Правила прийому до вищого навчального закладу

Правила прийому до вищого навчального закладу

4.1. Правила прийому до вищого навчального закладу розробляються
відповідно до законодавства України, у тому числі цих Умов, затверджуються
керівником вищого навчального закладу не пізніше 26 листопада 2012 року і
погоджуються з Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України.

 

4.2. Правила прийому до вищого навчального закладу оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення
місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов меншин правила
прийому до вищого навчального закладу також оприлюднюються цими мовами і повинні містити, зокрема:

перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий навчальний
заклад оголошує прийом на навчання із зазначенням
структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на яких ведеться
підготовка за кожним напрямом (спеціальністю);

ліцензовані обсяги за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) для
кожного освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом за структурними підрозділами
(факультетами, інститутами тощо), на яких ведеться підготовка;

кількість місць для прийому на навчання зі скороченим терміном за
кожним напрямом (спеціальністю) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня з
розподілом за структурними підрозділами (факультетами, інститутами тощо), на
яких ведеться підготовка;

порядок і строки прийому заяв і документів (за
освітньо-кваліфікаційними рівнями);

порядок проведення вступних екзаменів у передбачених цими Умовами
випадках;

порядок обчислення
конкурсного бала вступника;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників
за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра,
спеціаліста та магістра;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів,
що проведені вищим навчальним закладом;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

кількість місць у гуртожитку та умови надання місць вступникам;

порядок нарахування додаткових балів особам, яким це право надано відповідно
до пункту 12.5 розділу ХІІ цих Умов.

 

4.3. Правила прийому до вищого навчального закладу залежно від статусу,
типу та підпорядкування повинні містити:

порядок і строки прийому заяв і документів від іноземців та осіб без
громадянства, які перебувають на території України на законних підставах;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких
вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу
на основі повної загальної середньої освіти;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких
проводяться вступні випробування для прийому на навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової
загальної середньої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору та перелік додаткових показників
для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
(магістра);

порядок проходження медичного огляду вступників до вищих навчальних
закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують
обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного
огляду в інших медичних установах;

порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної
підготовки та медичного огляду військово-лікарською (лікарсько-льотною,
лікарсько-експертною) комісією вступників до вищих військових навчальних
закладів та до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що
здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та
старшинського складу для проходження військової служби за контрактом, а також
вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а також органів
внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, правоохоронних
органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту;

порядок та форми проведення творчих конкурсів
для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку
за напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань, що визначені у додатках
1 та 2 до цих Умов;

значення мінімальної кількості балів з
кожного предмета у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних
екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в конкурсі або
зарахований на навчання поза конкурсом, але не нижче 124 балів з непрофільних
та профільних предметів (крім випадків,
передбачених абзацами третім та п’ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code