ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про фонд галузевих будівельних норм

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 23 червня 2010 р. N 483 
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про фонд галузевих будівельних норм 
    { У тексті Типового  положення слово \”Мінрегіонбуд\” у всіх 
      відмінках  замінено  словом \”Мінрегіон\”  у  відповідному 
      відмінку згідно  з Постановою КМ N 1390  ( 1390-2011-п ) 
      від 28.12.2011 } 
 
     1. Фонд галузевих будівельних норм (далі –  фонд)  формується 
із справ і контрольних примірників галузевих будівельних норм. 
     Склад справи  будівельних  норм,  вимоги  до її формування та 
оформлення визначаються Мінрегіоном. 
     2. Фонд формується суб\’єктом нормування у будівництві. 
     Утримувачем фонду є організація,  підприємство або  установа, 
що визначені суб\’єктом нормування. 
     Суб\’єкт нормування   у   будівництві  зберігає  до  прийняття 
рішення  про  створення  фонду  справи  і  контрольні   примірники 
галузевих будівельних норм. 
     3. Утримувач  фонду у своїй діяльності керується Конституцією 
( 254к/96-ВР ) і законами  України,  а  також  указами  Президента 
України  та  постановами  Верховної Ради України,  актами Кабінету 
Міністрів  України,  рішеннями  центральних  і  місцевих   органів 
виконавчої влади та цим Положенням. 
     4. Суб\’єкт нормування у будівництві: 
     1) організовує роботу з формування фонду; 
     2) забезпечує   передачу   справ  і  контрольних  примірників 
галузевих будівельних норм для формування фонду; 
     3) забезпечує взаємодію утримувача фонду з науково-дослідними 
або   науково-технічними   (проектними)   організаціями  з  питань 
нормування у будівництві. 
     5. Основними завданнями утримувача фонду є: 
     1) зберігання  справ  і  контрольних  примірників   галузевих 
будівельних норм; 
     2) ведення обліку наявних у фонді документів; 
     3) надання  користувачам  в  установленому порядку інформації 
про наявні у фонді документи; 
     4) забезпечення   поширення   та   офіційного    оприлюднення 
галузевих   будівельних   норм,   зокрема   шляхом  розміщення  на 
офіційному веб-сайті відповідного суб\’єкта нормування. 
     6. Утримувач фонду відповідно до покладених на нього  завдань 
забезпечує: 
     1) зберігання, систематизацію та актуалізацію наявних у фонді 
документів; 
     2) проведення аналізу та узагальнення інформації про галузеві 
будівельні норми; 
     3) надання  інформації про наявні у фонді документи,  зокрема 
стосовно чинності галузевих будівельних норм; 
     4) підготовку та передачу текстів галузевих будівельних  норм 
до видання та публікації; 
     5) публікування в установленому порядку інформації про наявні 
у фонді документи; 
     6) копіювання  за  запитами  користувачів  наявних  у   фонді 
документів відповідно до законодавства; 
     7) забезпечення   режиму  секретності  під  час  користування 
документами, що містять інформацію з обмеженим доступом; 
     8) ведення і актуалізацію картотеки фонду; 
     9) організацію нарад з науково-технічних питань,  семінарів з 
питань зберігання,  систематизації та актуалізації наявних у фонді 
документів, а також участь у проведенні конференцій та виставок на 
відповідну тему; 
     10) здійснення    заходів    щодо   підвищення   кваліфікації 
працівників утримувача фонду. 
     7. Утримувач фонду має право: 
     одержувати від  центрального  та  інших  утримувачів   фондів 
відомості  про  наявність  будівельних  норм у зазначених фондах і 
довідкову інформацію про такі норми; 
     брати участь у діяльності робочих груп з  питань  організації 
робіт з нормування у будівництві. 
     8. Фінансування фонду галузевих будівельних норм здійснюється 
за  рахунок  коштів,  отриманих  від  провадження   діяльності   з 
розповсюдження будівельних норм і надання інформаційних послуг,  а 
також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code