Порядок встановлення розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів

Порядок встановлення розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів 
64. Ставки заробітної плати (посадові оклади) вчителів,
викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників
виплачуються:** а) за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18
годин на тиждень): вчителям I-XI (XII) класів шкіл та
шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань; учителям трудового
навчання 2-3 класів спеціальних шкіл для дітей та підлітків, які
потребують особливих умов виховання; учителям-логопедам,
учителям-дефектологам, практичним психологам спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), викладачам 3-5 класів
шкіл естетичного виховання (загальної музичної, художньої,
хореографічної освіти) з п\'ятирічним строком навчання; викладачам
5-7 класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних, художніх,
хореографічних шкіл, шкіл мистецтв) з семирічним строком навчання;
викладачам спеціальних дисциплін 1-11 класів середніх музичних і
художніх шкіл та шкіл-інтернатів; викладачам 1-4 класів дитячих
художніх шкіл і шкіл загальної художньої освіти з чотирирічним
строком навчання; викладачам і старшим викладачам педагогічних
училищ; учителям-дефектологам і логопедам установ охорони здоров\'я
та соціального забезпечення (крім будинків дитини); керівникам
гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, в тому
числі організованих у закладах освіти на принципах самоокупності;
учителям груп для занять з іноземної мови в початкових класах
загальноосвітніх шкіл і в дошкільних закладах, що працюють на
принципах самоокупності; викладачам постійно діючих курсів по
вивченню мов, стенографії, машинопису з терміном навчання один рік
і більше; вчителям і викладачам училищ фізичної культури;
( Підпункт \"а\" пункту 64 підрозділу А розділу VI із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 118
( z0281-05 ) від 24.02.2005 )__________________________
**Норма годин на ставку встановлена, виходячи з 6 денного режиму
роботи
б) за 3 години викладацької роботи в середньому в день (720
годин на рік): викладачам та старшим викладачам вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних постійно діючих курсів, курсів по підготовці до вступу
в вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації; в) за 20 годин викладацької роботи на тиждень: завідуючим
логопедичними пунктами, логопедам будинків дитини,
вчителям-логопедам і вчителям-дефектологам у дошкільних навчальних
закладах; ( Підпункт \"в\" пункту 64 підрозділу А розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) г) за 4 години педагогічної (викладацької) роботи в день (24
години на тиждень): викладачам 1-2 класів шкіл естетичного
виховання (загальної музичної, художньої, хореографічної освіти) з
п\'ятирічним строком навчання; викладачам 1-4 класів шкіл
естетичного виховання (дитячих музичних, художніх, хореографічних
шкіл, шкіл мистецтв) з семирічним строком навчання; музичним
керівникам; концертмейстерам, акомпаніаторам і культорганізаторам; д) за 4 години педагогічної (викладацької) роботи на день
(1016 годин на рік): викладачам постійно діючих курсів по вивченню
мов, стенографії, машинопису з строком навчання менше одного року; е) за 25 годин виховної роботи на тиждень: вихователям
спеціальних навчально-виховних закладів (груп) для дітей і
підлітків з вадами у фізичному чи розумовому розвитку; є) за 5 годин педагогічної роботи в день (30 годин на
тиждень): вихователям груп загального типу дошкільних навчальних
закладів, вихователям, старшим вихователям шкіл-інтернатів,
дитячих будинків, крім шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням
російської мови та посиленою військово-фізкультурною підготовкою,
інтернатів, шкіл (груп) продовженого дня, установ охорони
здоров\'я, приймальників-розподільників для неповнолітніх,
виховно-трудових колоній, спеціальних шкіл та спеціальних
профтехучилищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов
виховання, кімнат школяра при клубах, палацах культури,
житлово-експлуатаційних організаціях, інструкторам фізкультури,
інструкторам слухових кабінетів; ( Підпункт \"є\" пункту 64
підрозділу А розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) ж) за 6 годин педагогічної роботи в день (36 годин на
тиждень) вихователям-методистам дитячих дошкільних закладів,
дитячих майданчиків, дитячих парків; ( Підпункт \"ж\" пункту 64
підрозділу А розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) з) за 7 годин роботи в день (41 година на тиждень): майстрам
виробничого навчання, в тому числі навчання водінню, вихователям
