приєднання електроустановок замовника визначається техніко-економічним обґрунтуванням з урахуванням впливу на якість електричної енергії в зоні можливого приєднання.
У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.
3.1.2. Безоплатну підготовку та видачу електропередавальною організацією проекту договору про приєднання відповідно до додатка 1 до цих Правил та підписаних технічних умов, які є невід\’ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж).
Технічні умови приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок складаються за типовою формою відповідно до додатка 5 до цих Правил.
Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, складаються за типовою формою відповідно до додатка 6 до цих Правил.
У разі якщо для приєднання електроустановок замовника необхідно здійснити будівництво, реконструкцію чи технічне переоснащення електричних мереж на ступені напруги 110-150 кВ, приєднати електроустановки потужністю 5 МВт та більше або якщо за розрахунками електропередавальної організації точка забезпечення потужності розташована в мережах ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, проект технічних умов із заявою замовника в строк не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки надається цьому ліцензіату для формування технічних вимог.
Ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами протягом 15 робочих днів від дня отримання проекту технічних умов із заявою замовника надає електропередавальній організації технічні вимоги щодо реконструкції та/або будівництва об\’єктів магістральних та міждержавних електричних мереж, які є складовою частиною технічних умов, що видаються замовнику у складі договору про приєднання.
3.1.3. Підписання договору про приєднання сторонами.
3.1.4. Розроблення замовником проектної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення.
3.1.5. Узгодження з електропередавальною організацією проектної документації. Визначення вартості виконання робіт з приєднання у складі вартості реалізації проекту зовнішнього електрозабезпечення відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж. Вартість послуги з приєднання оформляється у вигляді додаткової угоди до договору про приєднання.
У разі якщо для забезпечення потужності замовника відповідно до проектної документації будуть використовуватися електричні мережі інших ліцензіатів з передачі електричної енергії та/або ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, ці ліцензіати беруть дольову участь у наданні послуг з приєднання та є сторонами договору про приєднання. Проектна документація у цьому випадку виконується окремими розділами (томами), у тому числі з окремими за кожним ліцензіатом кошторисами.
3.1.6. Здійснення замовником оплати електропередавальній організації вартості послуги з приєднання відповідно до умов договору про приєднання.
3.1.7. Забезпечення електропередавальною організацією виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.
Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення електричних мереж від точки приєднання до об\’єкта замовника здійснюються замовником або за рахунок коштів замовника.
Нове будівництво, реконструкція чи технічне переоснащення мереж (об\’єктів) від узгодженої точки приєднання до точки забезпечення потужності в мережах електропередавальної організації може здійснюватися цією електропередавальною організацією за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника, а у випадку недостатності цих коштів – за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу електричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації.
Строки виконання проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт мають відповідати строкам, передбаченим чинними будівельними нормами та правилами. Обчислення строків виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт починається від дати узгодження проектної документації та отримання містобудівних умов та обмежень на об\’єкти електричної мережі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення електроустановок замовника.
У разі якщо передбачається проведення реконструкції або технічного переоснащення електричних мереж електропередавальної організації, пов\’язаних з приєднанням електроустановки замовника, замовник може звернутися до Держенергонагляду за підтвердженням технічної обґрунтованості вимог технічних умов.
Технічні умови є чинними до завершення будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення електроустановок зовнішнього інженерного забезпечення та об\’єкта замовника відповідно до договору про приєднання.
Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних робіт, пов\’язаних з виконанням договору про приєднання, має подати на узгодження електропередавальній організації, яка видала технічні умови, проектну документацію на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення.
Строк розгляду поданої електропередавальній організації на узгодження проектної документації не може перевищувати 15 робочих днів від дня отримання, а у випадку приєднання електроустановок потужністю 5 МВт та більше – 30 робочих днів. За результатами розгляду електропередавальна організація формує остаточний перелік зауважень та рекомендацій та оформлює технічне рішення до проектної документації. Зауваження та рекомендації до проектної документації викладаються окремим розділом у технічному рішенні.
Строк доопрацювання проектної документації не може перевищувати 30 робочих днів від дня отримання замовником зауважень до неї.
У разі незгоди електропередавальної організації з вартістю реалізації технічних умов відповідно до проектної документації, на вимогу електропередавальної організації замовник надає до проектної документації письмовий звіт експертної організації, що відповідає критеріям, визначеним Мінрегіоном України.
Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом надання електропередавальній організації, яка видала технічні умови, відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення строку доопрацювання.
Доопрацьована проектна документація підлягає повторному погодженню в установленому цими Правилами порядку.
При повторному погодженні проектної документації не дозволяється висувати нові зауваження, які не були висловлені в технічному рішенні.
Ненадання замовником у визначений строк доопрацьованої проектної документації, або неврахування в доопрацьованій проектній документації зауважень електропередавальної організації, яка видала технічні умови, або відсутність звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації можуть бути підставою для розірвання сторонами договору про приєднання в установленому законодавством України порядку.
Замовнику повертається один примірник узгодженої проектної документації на будівництво (реконструкцію) електроустановок зовнішнього електрозабезпечення до точки приєднання. Чотири інших примірники залишаються в електропередавальній організації, яка видала технічні умови.
Проектні, будівельно-монтажні і пусконалагоджувальні роботи, пов\’язані з виконанням договору про приєднання, мають виконуватися юридичними та/або фізичними особами – підприємцями, які мають право на виконання цих робіт.
3.1.8. Енергопостачальник надає замовнику підписаний договір про користування електричною енергією або договір про постачання електричної енергії не пізніше 5 днів після введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електрозабезпечення.
3.1.9. Власник електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії та для паралельної роботи з об\’єднаною енергетичною системою, перед її підключенням зобов\’язаний додатково укласти договір про паралельну роботу в складі ОЕС України відповідно до форми примірного договору, наведеної в додатку 11 до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб\’єктами (об\’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об\’єднаної енергетичної системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 02 червня 2008 року № 303, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 2008 року за № 673/15364, з державним підприємством, яке виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об\’єднаною енергетичною системою України.
3.1.10. Забезпечення власниками транзитних електроустановок їх оперативно-технічного обслуговування.
3.1.11. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об\’єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code