ФОРМА інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
19.06.2012 № 724 ( z1308-12 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2012 р.
за № 1310/21622

ФОРМА інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка
1. Резюме.
1.1. Мета проекту.
1.2. Напрями використання інвестицій.
1.3. Відповідність проекту стратегічним програмним документам держави.
1.4. Прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг).
1.5. Потреба в інвестиціях.
1.6. Необхідність забезпечення земельною ділянкою або правами на неї (оренда, суперфіцій, емфітевзис) для реалізації проекту.
1.7. Основні показники ефективності проекту, у тому числі енергоефективності.
1.8. Висновки експертизи відповідно до законодавства.
2. Загальна характеристика стану та проблем, пов’язаних з розвитком об’єктів та суб’єктів інвестиційної діяльності.
2.1. Характеристика об’єктів та суб’єктів інвестиційної діяльності.
2.2. Характеристика продукції (товарів, послуг).
2.3. Результати аналізу ринків збуту продукції (товарів, послуг).
2.4. Аналіз конкурентного потенціалу суб’єкта, зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у діяльності.
3. Організаційний план.
4. План маркетингової діяльності.
5. План виробничої діяльності.
6. План реалізації проекту.
6.1. Строк введення в дію основних фондів.
6.2. Кадрове забезпечення.
6.3. Організаційна структура та управління проектом.
6.4. Розвиток інфраструктури.
6.5. Заходи з охорони навколишнього природного середовища.
6.6. Джерела фінансування проекту і виплат за зобов’язаннями суб’єкта інвестиційної діяльності.
6.7. Гарантії та схема повернення інвестицій, якщо таке повернення передбачено проектом.
7. Фінансовий план.
8. Прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту.
9. Прогноз надходжень до бюджетів та державних цільових фондів.
10. Інформація про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків у випадках, передбачених законом.
11. Пакет документів з обґрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
12. Інформація про стан розроблення проектно-кошторисної документації у разі, якщо до інвестиційного проекту включено проект будівництва.
13. Додатки.
Усі документи та інформація, які не ввійшли до основних глав, описуються в додатках.
13.1. Фотографії, креслення, патентна інформація про продукцію.
13.2. Результати маркетингових досліджень.
13.3. Фотографії і схеми суб`єкта інвестиційної діяльності.
13.4. Схеми організаційної структури суб`єкта інвестиційної діяльності.
13.5. Фінансово-економічні розрахунки (таблиці, графіки).
13.6. Лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за забезпечення проведення державної політики у сфері, у якій передбачається реалізація проекту.
13.7. Інформація про кредитора.
13.8. Інформація щодо способу забезпечення погашення (гарантія банку, застава тощо) та обслуговування залучених фінансових ресурсів.
13.9. Фінансовий звіт суб’єкта інвестиційної діяльності на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code