професійно-технічних навчальних закладів. Ставки заробітної плати педагогічних працівників, перелічених
у підпунктах \"а\"-\"з\" цього пункту, встановлюються виходячи із
затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі
перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями, є робочим
часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв
встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад. В
навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ,
професійно-технічних навчальних закладів час на навчальні
дисципліни визначається в академічних годинах (45 хвилин), крім
перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35
хвилин). Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення
норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є
підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті,
півріччя, року. Збільшення кількості уроків в зв\'язку із
зменшенням її тривалості не означає збільшення навчального
навантаження, встановленого при тарифікації. За години педагогічної роботи, виконаної понад встановлену
норму, провадиться додаткова оплата відповідно до отримуваної
ставки заробітної плати в одинарному розмірі. У тих випадках, коли робота понад встановлену норму
виконується вихователями, помічниками вихователів,
санітарками-нянями дошкільних закладів з причини невиходу на
роботу змінника, або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають
дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами
робочого часу, встановленого графіками роботи, оплата праці
провадиться відповідно до статті 106 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ), як за надурочну. Цей порядок застосовується у випадках, коли робота понад
встановлену норму робочого часу виконувалась без перерви після
закінчення основного робочого часу. Адміністрація зобов\'язана вжити заходів для заміни
відсутнього працівника. Надурочна робота допускається, як виняток,
з дозволу профспілкового комітету. Надурочна робота не повинна перевищувати для кожного
працівника 120 годин на рік. При погодинній оплаті праці надурочна робота оплачується за
перші дві години у полуторному розмірі, а наступні години-у
подвійному розмірі. Оплата надурочних робіт здійснюється в межах фонду заробітної
плати (фонду оплати праці) закладу, установи. Якщо для працівника установи чи закладу освіти законодавством
не передбачено скороченої тривалості робочого дня, то він
становить 7 годин при шестиденному робочому тижні (41 годину на
тиждень).
65. Педагогічним працівникам, які мають освіту в обсязі
учительського інституту та прирівнених до нього навчальних
закладів, ставки заробітної плати і посадові оклади встановлюються
у розмірах, передбачених для працівників, які мають середню
спеціальну освіту.
66. Учителям і викладачам, старшим викладачам, які мають стаж
педагогічної роботи 25 і більше років, при неповному навчальному
навантаженні виплачується гарантована частина ставки у розмірі
0,48 мінімальної заробітної плати, а за години проведених занять
провадиться оплата, виходячи із ставки, зменшеної на 0,48
мінімальної заробітної плати. У тих випадках, коли вчителі і викладачі, які мають стаж
педагогічної роботи 25 і більше років, працюють у двох чи
декількох навчальних закладах і за усіма місцями роботи (разом)
мають неповне навчальне навантаження, гарантована частина ставки
виплачується тільки за основним місцем роботи. Оплата за години
проведених занять за усіма місцями роботи здійснюється у таких
випадках, виходячи із ставки, зменшеної на 0,48 мінімальної
заробітної плати. Вчителям, які працюють у різних класах (1-4, 5-11(12),
гарантована частина ставки виплачується, якщо їх заробітна плата
за загальне навчальне навантаження в цих класах менше за місячну
ставку. При визначенні навчального навантаження виховательська
робота в групах продовженого дня не враховується. Зазначений порядок виплати гарантованої частини ставки не
застосовується для працівників, які отримують пенсію за віком, по
інвалідності чи за іншими підставами, а також для працівників з
числа адміністративно-господарського та навчально-допоміжного
персоналу, які ведуть у цих же закладах викладацьку роботу.
67. У навчальних закладах з індивідуальними формами навчання
(музичні школи, училища тощо) за години викладацької роботи, не
виконані у зв\'язку з неявкою учнів на заняття, оплата праці
провадиться у розмірі не менше двох третин їх тарифних ставок. При наявності економії фонду заробітної плати за згодою
керівника навчального закладу невичитані години можуть бути
проведені протягом навчального року з додатковою погодинною
оплатою.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code