Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

Порядок
прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних
закладів

6.1.
Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального
закладу (далі – заява) в паперовому або в електронному вигляді. Заява в паперовому вигляді подається
вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

 

6.2.
У заяві вступники зазначають напрям (у разі вступу на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
спеціаліста, магістра) та форму навчання.

 

6.3.
При поданні заяви в паперовому вигляді
вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі
повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою № 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство
(паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за
кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог
статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»),
свідоцтво про народження для осіб,
які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і
громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова)
комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,
і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного
оцінювання.

 

6.4.
До заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає:

документ
державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, на особистий
вибір – оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього
незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої
освіти), на особистий вибір оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та
громадянство;

медичну довідку за формою №086-о або її копію;

шість
кольорових фотокарток розміром 3 х 4
см.

Інші
документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими
умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями),
установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не
пізніше строку, встановленого пунктами 5.8, 5.10 розділу V цих Умов для прийняття приймальною комісією першого
рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

6.5.
Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання,
виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2012, або
2011, або 2010, або 2009, або 2008 рік.

 

6.6.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою)
комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в
установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення
оригіналів не розглядаються.

6.7.
Вступники, зазначені у пунктах 8.1 – 8.4 розділу VIII цих Умов, подають заяву в паперовому вигляді разом з документами, що засвідчують
їх право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.

 

6.8.
Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти
участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню
освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з
конкурсних предметів, визначених цими Умовами та правилами прийому до вищих
навчальних закладів.

 

6.9.
Заява в електронному вигляді подається шляхом заповнення вступником електронної
форми в режимі он-лайн. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на
участь у конкурсному відборі до вищих
навчальних закладів затверджено наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244.

 

6.10.
Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не
більше ніж до п’яти вищих
навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три
спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних
закладів. Факт кожного подання
заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів
додані до заяви) реєструється
уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час
прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до приймальних комісій у паперовому
вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

6.11. Вступники,
які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче
встановленої цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу
мінімальної кількості балів, до участі в конкурсному відборі не
допускаються і
на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім та
п’ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов).

 

6.12.
Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником
для участі в конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове
підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність
інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для прийняття
приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та
зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

 

6.13.
Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення
про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого
навчального закладу.

 

6.14.
Факти ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і
сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а
також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного
оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом,
обробку даних в Єдиній базі фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його
особистим підписом при поданні заяви для участі в конкурсному відборі.

6.15. При прийнятті на
навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або
освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації
документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що
здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в
установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом
першого року навчання.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code