До пам\’яток та щойно виявлених об\’єктів культурної спадщини

До пам\’яток та щойно виявлених об\’єктів культурної спадщини, у разі необхідності покрашення їх стану, застосовується виключно консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт або пристосування.
Склад та зміст науково-проектної документації на консервацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об\’єктів культурної спадщини визначається відповідними державними буді-вельними нормами.
Для будинків та споруд – об\’єктів культурної спадщини, що не занесені до Державного реєстру нерухомих пам\’яток України і до яких у разі їх аварійного стану може бути застосований режим реконструкції, що здійснюється за умови проведення попередніх архітектурних обмірів та розроб-лення історико-архітектурної довідки.
13.1.10Слід передбачати включення історико-культурних заповідних територій і комплексних охоронних зон, які охоплюють історичне ядро населених пунктів (ансамблі та комплекси), у систему загальноміських, селищних і сільських громадських центрів, пішохідних зв\’язків, туристичних мар-шрутів^ урахуванням 8.6.4.
13.1.113 метою збереження фізичного стану нерухомих об\’єктів – пам\’яток культурної спадщини – від пам\’яток культурної спадщини до транспортних та інженерних комунікацій слід передбачати відстані, м, не менше:
а)до проїзних частин магістральних доріг та магістральних вулиць безперервного руху, ліній метрополітену неглибокого закладання:
-в умовах складного рельєфу – 100;
-на плоскому рельєфі – 50;
б)до мереж водопроводу, каналізації, газопостачання, теплопостачання (крім розвідних) – 15;
в)до інших підземних інженерних мереж – 5.
В умовах реконструкції сформованої забудови вказані відстані до інженерних мереж допус-кається скорочувати, але приймати не менше: до водонесучих мереж – 5 м, не водонесучих – 2 м.
Примітка. Окрім випадків, зазначених у 13.1.3.
13.2Використання територій історичної забудови
13.2.1При використанні територій історичної забудови підлягають вирішенню такі завдання:
-ефективне використання територій для створення екологічно чистого, комфортного сере-довища для проживання та життєдіяльності населення;
-збереження й раціональне використання пам\’яток та об\’єктів культурної спадщини, їх територій, зон охорони пам\’яток культурної спадщини, історичних ареалів населених місць та історичного середовища;
-забезпечення інвестиційно-привабливих умов для реабілітації та використання територій історичної забудови, будівель та споруд (за виключенням територій пам\’яток та щойно виявлених об\’єктів культурної спадщини), що мають певну історико-культурну або архітектурно-художню цінність як носії традиційного характеру середовища.
13.2.2При розробленні документації з просторового планування, науково-проектної документації слід забезпечувати:
-збереження ландшафтних якостей, пейзажних характеристик та цінного розпланування територій у сукупності з елементами історичного благоустрою та озеленення, основних композиційних прийомів системи планування, властивих певним територіям історичної забудови (периметральна суцільна забудова кварталів, вільне розташування архітектурних об\’єктів тощо);
-композиційну підпорядкованість забудови існуючим історичним архітектурним домінантам, тобто збереження або покращення візуального сприйняття найбільш соціально, функціонально або естетично значущих споруд архітектурними та містобудівними засобами;
-збереження традиційного характеру середовища шляхом композиційної узгодженості нової (або реконструйованої) забудови з історичною за силуетом, основними прийомами й засобами архітектурної композиції, масштабними, стилістичними, колористичними ознаками, ритмом, про-порціями, тектонікою, матеріалами тощо;
-збереження чергування відкритих просторів із забудованими територіями для забезпечення видового розкриття пам\’яток та об\’єктів культурної спадщини, підсилення естетичних характеристик і композиційних особливостей історичної забудови, виявлення й відновлення композиційно- візуальних зв\’язків між історичними архітектурними домінантами, рядовою забудовою та ландшафтом;
-збереження середньої поверховості та щільності традиційної історичної забудови.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code